Nu går vi vidare med sommargågator och mer stadsliv!

Nu tas ytterligare steg för att göra Örebro stadskärna mer levande och attraktiv på sommaren. Det som började med inspiration från hur New York använt färg för att göra tillfälliga förändringar och testa innan permanent ombyggnad, blev Rosa gatan, som blev Gröna gatan och om några år kommer vi ha mycket bättre koll när Engelbrektsgatan/Fisktorget byggs om. Under tiden blir Örebro en mer attraktiv sommarstad!

Idag fick Programnämnd Samhällsbyggnad information om att de tidigare försöken med ”omprioritering av gaturummet” fortsätter vid Fisktorget (Engelbrektsgatan) och att vi samtidigt gör en bit av Olaigatan till en ”sommargågata”. Här finns presentationen!

Exakt hur utformningen blir diskuteras nu av tjänstemän från Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen, tillsammans med Open Art, City Örebro och andra som vill vara med och göra sommar-Örebro ännu mer attraktivt.

Utvärderingen av Gröna gatan och Rosa Gatan är ju nämligen väldigt positivt, så för kommunledningen har det varit en självklarhet att fortsätta: en mer levande stadskärna ger jobb, gör Örebro mer attraktivt och bidrar till en omställning av trafiken. Här finns utvärderingen!

Här nedan är hela pressmeddelandet från kommunledningen, där även Hannah Ljung och Ingalill Bergensten säger kloka saker!:

Fler sommargågator i vår

Nytänkandet om hur Örebros gator används på sommaren fortsätter. Till sommaren 2017 kommer två platser att användas för folkliv och stadsliv: Fisktorget får en efterföljare till ”Rosa gatan” och ”Gröna gatan” och nytt för i år är att en del av Olaigatan blir en sommargågata, som ett test inför en framtida ombyggnad.

– De flesta är positiva till att vi prövar nya sätt att använda vissa gator i stadskärnan på sommaren, så vi fortsätter på det spår vi valt sedan 2015: att tänka nytt på populära gator i city för att öka folkliv, handel och restaurangbesök, säger Björn Sundin, kommunalråd (s) och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Engelbrektsgatan, förbi Fisktorget, blir precis som förra året delad där ytan används både för fordonstrafik och som sommargågata. Olaigatan blir helt bilfri mellan Storgatan och Slottsgatan.

– Under sommaren är det mycket mindre biltrafik och det ger oss bra förutsättningar för att pröva lösningar som kan göra city mer attraktivt för både örebroare och besökare. När gatorna valts ut har kommunens tjänstemän tagit hänsyn till planerade gatuarbeten, men också var sommargågator kan bidra till ökat folkliv och vi tycker att de än en gång presenterat ett bra förslag, säger Hannah Ljung, vice ordförande (C), Programnämnd Samhällsbyggnad

Exakt utformning av gatorna under vår och sommar är inte fastställt, tjänstemännen på Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen jobbar just nu tillsammans med bland annat Open Art om hur det ska se ut.

– Sommargågatorna bidrar till att Örebro blir en trevligare sommarstad. Jag hoppas att den avstängda Olaigatan blir en plats för mingel och mänskligt umgänge, säger Ingalill Bergensten, presidieledamot (KD), Programnämnd Samhällsbyggnad

Vissa av stadsbussarnas linjer kommer att ledas om till Engelbrektsgatan under sommaren, medan delar av Trädgårdsgatan byggs om. Därför kan inte Engelbrektsgatan stängas helt för fordonstrafik den här sommaren heller.

Eftersom den mesta av den trafik som i vanliga fall går på Olaigatan mellan Slottsgatan och Storgatan ändå kommer att vara omledd i sommar, när bland annat Trädgårdsgatan byggs om, öppnas möjligheten att testa hur gatan i framtiden skulle kunna användas. Just Olaigatan är planerad för omasfaltering, vilket gör att det finns möjlighet att använda färg, borrning och liknande på den gatdelen. När Engelbrektsgatan blev Rosa gatan var det för att en omasfaltering var planerad, att tvätta bort färg är svårt i den känsliga miljön i stadskärnan, nära Svartån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *