Örebro underlättar för food-trucks (tro inte på allt du läser)

Man ska inte tro på allt man läser. Till exempel ska man inte tro på medier som påstår att Örebro försvårar för food-trucks. Det är nämligen precis tvärtom: som en av få kommuner i Sverige tillåter vi numera food-trucks.

Vi tror att foodtrucks bidrar positivt till stadsmiljö och stadsliv. Därför öppnas nu permanent för foodtrucks (de två som funnits 2016 fick tillfälligt undantag). Det här är fakta:

 1. Örebro permanentar foodtrucks nu, eftersom vi vill ha dem i Örebro. De två som finns fick undantag under 2016 för att kunna börja (det är också de som sökt tillstånd nu).
 2. Örebro inför samma regler övrigakommuner med foodtrucks i Sverige. Reglerna i Örebro är alltså precis som i Stockholm. Precis likadana.
 3. Bilarna kommer få stå nästan överallt i hela Örebro kommun, utan p-avgift. Det finns cirka 3000 avgiftsbelagda kommunala parkeringsplatser där de kan stå (utan kostnad, förutom tillståndet), dessutom ytterligare p-platser som inte är avgiftsbelagda. Dessutom på platser med parkering förbjuden. Tidigare fanns det två platser där kommunen gav tillstånd: blir det lättare eller svårare att ha food-trucks nu? På torgen har vi torghandel och uteserveringar för dem som har lokal där och det är tillräckligt svårt att ha ordning på torgen, utan att vi ska släppa in upp till 5 lastbilar/food-trucks där.
 4. Idén med Foodtrucks är att de är mobila, alternativet är att hyra en lokal och starta restaurang – det är rätt många andra som gör det, och alltså betalar hyra varje dag, året runt. Vill vi ha en stad där det bara finns restauranger på luncher och de tider som en food-truck tycker är lönsamma, eller ska vi se till att även andra restauranger (som betalar hyra) har en chans?

Vi förundras över att folk oreflekterat sprider påhitt i sociala medier, men ska vi verkligen vara förvånade? I en otroligt okunnig och ignorant ledarkrönika påstår NAs ledarskribent Evelyn Schreiber att ”svensk byråkratidjungel försvårar företagande” (länkar inte, vill inte bidra till klickandet). Se ovan, och fundera på om det är så krångligt och olönsamt att bedriva food-truck, jämfört med de som betalar hyra året runt.

Det är okej att en ledarskribent inte behöver ha koll på alla lagar och regler, fast då kan det vara en bra idé att låta bli att raljera över oss som måste ha det. Och om en nu ska tycka till om något, varför inte kolla den egna tidningens arkiv? Men det är väl för jobbigt; klick och tyckande trumpar fakta och sanning. I arkivet hade Evelyn Schreiber kunnat läsa om de regler som antogs i höstas, vad de innebär och om var tillståndskostnaden kommer ifrån (länkar till dokumenten längst ner). Men fakta var inte så intressant.

Evelyn Schreiber tycker att det är konstigt att det krävs ett nyttoparkeringstillstånd för ’30 000 kronor per år’ (fast taxan är i och för sig 25 000, men som sagt: varför bry sig om fakta?). Vad borde det kosta att stå utan annan avgift på kommunal mark? Ska det vara gratis? Gäller det fler?

 • Ska ledarskribenter ha gratis parkering?
 • Ska folk få kommunal mark gratis för att bygga lokaler för företag?
 • Borde det vara gratis att ställa upp ett öltält på ett torg också?
 • Ska det vara gratis för uteserveringar utanför restauranger också?

Det är uppenbart att ledarskribenten bara tyckt till, utan att bry sig om att fundera en vända till. Och det gäller dessvärre inte bara kostnaden.

Evelyn Schreiber skriver raljant om Örebros regler och tycker att de borde stå ordnat på torgen: ”Precis som man redan gör i Stockholm. Kräv tillstånd, kontrollera att alla nödvändiga krav uppfylls och sätt en gräns för hur många foodtrucks som får stå på torget.” Precis som i Stockholm? Där det alltså inte är tillåtet för foodtrucks att stå på torg? Där de tillämpar exakt de regler Örebro nu infört? Är det verkligen för mycket begärt att en ledarskribent, med en hel sida som sprids till tiotusentals människor, ska ta lite ansvar för vad hen skriver? Kanske kolla fakta, i alla fall litegrann?

”Lägg därtill att parkeringstillståndet bara gäller i tre timmar i stöten”, skriver Schreiber. Kunde hon inte läst på? Foodtrucks får bedriva försäljning i två timmar (vilket ju är den tid de önskar, runt lunch) men får i övrigt stå den tid det krävs för att förbereda, och att avsluta. Men fakta är ju tråkigt.

Evelyn Schreiber skriver dessutom raljant om att ”serveringsluckan måste (ja, måste) vara placerad på bilens högra sida”. Pausa. Andas. Fundera. Det är en bil, som ska stå parkerad på parkeringsplatser på gatan. På vilken sida tycker du att kön ska stå? Precis. Men varför tänka först när man kan raljera?

 

En sak i allt detta ångrar jag. Tillsammans med de politiskt ansvariga för frågan (Tekniska nämndens ledning, Charlotte Edberger-Jangdin och Ida Eklund) diskuterade vi mycket om food-trucks under 2016. De som hade food-trucks låg på och ville ha en snabb lösning, och därför kom vi fram till att vi skulle göra en tillfällig lösning, i väntan på ordinarie regler (som nu alltså införts).

Därför valdes den enkla vägen: att föreslå placering på torgen, som sökts som vanligt via polismyndigheten – men det var från början helt klart att detta inte var den permanenta lösningen. Tjänstemännen var tveksamma till detta; de ville vänta på en permanent lösning. Vi ville dock underlätta för de food-trucks som redan fanns och drev på. Det borde vi inte gjort. Det var ju nämligen inte så att detta snabba agerande hyllades – tvärtom är det detta som nu slår tillbaka.

Vi skulle ha varit lite mer fyrkantiga då, så hade rubriken nu varit: ”kommunen underlättar för food-trucks”. Vilket ju också råkar vara sanningen.

Här finns de dokument (pdf-format) som gäller:
Om framräkning av taxan
Tjänsteskrivelse inför beslut
Villkor för food trucks

 

Kulturkvarter, Malmö Live och stadsomvandling

Malmö Live är inte bara en fantastisk kongress, konferens och konsert-anläggning, det är också ett litet koncentrat (och en viktig del) av ”Det Nya Malmö”. Anläggningen är öppen hela dagen och i nästan alla delar, för alla. Meningen är att alla malmöbor ska känna sig hemma, passera, fika, träffas, uppleva kultur eller bara vara i anläggningen.

konsertsalen-malmo%cc%88-live
Konserthus-delen I Malmö Live kostade 1,3 miljarder och och ’resten’ 900 mkr så vi får lägga ribban lite lägre i Örebro…

Att den varit dyr förstår man när man går runt: konsertsalen är akustiskt topp 3 i Norden, materialvalen genomtänkta, konsten närvarande överallt, logistiken fungerar.

konst-och-o%cc%88ppenhet-malmo%cc%88-live
Byggnaderna hänger ihop, det är mycket öppna ytor som är gemensamma och konsten bidrar till helheten.

Och det finns vare sig fram- eller baksidor på byggnaden: tanken är att alla ska passera och att alla ska blandas i byggnaderna.

Malmö Live är också en viktig länk mellan Malmö innerstad och det stora Västra Hamnen som mer än något annat symboliserar Malmös berättelse om sin resa från varvsindustri och Kockumskran till upplevelse- och tjänsteindustri och Turning Torso.

Betydelsen av den här typen av mötesplatser och anläggningar kan inte överskattas:

 1. Ekonomiskt är kongresser och konferenser (och övrig besöksnäring) en växande del av jobben och ekonomin – i Malmö precis som i Örebro. En genomsnittlig kongressdelegat (som jag varit i Malmö de senaste dagarna) gör av med 3300-3500 kronor per dygn på boende, mat, shopping, konferenslokaler och annat.
 2. Samlingsplatser har behövts i alla tider, men i vårt klimat och i vår tid är det inte planlöst promenerande fram och tillbaka på torget som skapar de möten, samlingar och samtal som behövs. Därför blir shoppinggator och city-gallerior viktiga för möten, men självklart är det bättre om platserna är neutrala och öppna för alla – oavsett om de har råd eller vilja att köpa kaffe eller kläder. Kongressanläggningar kan vara sådana mötesplatser, precis som offentliga institutioner kan vara. Malmö Live kombinerar det offentliga med det privata på ett avancerat men inspirerande sätt. För att skapa tillräckligt oväntade och givande möten behöver offentligt och privat vara tätt inpå, planeringen måste utgå från att dra nytta av de flöden som kommersiella aktörer skapar, precis som de kommersiella aktörerna drar nytta av andra flöden som exempelvis sker i de flesta stadskärnor.
 3. Alla områden behöver magneter eller målpunkter som skapar flöden och gör det meningsfullt att gå den vägen. Malmö Live har skapat en ny koppling mellan Malmös innerstad och det gigantiska området Västra Hamnen. Bomässeområdet i Västra Hamnen var ju egentligen ganska avskiljt från Malmö stadskärna, men utvecklingen runt centralstationen, utvecklingen av högskolan och nu etableringen av Malmö Live har skapat naturliga stråk som i sin tur bidragit till att fler aktörer etablerat sig i området. Västra Hamnen är idag en helt annan sorts stadsdel än det var när många besökte Malmö efter bomässan 2001. Malmö Live har inte varit avgörande för det, men är förmodligen en grundsten i den kommande utvecklingen.
black-box-malmo%cc%88-live
Black Box i Malmö Live

Alla dessa punkter är relevanta för den kommande satsningen på ett nytt Kulturkvarter i Örebro. Området runt det nya Kulturkvarteret är visserligen inte ett oanvänt gammalt varvsområde, men kvarteret skulle kunna förstora de kommersiella stråken i stadskärnan och bättre bidra till att binda ihop de västra stadsdelarna med stadskärnan.

Några saker måste vi dock utveckla för att detta ska förverkligas: Vi måste våga satsa mer på infrastruktur, exempelvis mellan väster och stadskärnan. Passage över/under järnvägen och Östra Bangatan behövs på fler ställen, idén om en bro (i vattnet?) mellan Väståparken och Västra Bangatan är viktigare än vi tror.

Omvandlingen av Västra Hamnen i Malmö har dock pågått i mer än 15 år och Malmö har mycket mer muskler för exempelvis investeringar än Örebro, så vi har tid på oss. Låt oss använda den tiden väl…

 

Kontakt med mer än 1400 örebroare per år?

Nu återlanseras bjornsundin.se som legat nere i ganska exakt ett och ett halvt år. Förutom att den fått en snyggare och mer användbar form (tack vare Great Beyond!) så får jag därmed chansen att justera syftet med bloggen.

I grunden kvarstår att bloggen ska vara ett forum för mer omfattande information kring ärenden som är aktuella just nu (för den som vill läsa mer), uppdateringar av vad jag ägnar dagarna åt och för längre resonemang (för dem som är intresserade av dem).

Bloggen kompletterar de nyhetsbrev jag skickar ut regelbundet (om aktuella frågor på samhällsbyggnadsområdet, anmäl dig genom att maila!) och de irl-möten jag har. Men det har under det här året också blivit uppenbart att Facebook och Twitter i huvudsak måste vara forumen för den mer dagliga informationen om vad jag gör. Se alltså till att lägga till mig där också, om du vill ha koll på vad jag sysslar med…

När jag för något år sedan räknade efter kom jag fram till att någonstans mellan 1000 och 1400 personer per år har fått chansen att föra fram det de vill till mig (exklusive alla kommunala möten). Därutöver svarar jag på de mail jag får (med något undantag svarar jag på alla, även om det ibland tar för lång tid innan jag hinner svara) och försöker se till att skapa andra mötesplatser som gör det möjligt för många att träffa mig. I bästa fall är bloggen platsen du kan återkomma till för att påminna dig om vad vi pratade om, och försöka förstå varför jag resonerar som jag gör – och varför beslut blir som de blir.

Det där är viktigt för mig. Om jag inte lyckas med att göra politiken mer tillgänglig för örebroarna finns ingen poäng för mig med att fortsätta med politiska uppdrag. Jag vill att fler ska känna att de kan nå ansvariga politiker med synpunkter, idéer och förslag – och jag vill få del av andras åsikter. Alltså måste jag fundera en del på hur jag gör det där bättre.

Den här hemsidan kommer att bli en plats för återkoppling, aktuella frågor och mer utvecklade resonemang och förhoppningsvis berättar du för andra om att den finns, så att även de kan bedöma om de är intresserade. Kanske är de en av de alla tusentals örebroare som inte tagit kontakt med någon politiker, men som därmed får en ingång.

Vi hörs!

Kulturen är en avgörande del i ett växande Örebro

Kommunfullmäktige, oktober 2016, min inledning om budget, mål och strategier för Programområde Samhällsbyggnad. Ungefär så här sa jag:

Ordförande, ledamöter, åhörare. Örebroare,
Det finns många viktiga besked i Kommunstyrelsens förslag till Övergripande Strategier och budget. Bifall till Kommunstyrelsens förslag:

• Vi rustar och tar ansvar för ett växande Örebro, med planering för skolor, förskolor, vård, omsorg, fritid, kultur, odlingslotter, parker, grönska, motion, idrott och mycket annat.

• Vi förbättrar förutsättningarna för att kunna ha korta byggprocesser, snabba besked och göra investeringar som lägger grunden för ett fortsatt växande Örebro. Fler företag och individer ska få chansen att förverkliga sina idéer i Örebro.

Men jag måste vara personlig.
Ett av de jag personligen sett fram emot mest – och längst – är att vi nu startar bygget av ett kulturkvarter där bibliotek, kulturskola, annan viktig kultur och andra spännande arrangemang kan samlas.

Mycket av det vi idag gläds åt, det som är förutsättningen för det växande Örebro vi ser idag, beror på beslut som våra företrädare fattat. Vi ska tacka dem för det, och vi ska inse vårt ansvar i att fatta liknande beslut nu när vi har ansvaret. Ett nytt kulturkvarter eller Kulturkluster är viktigt även av det skälet.

1. Ett växande Örebro behöver lyfta kulturen och bildningen – och se till att fler kan ta del av detta. Ett kulturkluster vid ån med Konserthuset och Riksbankshuset som grannar skulle lyfta Örebros stadskärna ett snäpp. Eller som vi skrev i en motion 2006: “Ett nytt Stadsbibliotek på fastigheten Nikolai 3:311 skulle kunna skapa ett kulturellt kraftcentrum längs Svartån och i anslutning till Konserthuset. Verksamheterna skulle delvis kunna integreras och funktioner samutnyttjas. Kulturhuset i Stockholm, med allt från bibliotek till konserter och utställningslokaler är ett spännande exempel. Ett nytt Stadsbibliotek skulle dessutom ytterligare förstärka Örebro som kulturstad.”

2. Om kulturen ska bli en verklig kraft att räkna med måste den vara tillgänglig för många. Tillgängligheten är en avgörande faktor. Den behöver inte vara lättsmält eller välpolerad, men den måste vara relevant för människor och vara tillgänglig så att många kan ta del av den. Om fler människor ska bli överraskade av kulturella yttringar som de själva inte visste att de var nyfikna på måste kulturen finnas där flöden av människor finns. Därför är det så bra om kulturen är ordentligt närvarande i stadskärnan.

3. Biblioteken är kulturens främsta, och viktigaste, aktör. Ingen kulturell verksamhet når så många som biblioteken och ingen annan kulturell verksamhet (eller kommunal verksamhet rent generellt för övrigt) uppfattas som så neutral och öppen för alla. Därför är det så klokt att samla kulturella verksamheter runt ett bibliotek – på det sättet kommer fler människor att upptäcka saker de inte visste att de var intresserade av.

4. Konserthuset (som vi nu rustar för cirka 140 miljoner kronor) ligger där det ligger. Om vi tror att det kan tillföra något (och dra nytta av andra aktörer) borde fler kulturella verksamheter ligga i närheten. Själva poängen med kluster är ju att samlingen av verksamheter i sig bidrar till att alla de samlade verksamheterna växer.

Det finns alltså goda skäl till att vi gör den här satsningen.
Eller som vi formulerade det 2006: ”Det bästa vi har på den vackraste tomten som är kvar.”

Nu skapar vi den stad örebroarna vill ha

Debattartikel i NA, 2016-10-17

Det händer mycket i Örebro just nu. Staden utvecklas och växer, i snitt ökar vår befolkning med fem personer per dag. Det är en fantastisk utveckling. Prognoserna visar att vi om fyra år är fler än 150 000 örebroare.

Och lika jobbigt som det är medan gator är avstängda för grävande, lika bra blir det när det är klart. Fler örebroare innebär mer pengar till skolan, vården och välfärden. Fler örebroare gör också att vår stad lever upp mer: ju fler vi är desto fler spännande upplevelser kan vi ta del av. Men det förutsätter en livskraftig och välkomnande stadskärna.

Eftersom hälften av alla örebroare bor inom 3 kilometer från slottet (3 av 4 inom 5 km från slottet) finns goda förutsättningar: det är helt enkelt många som kan gå eller cykla hem från teatern, krogen eller konserten. Det är inte en slump att det så ofta är livespelningar med mer eller mindre kända band: Örebro sticker ut även på det sättet.

Det finns många olika sätt att förändra en citykärna. En viktig del i det är att göra den tillgänglig för alla, oavsett om du åker bil, cyklar, går eller åker buss. När bilarna kör i lägre hastighet, är det färre som dör eller skadas i trafiken. Men det skapar också en trevligare stadsmiljö och gör att trafiken flyter bättre. Att ”nya Kungsgatan” är ett av de mest attraktiva butiks- och restauranglägena beror till stor del på det: det är möjligt att ta bilen dit, men inte på bekostnad av den trevliga promenaden mellan butikerna.

Dessa förändringar görs med örebroarnas stöd. En överväldigande majoritet av örebroarna vill se mindre biltrafik i centrum. Den enda ordentliga undersökning som gjorts om örebroarnas åsikter om stads- och trafikmiljö visar att över 80 procent av örebroarna är för en utformning av innerstadens gatumiljö som sätter gående, cyklister och bussåkare före bilarnas framkomlighet (VTI-rapport, finns här). Faktum är att undersökningen visar att det till och med är fler örebroare som vill se en helt bilfri innerstad, än de som vill att bilarna ska få mer yta (här finns en powerpoint-presentation av VTI-rapporten). På detta sätt är vi örebroare dock inte unika: folk i andra stora städer i Sverige tycker likadant.

Det är mot den bakgrunden som ombyggnaden av Trädgårdsgatan och andra gator ska ses. Poängen är att skapa fler stadsgator av gator som idag är genomfartsleder. Det skapar mer trivsamma miljöer för möten mellan människor, det ökar handeln (det är lättare att stanna till och gå in i en affär om man inte sitter i en bil) och det gör att medelhastigheten på vägarna sjunker och därmed också risken för allvarliga olyckor mellan cyklister, fotgängare och bilister.

Vi är alla vinnare på den förändringen. En mer attraktiv stadskärna ger mer omsättning och fler jobb i handel och service i city. Ett mer levande city gör att fler kan gå, cykla eller åka buss när de ska handla.

Och för dem som även i framtiden verkligen behöver ta bilen, innebär ju det att man kommer fram bättre; fler på cykel innebär ju faktiskt färre framför dig i bilkön. Det ökar framkomligheten för ambulanser och hantverkare såväl som för dem som bor långt från busslinjer eller som har svårt att gå.

Visst är det jobbigt när gator stängs av för ombyggnad. Men den tid det skapar trassel är kort jämfört med den tid vi sedan kan glädjas åt resultatet. Och vem vet: om något år kanske din favoritrestaurang, ditt stammiscafé eller Örebros charmigaste butik har öppnat på ”Nya Trädgårdsgatan”? Och det bästa av allt: du kommer själv kunna välja om du vill gå, cykla eller ta bilen dit.

Björn Sundin, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Sverige kan lära av USA:s tillnyktrade trafikpolitik

Debattartikel, publicerad i DN 2016-10-02
Det är inte så ofta svensk stads- och trafikplanering bör lära av USA, men den tydlighet och tillnyktring som pågår i nationell amerikansk trafikpolitik borde Sverige ta efter. De stora trafikleder som skapats genom svenska städer har, precis som i USA, bidragit till ökade klimatproblem, fler skadade i trafiken och till att skära av hela stadsdelar – i allmänhet de stadsdelar som redan var mest utsatta.

Att regeringen borde ge tydligare direktiv till Trafikverket, och andra statliga myndigheter, om att motverka denna typ av bilanpassade samhällen handlar alltså inte ”bara” om att rädda världen och skapa mer attraktiva städer. Det handlar om att rädda människor från det växande hotet från ”livsstilssjukdomar” och från brinnande bilar och uppgivenhet i utsatta stadsdelar.

De utgångspunkter som präglade USA:s gigantiska utrullning av motorvägar och stora trafikleder handlade om en oändlig tilltro till bilen som instrument för frihet och tillväxt, men det var också ett sätt att medvetet bryta sönder och isolera delar av de stora amerikanska städerna.

USA:s transportminister, Anthony Foxx, har berättat om den stadsdel där han växte upp, som tidigare hade lokal service eftersom gatorna förband området med den omgivande staden. Efter de gigantiska satsningarna på ett nationellt motorvägsprogram bröts sambanden och både affärerna och restaurangerna försvann. Delvis var detta medvetet: chefsideolog bakom satsningarna var Robert Moses, som såg vägbyggena som ett sätt att ta död på områden som var ”dåliga”. Rasism och förakt för fattigdom parades med vad som då var modernt: en naiv och hämningslös tilltro till bilens välsignelser. Att skapa mer och fler och större motorvägar blev symboler för framgången och sågs som lösningen på de flesta trafik- och transportproblem.

I dag vet vi vad det ledde till. Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent från vägtransportsektorn, bilberoendet är ett miljöproblem i alla länder. I hela världen har vi, i varierande utsträckning, vant oss vid att människor varje dag dör eller skadas allvarligt i trafiken och att vi inte längre kan utforma gator så att barn kan leka på dem. Vårt ohälsosamma bilberoende gör också att både barn och vuxna rör sig för lite och eftersom vi vet att stillasittande är ”det nya sockret” och ett allvarligt hot mot folkhälsan kommer bilberoendet att kosta oss skrämmande mycket i mänskligt lidande och i ökade kostnader för vården.

Dessutom skapade vägsatsningarna alltså isolerade stadsdelar och drev fram ett ännu större bilberoende och ännu större orättvisor. Det är ju nämligen inte nog med att de fattiga inte har råd att köpa bil, samhällets bilberoende gör att de inte bara pekas ut som misslyckade utan också att de får ännu svårare att ta sig ur fattigdomen eftersom en större del av deras tid och resurser går till att lösa de vardagliga behoven (följa barn till skolan, åka långt till mataffären och så vidare).

Och även om vi i Sverige inte byggde motorvägar för att separera områden, så har det i många städer ändå fått liknande konsekvenser. Att motorvägen i Örebro skär av stadens västra delar är inte orsaken till att de största – och mest utsatta – stadsdelarna finns där, men det försvårar arbetet med att vända de trender som vi i dag ser i form av oroligheter, barnfattigdom, utslagning och våld.

I Stockholm skär de stora infartslederna av stadens mest utpekade områden. I Göteborg kämpar man nu med att bygga ihop en stad som blivit extremt utglesad på grund av trafikleder. I Malmö omringas exempelvis Rosengård av flerfiliga vägar som försvårar naturliga förbindelser. I Uppsala byggs nya jätteområden nära stadskärnan, men längre bort avskiljs 60-talets miljonprogram av stora trafikleder.

Och på samma sätt är det i nästan alla större städer i Sverige: när Linköping, Västerås, Örebro, Helsingborg, Norrköping, Jönköping och andra växer handlar det å ena sidan om att utnyttja attraktiva lägen nära befintlig infrastruktur i form av vägar och järnvägsförbindelser, å andra sidan om att hantera närheten till samma infrastruktur när det gäller buller, säkerhetsavstånd och annat. Den stadsplanering som skulle kunna bryta isolering och segregation hindras på många sätt av den statliga, och ibland kommunala, infrastruktur som vi är så beroende av.

Om de ambitiösa målen för ökat bostadsbyggande ska bli verklighet krävs dock mycket mer. Det krävs större summor för infrastrukturinvesteringar, tillsammans med en högre grad av samplanering mellan stat och kommuner så att den nybyggda infrastrukturen inte skapar de problem som satsningarna på 60- och 70-talet gjorde.

I dag har vi insett att den storskaliga planering som dominerade en alltför stor del av 1900-talet skapade omfattande problem. Men att rätta till problemen är, som alltid, svårare än att göra rätt från början. Ett stort hinder handlar om hur den nationella infrastrukturplaneringen alltför ofta bortser från städernas behov, även om upplägget för Sverigeförhandlingen på sätt och vis skulle kunna få positiva effekter just på det området.

Förslag som skulle kunna vända på perspektivet finns redan. Här är några:
1. Låt kommunerna införa ”trängselavgifter” utan beslut i riksdagen. Det skulle både styra valet av trafikslag och skapa resurser för nödvändiga ombyggnader i Sveriges stora städer.
2. Ge Trafikverket i direktiv att förse såväl motorvägar som järnväg med skyddsanordningar skulle underlätta byggande i närheten.
3. Ändra direktivet till Trafikverket så att planeringen bygger på vilja (att nå till exempel klimatmål), istället för prognoser (som alltid pekar på ökad biltrafik) ökar takten på omställning till mer hållbara trafikval.
4. Öppna alla statliga bidrag till trafiksystem i landets kommuner för såväl investeringar i ökat cyklande som i ökad kollektivtrafik. Det skulle i många av landets större kommuner vara ett mer effektivt sätt att minska bilåkandet än miljardsatsningar på kollektivtrafik.

Attraktiva stadskärnor kan inte i första hand vara byggda för bilen. När vi behöver använda bilen ska det vara möjligt, men det ska inte vara det enda alternativet för att förflytta sig effektivt. Med stadskärnor som är anpassade för både gående, cyklande, bilåkande och kollektivtrafikanter mår vi inte bara bättre: ekonomin växer också snabbare då.

Vi vet att attraktiva stadskärnor är avgörande för tillväxt och kreativitet; en blandad innerstad där entreprenören kan möta investeraren eller forskaren på kaféet på hörnet bidrar mer till den långsiktiga tillväxten än tusen nya gigantiska köpcenter. Även på det sättet är en mer hållbar trafikpolitik en avgörande tillväxtsatsning om Sverige även i framtiden ska kunna ligga i framkant. Ingen uppfinning har någonsin blivit verklighet i ett externt köpcentrum.
DN Debatt. 3 oktober 2016

Björn Sundin (S), kommunalråd och ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad i Örebro

Ska Örebro fortsätta vara modigt?

Debattartikel i NA 2016-09-17
En stad som tror att den är tillräckligt modig slutar utvecklas.

Alla måste inte älska alla projekt eller satsningar, men vi bör vara tacksamma för att så många modiga örebroare hela tiden vill ta vår vackra stad framåt. Man behöver inte älska livemusik för att inse värdet av att tusentals människor under en helg upptäcker nya artister samtidigt som de skapar fler arbetstillfällen i såväl kulturbranschen som i restaurangbranschen.

Det krävs ingen biljett till Live at Heart för att förstå att det är viktigt för Örebro att hundratals musiker, managers, artistbokare, skivbolagsrepresentanter och andra reser till Örebro. Att skattepengar går åt för att möjliggöra Live at Heart är lätt att motivera när man hör hur festivalen nämns som en viktig mötesplats för musikbranschen – långt utanför Sveriges gränser.

Det krävs inget motorintresse för att inse att 15 000 personer i Örebros stadskärna under en helg bidrar till fler jobb såväl på hotell som på restauranger och i butiker. Även de som inte var på Örebro Raceday inser värdet i att miljoner människor i och utanför Sverige hör talas om Örebro som staden där ”allt är möjligt”. De där dagarna av trassel, förseningar och avstängda gator är givetvis jobbiga för nästan alla – men nyttan kan vi glädjas åt länge efter att gatuavstängningarna tagits bort.

Live at Heart, Örebro Raceday, OpenArt, O Helga Natt och andra arrangemang och projekt skulle inte funnits om det inte varit för modiga örebroare som gjort verklighet av sina idéer. Men det krävs mer än de där idésprutorna. Det krävs att andra örebroare är lika modiga; att de sluter upp kring idéerna. Live at Heart hade inte funnits idag, 7 år senare, om inte Örebro kommun och andra hade varit smarta nog att stötta den där idén.

Örebro Raceday hade aldrig blivit verklighet om inte Örebrokompaniet hade insett marknadsföringsvärdet och lagt pengar på detta istället för exempelvis fler annonser om ”modiga Örebro”. Eller om inte Örebro kommun hade haft mer mod än andra kommuner i Sverige och vågat stänga av gatan under några dagar. Klart att sådana beslut inte är lätta.

Självklart har alla de arrangemang som ordnas i Örebro nuförtiden ett pris, precis som allt annat nytänkande har. En del kräver kommunalt stöd i pengar, andra bara i hejarop och tillstånd. Några skapar trassel i trafiken eller provocerar med gigantiska kissande figurer vid Slottet. Ytterligare något förvandlar innerstaden till en zombie-värld eller en hinderbana.

Det finns massor av nackdelar med att Örebro sticker ut, ordnar stora arrangemang och testar nya lösningar. Men jag tror de flesta föredrar dagens situation. Jämför med hur det var för lite mer än fem år sedan då debatten handlade om hur dött det var i city och hur handeln gick på knäna! Idag mår företagen i stadskärnan bättre än i jämförbara städer, hotellbeläggningen ökar rekordsnabbt och Örebro har blivit en av de landets ledande städer för stora arrangemang och event. Allt det där skapar jobb, vilket i sin tur ger mer pengar till vården, skolan och annan kommunal verksamhet.

Låt oss inte glömma att vi har alla de där modiga människorna att tacka för det. Samtidigt som vi gör allt vi kan för att minimera problemen som uppstår och minska kostnaderna som belastar skattebetalarna, ska vi vara glada för att vi örebroare tycks vara så modiga att vi faktiskt möjliggör saker som inte går att genomföra i de flesta andra svenska städer.

Så vi har alla ett ansvar för vad vi säger i samtalet i fikarummet. Betonar vi att det är bra att man vågar eller säger vi ”det är ingen idé”? Alla de där modiga människorna som skapar allt det vi gläds åt, de är beroende av att vi andra stödjer dem, uppmuntrar dem och hjälper till så gott vi kan.

På det sättet kan Örebro bli ännu modigare. På det sättet kan vi fortsätta framåt.

Björn Sundin, kommunalråd (S), med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Egoisten i den vita hatten (26 år senare)

I drygt en och en halv vecka har några av oss ägnat rätt mycket tid åt att boka biljetter till avskedskonserter, planera skivinköp och fundera på varför Kent valt att avsluta sagan just nu. Och så har vi lyssnat på den nya singeln, ”Egoist”.
Och ju mer jag lyssnar på ”Egoist”, ju mer övertygad blir jag av att en del av förklaringen kan illustreras av den förändrade beskrivningen av ”studenter” i ”Mannen i den vita hatten (16 år senare)” (2005) jämfört med i ”Egoist” 11 år senare.

För även om den där fantastiska videon som aviserar slutet kom som en chock så borde vi väl inte bli förvånade. Jag tror helt enkelt att Kent insett att det blivit svårt att vara så där ironiskt överlägset, bitsk och vid-sidan-stående som de tidigare försökt vara (t ex självironin i att de fortfarande kallar sig ”indie-band”). Det är för mycket som står på spel nu.

I ”Mannen i den vita hatten” (från “Du och jag döden”, 2005) var studenterna ynglingar som gick ut i världen, där allt skulle bli bättre utanför skolans trånga korridorer. I ”Egoist” används ”studenter” snarare som symbol för motsatsen: att framtiden inte alls är så där lovande: allt för många är alldeles nöjda i sin lilla ego-bubbla. För många bryr sig inte om att korsen brinner.

Det är ju ingen tvekan om att ”Mannen i den vita hatten (16 år senare)” handlar om Jocke Berg, de andra i och runt bandet och det Eskilstuna som fanns runt dem 1989 – och om det som format bandet därefter. Och låten är precis så där besk i sin beskrivning av utanförskap, hopplöshet och hopp som Jocke Berg så ofta varit, i så många texter. Den beskriver otroligt bra och vackert utanförskapet i ett konformistiskt svenskt samhälle som sätter upp ”gränser” som måste passeras och där ”vi” måste bryta oss ut. Bilden av hur de upplevde den tiden kompletteras om man läser ”Klåparen” (från samma skiva) parallellt. (Kompletterar man med den fullkomligt fantastiska “Beskyddaren” så ser man den där lite osäkre tonåringen väldigt tydligt.)

Men trots den beska skildringen så var det likväl ett samhälle Kent kände sig hemma i, där de kunde, och ville, vara det som stack ut och petade på det obehagliga. För de gillar ju sina ”sossestäder” men de vill inte att de ska vara så snäva och fördomsfulla. De hatade det Eskilstuna de lämnade (med en inskränkt arbetarmentalitet där ingen fick sticka ut) men har förlåtit staden när staden förändrats till en modern mellansvensk stad (som de nostalgiskt dessutom kan sakna när de betraktar den på avstånd…).

Men nu har det samtidigt blivit allvar. På riktigt. På de där elva åren har priset, steg för steg, blivit för högt.

Det går (uppenbarligen) att spela arrogant indie-rock-stjärna trots att man är folkkär och spelar för utsålda arenor. Men det går inte att spela arrogant indie-rock-stjärna samtidigt som ”omvärlden brinner”, i ett Sverige där det ”på stora torget brinner kors”. I alla fall inte om man faktiskt bryr sig. Och det gör Kent – det är ingen tvekan om att de bryr sig väldigt mycket.

Därför borde vi väl anat vad som väntade redan 2014, under Kent-fest-spelningarna. Då Jocke Berg höll ett kort brandtal: ”Vi är typ 25 000 här, det innebär att ungefär 1600 av oss kommer att rösta på Sverigedemokraterna i valet (buuuuu från publiken), rent statistiskt. Och det är en jävligt obehaglig tanke. Vi har alla ett ansvar. Nu när vi går till val är det vårt ansvar, att ta bort dom. Vi måste få bort dom, förstår ni det? Vi får liksom inte skylla ifrån oss. Vi måste sparka ut de nationalistiska elementen, de ska bort. Den här sången heter Sverige.”

Sedan spelade de en vemodig version av ”Sverige” (“Välkommen, välkommen hit / Vem du än är var du än är”) med en ny rad: ”Duka din veranda till fest, för en långväga gäst, i landet lagom är bäst, vi skålar för en midsommar till, som om tiden stått still, fast omvärlden brinner”

Vi borde anat vad som väntade, redan då. Vi borde anat att det snart skulle vara över. För när omvärlden brinner är det svårare att ställa sig vid sidan. Att spela arrogant riskerar att bli ett ställningstagande i sig.

På samma spelning kom också en av Jocke Bergs favoriter bland de extraverser som ”Mannen i den vita hatten” alltid förses med:

”Jag hatar sångerna jag skrivit
Jag hatar allt jag nånsin sagt
Och jag hatar den jag blivit när jag trott att jag haft makt
Jag hatar klyschorna jag spridit på sång och dans och sprit
Man kanske borde ta sitt liv nu men jag trivs ju så bra i min svit
Älskling, vi ska alla en gång dö”

Versen har hängt med sedan konserterna 2008 så texten var inte ny. Det var kontexten som var det nya. Nu var det ett ännu mer politiskt Kent som stod på scen (förutom brandtalet mot SD illustrerades exempelvis ”Var är vi nu” av ett ändlöst, och svartvitt, 1:a maj-tåg) och det skedde efter några år av texter på ett tema som jag tolkar som ”vi blev medelålders och en generation som inte riktigt orkar bry sig, det är så mycket annat nu” (”La Belle Epoque” är kanske den tydligaste sparken mot den lite för bekväma medelklassen som glömt sitt ursprung, ”999” ett annat exempel).

Vi borde som sagt ha anat vad som väntade

Det är för mycket som står på spel nu, så ironiska sparkar mot en medelålders medelklass som av bekvämlighet väljer att se bort lagom länge när korsen brinner känns inte meningsfulla. Istället tycks de ha förbytts till en uppgivenhet inför att ”det nya” är att se korsen brinna men inte ens bry sig.

”Bered en väg för en ny terrorism
Bered en väg för en ny Egoism
Bered en väg för en ny terrorism
Bered en väg för Ego, Ego, Egoismen”

I ”Egoist” känns det som att den välanvända Kent-frasen ”Vi ska aldrig bli som ni” används med två olika betydelser.

Tidigare var det ”pojken med tunt och flygigt hår” som inte skulle bli som ”ni”, och som var lite stolt över att bryta andras gränser. I ”Egoist” är det snarare kaxiga men egoistiska studenter som ”inte ska bli som ni” – där ”ni” är de tidigare kritikerna som bryr sig för mycket.

Jag tänker att det är dessa studenter som skanderar:

”Vi ska leva leva livet
Vi är drevet vi har drivet
Vi ska leva leva livet
Vi tar allt ja allt för givet”

Och ironin är ju att vi alla glatt kommer sjunga med i just ”Vi ska leva leva livet / Vi är drevet vi har drivet” på konserterna i år…

(Här finns fler referenser, för övrigt. Dagens studenter är ”socker” – i originaltexten ”som flugorna på socker”, en svidande uppgörelse med ytlighet, rikedom och självcentrering – medan jaget ”är starkt svart kaffe”: kaffe-referensen är inte bara folkhemsk utan brukar kopplas till uppväxten i Eskilstuna.)

Förflyttningen beskrivs i några rader i ”Egoist”: ”Vårt motto var länge ta ingen skit Men du kom på ett bättre ”Var lite lite snällare än du måste vara” Vi ska aldrig bli som ni”

Det är inte lika roligt att spela arrogant och lite överlägsen när arrogans och överlägsenhet inte längre är radikalt utan snarare utmärkande för ignorans, fördomar och hat.

“Runtom i Sverige glöder bokbålen
På stora torget brinner kors
Nu är hat ok om det riktas åt rätt håll”

Korsbränning är en övertydlig rasist-referens, bokbål både en tydlig referens till fascism/nazism och till anti-intellektualism i allmänhet. I en sådan värld behöver man vara snällare. Även om det inte är lika coolt.

När Kent berättade att de skulle avsluta i år skrev jag att någon borde söka upp Jocke Berg och de andra med värvarblock, för deras engagemang borde kanaliseras någonstans. Ju mer jag tänker på det, ju mer tror jag att det där har med avslutet att göra. De vill göra något åt den utveckling de ser, och inser att de inte kommer längre från den där gigantiska scenen längst bort på en stor arena. För nu gäller det livet och allt.

>Mot den egoism som de beskriver krävs mer än brandtal från en scen, och eftersom de tidigare har deklarerat att de är tveksamma till att som rockstjärnor berätta för andra vad de ska göra, så kanske de rentav har en idé om hur man kämpar mot egoismen på ett annat sätt.

Fast med tanke på att Jocke Berg (nästan) aldrig ger sig in i diskussioner om tolkningar av sina texter så kan ju allt jag nu skrivit lika gärna vara ett resultat av hur mina egna järnspöken bygger en tolkning i min värld. När allt kommer omkring var året 1999 när Kent sjöng: ”Det är läggdags / För skämten / Det är allvar / i år…” (”Ett tidsfördriv att dö för” från Hagnesta Hill).

Så det kanske helt enkelt bara handlar om att 26 år är en rätt lång tid för ett band, i synnerhet för ett band som alltid sagt sig vilja gå vidare. Som sagt att de ska sluta när det inte längre är roligt.

För några av oss är det dock svårt att se hur livet ska kunna fortsätta som förr efter den 16 december i år, i det perspektivet är 26 år en förfärligt kort tid.

”Gratis” är inte gott – kollektivtrafiken är för viktig för ogrundat tyckande

(Uppdaterad med lästips och mer om Avestas utvärdering)

Någon gång om året måste tydligen frågan om ”gratis kollektivtrafik” lyftas upp från arkivet där den av goda skäl annars placerats.

Denna gång är det Leif Pagrotsky som presenterar en lösning på hur avgiftsfrihet kan finansieras för stockholmarnas kollektivtrafik. Och visst är det ett problem att SLs ekonomi skenar och att priserna höjs (det skriver S-politikerna i Stockholms län föredömligt om här). Men när det gäller hur man skapar ett effektiv och hållbart trafiksystem är Leif Pagrotsky (av förståeliga skäl) inte lika bra påläst som han brukar vara. Precis som de flesta andra som lyfter frågan så utgår han från ett grundantagande om att fler resenärer är samma sak som mer framgångsrik kollektivtrafik.

Och det är där det blir fel: fler kollektivtrafikresenärer är nämligen inte ett dugg bra om det innebär färre som går och färre som cyklar. Och det är rätt stor risk att det är just det som blir resultatet. Faktum är att det precis lika gärna kan leda till att fler tar bilen (eftersom kollektivtrafiken kommer bli mindre bra och mindre bekväm).

Nästan alla som jobbar med kollektivtrafik vet att biljettpriset inte är den avgörande faktorn för att öka kollektivtrafikens andel – om det är på bekostnad av bilism som ökningen ska ske, vill säga. För att få bilister att ställa bilen och istället ta bussen/tåget krävs:

 1. att kollektivtrafiken är snabb (i alla fall nästan lika snabb som bilen)
 2. att det är bekvämt (bekväma säten, tid man kan använda till annat mm)
 3. att turtätheten är hög (bilen har ju maximal turtäthet – du väljer ju själv när du åker)
 4. att det är smidigt (till exempel är ett enkelt och förutsägbart betalsystem viktigt)

Om det dessutom känns coolt att åka kollektivt (i snygga bussar eller läckra spårvagnar) och ger resenären en känsla av att man är modern är det extra bra.

Överpackade bussar eller tunnelbanetåg svarar inte på någon av dessa punkter.

Men låt oss testa önskemålet om avgiftsfri kollektivtrafik (gratis är det ju inte – någon ska alltid betala):

 • Är det bra om avgiftsfri kollektivtrafik innebär att färre cyklar?
 • Är det troligt att avgiftsfritt lockar den inbitne bilisten, som redan idag betalar mer för bilresan och parkeringen?
 • Är det rimligt att tro att överfulla, stökiga och långsamma bussar (som ju blir resultatet om fler ska åka med den befintliga trafiken) lockar fler bilister att ställa bilen?
 • Är det bättre för folkhälsan om färre går/cyklar och istället sitter still på bussen?
 • Är det någon avgörande förbättring för just folkhälsan om människor sitter still på en buss istället för i en biogasbil?

För mig är svaret nej på alla dessa frågor.

Egentligen tycker jag att det är enkelt:

 1. Vi behöver öka resandet med miljövänliga och energismarta trafikslag. Jorden klarar helt enkelt inte att vi fortsätter åka lika mycket bil som idag (det är inte heller bra för folkhälsan, för att minska antalet skadade/döda i trafiken eller för att skapa attraktiva städer).
 2. Bäst är gång och cykel, men bussar och tåg är ett viktigt komplement på många sträckor och för många människor (även bilen är självklart viktig i många fall, men den borde inte behövas lika ofta i framtiden).
 3. Vi behöver investera mer och lägga mer driftpengar på att underlätta cykel och gång och att göra det snabbt, bekvämt och enkelt att åka buss. Vi behöver inte lägga mindre pengar på det, och därför är avgiftsfritt inte alls ett steg på vägen mot bättre kollektivtrafik eller bättre gång/cykelinfrastruktur.

Några kommuner har testat avgiftsfri kollektivtrafik och slutat med det. Örebro och Kristinehamn lärde sig snabbt (i Örebro efter en dryg vecka…) att ”gratis” leder till långsammare resor, mer stök på bussarna men inte färre bilister. Ett viktigt skäl till det är att båda kommunerna är (relativt) täta och att man kan gå eller cykla, vilket minskade när bussen blev ”gratis”.

