”Samhällsbygge pågår” – om kommunalt ledarskap och förändring

Det finns inte mycket skrivet om arbetet i landets kommuner, skrivet av ledande kommunpolitiker. Samtidigt finns så mycket som bör berättas.

Boken ”Samhällsbygge pågår – en personlig handbok i att förändra kommunen (och världen)” ges ut på Hjalmarson & Högberg förlag. Den finns i bokhandeln, exempelvis här: Akademibokhandeln       Adlibris         Bokus

Blad om boken, bland annat med en beskrivning av kapitlen (finns även nedan)

”Samhällsbygge pågår” är inte en dagbok; istället försöker jag beskriva hur det går till, vad som är viktigt att tänka på och hur ledarskap och organisation fungerar. Jag har tänkt på den som en sorts handbok för den som vill förändra världen men tänker börja med kommunen hen lever i.

I min roll som kommunalråd i Örebro (2011-2017) har jag mött många politiker som är väldigt intresserade av det vi gjort i Örebro under senare år. Örebro har de senaste åren vänt många negativa trender: det har blivit fler jobb, barnfattigdomen minskar, vi bygger rekordmycket bostäder och vi är en av landets ledande miljökommuner. Min utgångspunkt är vårt arbete i Örebro kommun de senaste åren och de processer jag varit drivande i.

Bokens innehåll:

 1. Barndomen kommer aldrig igen – Om att minska barnfattigdomen och minska ojämlikheten. Och att utmana upphandlingslagen.
  Om hur vi satte upp målet om att halvera barnfattigdomen och hur det strategiska arbetet började som sedan dess minskat barnfattigdomen för varje år i Örebro. Om hur Örebrobostäder upphandlade ombyggnaden av Vivalla (Örebros största miljonprogramsområde) och ställde krav på byggföretagen om sociala åtaganden.
 2. Alla organisationer behöver en Peter – Om ledarskap och inspiration och om att leda och mäta inte är samma sak
  Om att New Public Management inte är lösningen och att våga leda och uppmuntra engagemang och inspiration.
 3. Gränser mellan politik och förvaltning- och hur man passerar dem – Om mål, indikatorer och samspel för att leda en verksamhet
  Om politikens roll gentemot förvaltningen, vikten av att ha förtroende och att det inte räcker med balanserade styrkort, indikatorer och mål utan krävs dialog och ständiga avstämningar om man ska nå framgång.
 4. ”…de flesta ska jag nog hinna träffa…” – Om att öppna för förslag utan att fastna i detaljer
  Hur man som ledande politiker kan vara tillgänglig, vad man måste vara beredd på och vikten av att inte bara lyssna på dem som hörs mest.
 5. Att bryta mot en tradition och återknyta till en annan – Om att fortsätta bygga ”modellstaden” Örebro
  Hur det moderna Örebro formades, om att ligga i framkant och bygga berömda bostadsområden utan att bli en pamp… Utifrån en lång intervju med Thord Strömberg som forskat om Örebro (och andra städer) och om ”kommunpampen” (Harald Aronsson i Örebro är en av de mer berömda).
 6. Tur att vi insåg att vi behövde förnyas innan väljarna insåg det… – Om att i opposition sätta en bild, förbereda sig och våga möta väljarna
  Om åren i opposition 2006-2010 och hur vi grundlade det som kom att bli enorma valframgångar 2010/2011. Och hur vi utvecklade vår politik för att efter 2011 kunna ligga i framkant på så många områden. Samt om dialogarbetet och det som kanske är Sveriges största dialogarbete hittills.
 7. Två perspektiv är minimum – Om att bygga en skatepark
  Det krävde mycket arbete och många politiska strider för att Sveriges kanske vackraste (och bästa?) skatepark skulle bli klar. Men det krävde också en rejäl diskussion om hur genusperspektiv kombineras med klassperspektiv och olika ungdomsgruppers behov.
 8. Från Times Square till Fisktorget – Om att skapa en rosa sommargågata och ställa om trafiksystemet
  Alla som jobbat med trafikfrågor vet hur kontroversiellt det är att uppmuntra gång, cykel och buss på bekostnad av privatbilism. De striderna kostade på men har gjort att Örebro utmärker sig för omställningen av trafiksystemet.
 9. Ingen slump att det byggs mest bostäder i Örebro* – Om effektivitet, prioritering och förtroende
  Om hur vi prioriterade bostadsbyggande, byggde förtroende och på några år lyfte bostadsbyggandet i Örebro till Sverigetoppen.
 10. Så du vill få fart på bostadsbyggandet? – En bruksanvisning
  I stort sett en bruksanvisning: steg för steg, om hur man kan göra.
 11. Aggressiv detaljplanering och flöden – Om att förändra en stad
  Hur man använder kommunal planering och aktivitet för att förändra en stad, om ABC-städer, flöden, stadsplanering och att driva på marknaden.
 12. Tjugo självklarheter i stadsplanering
  Korta självklarheter som borde ligga till grund för alla kommuners stadsplanering.
 13. City, handel och stadskärneutveckling – Om att inte bara bli årets stadskärna
  Målmedvetet arbete gjorde att Örebro lyfte city från jätteproblem 2008-2010 till att bli Årets Stadskärna 2015. Och varför cityhandel är viktigt för en hållbar stad.
 14. Det viktigaste vi har på den vackraste tomten som är kvar – Om kultur, bibliotek och folklighet
  Det tog tio år från en motion i Kommunfullmäktige om att bygga ett nytt bibliotek till ett startbeslut om ett nytt ”kulturkvarter” i Örebros stadskärna. Om bibliotekens centrala roll för kulturen och om vikten av att satsa på bredare kultur och inte bara ”finkultur”.
 15. Vatten är inte en teknisk fråga – Om dricksvattenförsörjning, vattenskydd och badbarer
  Att säkra rent vatten och att ge fler tillgänglighet till vattennära miljöer är i högsta grad politik och om arbetet med att skapa ett vattenskyddsområde runt Svartån, ett arbete som tog nära 20 år.
 16. Några medskick till dig som vill ta ansvar för världen men tänker börja med att förändra din kommun
  Ett försök till en sammanfattande handledning för den som vill driva politik i sin kommun. Vad måste man tänka på, vilka motgångar ska man vara beredd på och hur gör man för att få något gjort?

Boken ges ut med hjälp av det crowdfunding-projekt jag genomförde på Kickstarter. Här finns crowdfunding-projektet på Kickstarter .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *