Kategoriarkiv: SJ och pendlandet

Visst behöver Örebro bättre resecentrum!

Idag intervjuade Radio Örebro Per Johan Behrn som vill bygga ett modernt och fräscht resecentrum vid Södra Station. Förslaget är välkommet och klokt (kommenterade förslaget i Radio Örebro i eftermiddags, här är en notis om det och här är inslaget i Rakt på sak – komplett med barnprat/ljud i bakgrunden…).

Dagens båda stationer (Resecentrum på norr och Södra Station) är inte tillräckliga ens idag, och än mindre i framtiden med högre krav och mer järnvägstrafik. Behrn har rätt när han påpekar vikten av service och handel på en station, och ingen av dagens stationer är tillräckligt fräsch.

Om Behrn (eller någon annan fastighetsägare/byggare) vill vara med och investera i ett nytt resecentrum så är jag beredd att omedelbart ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda en förstudie som sedan kan leda till reservationsavtal/köp av mark. Jag har inte exakt koll på markförhållanden och ägarförhållanden runt södra station men om jag uppfattat rätt så äger kommunen den mesta marken runt stationsområdet: dels grusparkeringen väster om järnvägen (inklusive trämagasinet), liksom parken och stationshuset. Den transformator som finns söder om stationen äger vi inte och sedan finns en del problem med att utnyttja en del av marken för till exempel bilparkering på grund av närheten till järnväg. På det hela taget är det svårt att se några hinder för att utveckla Södra station.

Men självklart är det en bra bit till byggstart, den här typen av investeringar är stora och tar tid att planera, rita och genomföra.

Jag har dock två invändningar mot Per-Johan Behrns resonemang: jag tror inte att vi ska välja bort Resecentrum på norr och enbart satsa på Södra Station, och jag tror inte att det är rätt att lägga ett framtida Kulturhus/Stadsbibliotek vid Södra Station.

När det gäller de två stationerna så tror jag att vi i framtiden kommer att behöva fler – inte färre – stationer. Inom några år hoppas jag att vi får pendeltågstrafik i Örebro län (om S får styra län och Örebro kommun så inleds arbetet redan under denna mandatperiod) och redan inom något år kan vi komma att ha 15-minuterstrafik mellan Örebro central och Hallsberg (genom fjärrtåg med mera). Det innebär också att Örebro central/Resecentrum har väldigt bra förbindelse med Södra station.

Flera faktorer talar dessutom för Resecentrum på norr:

  • vi behöver stärka den norra delen av city – annars blir stadskärnan för liten för att om några år klara att försörja 150 000 invånare.
  • vi kan inte göra oss av med spårkapaciteten på norr – även om huvuddelen av fraktverksamheten förhoppningsvis kan flyttas ut från stadskärnan inom en nära framtid
  • all busstrafik och en framtida utbyggnad av järnvägstrafiken ryms inte vid Södra Station

Jag tror därför att vi borde utveckla både Resecentrum och Södra station. På resecentrum kan man tänka sig att tonvikten ligger på busstrafik och fjärrtåg; och att hela dagens bussyta byggs över för att inrymma kontor, service och handel. Det läget borde vara intressant för såväl myndigheter som organisationer och företag. Ett förslag om att inleda detta arbete har lämnats in i till Kommunfullmäktige av Peter Dahlgren och Jonas Karlsson för två år sedan. Så här skriver de i motionen: ”Örebro kommun måste ta ett ansvar för hur området vid Resecentrum kan utvecklas. En möjlighet vore att skapa ett Resecentrum i två plan med byggnation ovanpå. I en sådan byggnad skulle man kunna få in mer utrymme för anslutningstrafik till resecentrum. Man skulle kunna få in fler servicefunktioner och det skulle kunna vara ett bra läge för ett hotell, på samma sätt som i Göteborg. Det kanske till och med skulle vara möjligt att få ner Östra Bangatan under jord på en del av sträckan mellan Nobelgatan och Svartån.”

Jag tror dock att man bör bygga högre än två plan: jag tror som sagt att det är en attraktiv plats för kontor också.

Södra Station kan därmed bli mer av en pendeltågsstation med en del av fjärrtågen och ett fantastiskt läge nära Conventum och den mest livliga delen av city. Där är det sannolikt ännu mer attraktivt att bygga hotell och det finns en del mark som idag inte används tillräckligt bra. Med framtida pendeltågstrafik kan Södra Station bli den stora turistmagneten med bra tågförbindelse till en ny station vid Gustavsvik och vidare söderut.

Under 2011 kommer vi, tillsammans med Trafikverket, se över framtida placering av järnvägen (gräva ner, höja upp, bygga över?) och då kommer även de båda stationerna att diskuteras. Innan det är klart ska vi självklart inte låsa oss i frågan. Men som sagt: jag tror att vi – oavsett var fjärrtågstrafiken hamnar – kommer att behöva minst två järnvägsstationer i Örebro.

Tänk om även SJ uppmärksammade resenärerna…

NA berättar idag att en ”miniutställning” på Örebro central hyllar tågpendlarna. Banverket vill uppmärksamma att hälften av alla tågresor i Sverige är pendling mellan hemmet och jobbet. I ett pressmeddelande skriver Banverket att detta sker på grund av att järnvägen fyller 150 år ”och vad passar då bättre än att lyfta fram dessa trogna tågresenärer”. Jag hann inte leta efter utställningen på centralen i morse (om den var på plats då) men får väl göra det någon annan dag. För när väl ”de ansvariga” uppmärksammar oss pendlare bör man självklart passa på att ta del av det. Ungefär som att jag passade på att besöka SJs turnétåg för några år sedan då jag framförde synpunkter till SJs VD. Nästa steg vore väl att även SJ uppmärksammar att pendlarna är trogna tågresenärer – i SJs värld är vi dock mest till besvär verkar det som. Förhoppningsvis ska vi bli ännu mer till besvär framöver: nu har Thore Berggren tagit tag i vårt pendlarnätverk och med friskt engagemang har han fixat en utmärkt webb och driver på så att vi blir lite mer aktiva. Så vem vet: om några år kanske SJ också fattar att pendlarna är trogna resenärer. Fast om det dröjer länge till kanske vi inte är så trogna längre, i och för sig…

”Var det trångt på tåget i morse?”

SJ hade en helsidesannons i dagens tidning. SJs VD skriver att ”Ingen vill kliva på ett överfullt tåg och stå hela vägen till jobbet. Och vi vill absolut inte att våra resenärer ska behöva göra det.” Och än en gång visar SJs ledning att de inte har en aning om vilka problem vi pendlare får leva med…
Annonsen publiceras alltså i Örebro län: vi som pendlar från Örebro län med SJ lider mer av förseningar och usel service än av överfulla tåg (Västeråsarna har det värre när det gäller de överfulla tågen). Det finns visserligen avgångar från Stockholm som är överfulla, men det beror mest på att de sker med tåg som inte går att förlänga: SJ köpte inte tillräckligt med vagnar och glömde kolla att det går att förlänga tågseten vid behov… Så om SJs ledning verkligen var intresserad av vad pendlarna tyckte kunde de lyssna lite bättre. När jag läste annonsen på tåget i morse blev jag så irriterad att jag skrev en ärligare variant åt SJ

Skicka frågor till SJ-chefen!

Skickade just in en rad frågor till NA efter att de på webben efterlyser frågor att ställa till SJ-chefen. Se till att skicka in frågor du också!

Här är de frågor jag skickade in:
1. När kommer SJs trafik i Mälardalen att följa tidtabellen?
2. Vilket ansvar tänker SJ ta för att arbetsmarknaden i Mälardalen fungerar (med dagens opålitliga förbindelser fungerar inte arbetsmarknaden – folk måste sluta pendla till jobbet)?
3. Tycker SJs VD att det är god personalpolitik att tågpersonalen dagligen utsätts för frågor och frustration från irriterade pendlare – utan att personalen vare sig kan ge besked eller lösa problemen (allt är ju mycket centraliserat i SJs organisation)?
4. Varför är det så svårt för SJ att ge tydliga besked istället för att förhala beskeden: först 17.03, sedan 17.15 och sedan 17.30?
5. Hur kan det vara så svårt för SJ att beställa fram ersättningsbussar som rymmer ALLA som är på tåg som tas ur trafik (senast i förra veckan blev 30-40 personer stående på stationen i Arboga sedan SJ bara beställt fram en buss…)?
6. Kan SJ tänka sig att förbättra sin resegaranti så att den faktiskt betyder något för dem som dagpendlar?
7. Hur svårt kan det vara att markera på vagnarna vilken som är obokad?