Andra kommuner är nöjda med sin avgiftsfrihet: Avesta har beslutat att fortsätta med avgiftsfrihet eftersom de tycker att det varit bra för kommunen och dess invånare, och det är säkert ett välgrundat beslut utifrån Avestas behov. Men utvärderingen är inte entydig om det verkligen har minskat bilismen: av 105 tillfrågade i utvärderingen svarar 13,65 personer (så i undersökningen!) att de ”har börjat resa med buss” efter att det blev avgiftsfritt. Av de 74 personer som svarat att de ”börjat resa med buss” eller ”reser mer” med buss svarar 39 procent (28,86 personer) att de tidigare rest med bil medan 22 procent (16,28 personer) svarar att det ersatt ”gång och cykel” (utvärderingen finns här, just dessa siffror på sidan 9).

I Kiruna är avgiftsfriheten begränsad till boende i kommunen (och där faller alltså argumentet om att det är bra för turister) men i Kiruna existerar nästan inte cykel som transportmedel: 1,35% (enligt LTU, 2011). Det ska jämföras med jämförbara kommuner (12500-25000 invånare) som har 9,51% för cykel. Men i Kiruna var även bussåkandet lågt: 1,04% (jämfört med 4,22% i jämförbara kommuner). Däremot är bildominansen hög i Kiruna: ca 78% av resenärerna åker bil (kör eller som passagerare), jämfört med drygt 60 i jämförbara kommuner.

En viktig förklaring till detta är nämligen befolkningstätheten. Kiruna har 1,2 invånare (totalt ca 24000 invånare) per kvadratkilometer, Avesta har 35,2 (total folkmängd ca 22 000). Det ska jämföras med Örebro som har drygt 100 invånare per kvadratkilometer (totalt ca 143 000 invånare). Stockholms stad har nära 5000 invånare per kvadratkilometer land, medan snittet för stor-Stockholm blir ”bara” 204 invånare per kvadratkilometer. Snittet i landet är 23 invånare per kvadratkilometer (EU-snittet 66/kvm).

Täta städer är bra för klimatet och miljön, bland annat för att de ger förutsättningar för ökat cyklande, ökat gående och effektiv användning av kollektivtrafik. Det finns alltså goda skäl till att erfarenheterna från Avesta och Kiruna inte överhuvudtaget går att översätta till förhållandena i Stockholm, eller i Örebro för den delen.

För mig är alltså avgiftsfri kollektivtrafik en återvändsgränd som skapar mer skada än nytta i diskussionen om hur vi skapar ett hållbart trafiksystem, i hållbara städer. Varje gång de där förslagen lyfts så blir det ännu lite svårare att åstadkomma verklig förändring. För medan vi diskuterar detta fortsätter bilåkarna välja bilen varje morgon, och fördelningen mellan trafikslagen blir inte ett dugg bättre (här finns ett urval städers fördelning av trafikslagen, PT=public transport, kollektivtrafik).

Men det finns mycket att göra för att förbättra kollektivtrafiken (och för det behöver vi mer resurser, inte mindre…). Vi har utmaningar. 5-10% av antalet resor i Örebro kommun sker idag med kollektivtrafik. Vi vill att biltrafiken ska minska och att fler resor ska ske med buss.

Vi behöver öka kunskapen, framförallt om människors beteende. Vi kan inte nöja oss med att fråga dem som åker buss om vad de vill förbättra. Vi kan inte heller tro att enkla frågor om vad som får bilister att istället åka buss skulle ge oss svaren. Om man frågade människor för 150 år sedan om vad de ville ha för att kunna ta sig fram snabbare skulle de svarat snabbare hästar, eftersom de rimligen inte kunde förutse den utveckling som vi ser idag.

Den avgörande fråga vi behöver ha svar på handlar om vad som händer i huvudet på alla de örebroare som när de reser sig från frukostbordet väljer bort att gå till den närmaste busshållplatsen och istället går till garageuppfarten och sätter sig i sin bil. Några av svaren är självklara men dagens undersökningar skrapar bara på ytan – vi måste pröva nya lösningar och vara uthålliga.

I ”bussbranschen” pratar man hela tiden om att fokusera på ”hela resan”, från dörr till dörr. Men ofta glömmer man den första delen: hur man tar sig till busshållplatsen, och om man tar sig till busshållplatsen. Att glömma innebär dock att man omöjligt kan lyckas med målet om att få fler att åka med kollektivtrafiken. Kanske borde det finnas något mervärde på hållplatsen? Något som bilen inte erbjuder lika lätt?

Vi behöver mer utveckling, entreprenörskap och förändring. En buss idag ser i stort sett likadan ut som för 100 år sedan, när den första bussen i linjetrafik tog sin premiärtur.

Det är uppenbart att vi idag inte motsvarar de krav som de flesta ställer på effektiva kommunikationer och då måste vi skapa verktyg för en ständigt pågående utveckling av buss- och tågtrafik. Det är möjligt att vi även i fortsättningen ska handla upp själva busskörandet på entreprenad, men det måste ske med smartare avtal. Det marknaden är bäst på är att driva på utvecklingen och ta fram nya lösningar på problem. Att använda marknaden för att göra exakt det som kommunen tidigare gjort själv och som vi i detalj bestämmer hur det ska gå till är inte att tillvarata den förändringskraft som marknaden tillför. Att, som SL i Stockholms län gjort, betala Nobina (som kör bussarna) för hur många som åker med dem är intressant och kanske kan ta oss i riktning mot smartare upphandlingar (vi diskuterar även olika typer av avtal som belönar utveckling i Örebro län men det går inte så fort).

Om vi ska lyckas med det behöver det bli mer attraktivt att ta bussen framför bilen, tröskeln till att välja bussen måste minska. En attraktivare busstrafik handlar om bättre service mot sina resenärer. Men det handlar inte om att det idag är för dyrt (en bilresa är ju redan idag mycket mycket dyrare för den som kan räkna…), inte heller om att det blir bättre om det blir avgiftsfritt.

Om vi ska bygga ett hållbart samhälle med hållbara trafiklösningar ska varje färdmedel användas till det det är bäst på. Bäst är gång, men på lite längre sträckor (och om man har bråttom) är cykeln överlägsen, som komplement och för dem som inte klarar att gå eller cykla är bussen/tåget överlägset. När du måste åka en väldigt specifik sträcka (där kollektivtrafiken inte kan gå) eller transportera något tungt så behövs bilen.

Hållbara trafiklösningar innebär inte att alla ska åka buss eller tåg, det är varken ekonomiskt eller ekologiskt hållbart.

Lästips:
http://www.etc.se/inrikes/sa-far-vi-bilister-att-lamna-bilen-hemma

http://www.bussmagasinet.se/2014/11/gubbar-med-bilfixering-en-utdoende-art/