Och här kan du läsa mer om aktiviteter om pendlandet och om SJ.

SJ är fortfarande lika usla

SJ har nu publicerat sin ”punktlighetsstatistik” för januari månad och den visar att var fjärde tåg är försenat på Mälarbanan. Jaså, är inte fler tåg försenade? säger vi som pendlar flera gånger i veckan. Vi är nämligen inte förvånade: SJ är säkert bra på många saker, men på det som är deras affärsidé (att transportera människor mellan två platser enligt en förutbestämd tidtabell…) är de riktigt riktigt usla.

Under rubriken ”Pendelresor” på www.sj.se blir det nästan humoristiskt: ”Du kommer fram lite snabbare och kan passa på att klara av en del av dagens uppgifter innan du är framme på jobbet. Förbered ett möte eller passa på att vila en stund innan dagen börjar.” Och det är nog bäst att man kan ”klara av en del av dagens uppgifter” på tåget – med tanke på att man sällan är framme på jobbet i tid för att göra det jobb man är anställd för.

Jag har idag mailat ut till de andra i pendlarnätverket och uppmanat alla att kräva kompensation även för januari månad. SJ lovade ju kompensation för januarikostnaden och då skulle man skicka kravet till: SJ Kundtjänst, Stationsgatan 4, 775 50 Krylbo.

Under dagen kommer jag även att ta kontakt med Konsumentverket/KO för att se om de är intresserade av att hjälpa oss med en grupptalan mot SJ.

112 förslag på konstruktivt pendlarmöte

På torsdagskvällen bjöd kommunalrådet Jonas Karlsson (s) och jag in till ett möte för pendlare från Örebro mot Stockholm. Drygt trettio pendlare var på plats, liksom Anders Larsson och Mia Törn från SJ och Fredrik Idevall (chef för infrastrukturenheten i Örebro kommun, Stadsbyggnad). Jonas Karlsson berättade om kommunens arbete och Anders Larsson berättade om SJs arbete och sedan vidtog diskussion och frågestund. Det blev både bra, konstruktivt och framåtsyftande.

Alla närvarande ombads lämna in lappar med förslag under tre olika rubriker: Vad kan Örebro kommun göra? Vad kan vi pendlare göra? och Vad borde SJ göra? Och massor av förslag kom in: sammanlagt 112 förslag lämnades in och dessa har jag skrivit in rakt av i detta dokument (Word-dokument).

Många av förslagen är fullt genomförbara, några måste undersökas och en del kan bli komplicerade. Men med så mycket idéer och konstruktiva förslag vore det ju märkligt om vi inte skulle kunna få ordning på pendlandet (fast det är klart: det förutsätter ju delvis att SJ bjuder till…)!

Ni som var med på mötet: skriv gärna kommentarer, skicka in kompletteringar och ändringar och ge fler tips på vad vi kan göra.

Godda yxskaft: SJ svarar

Idag publicerade NA en insändare som jag skrivit om SJs förseningar. Som jag trodde (och faktiskt skrev i den text jag skickade in till NA) svarade SJ omedelbart genom Mia Törn på SJs presstjänst: det enda som tycks fungera på SJ är nämligen deras kommunikationsavdelning (jag lider med Mia Törn och de andra: det där är inte ett jobb jag skulle vilja ha – snacka om att få försvara något som är omöjligt att försvara…).

Men det svar Mia Törn på SJs presstjänst presterar i tidningen är inte mycket till svar. Hon skriver att SJ ”den senaste tiden, inte lyckats hålla den kvalitet som våra resenärer har rätt att förvänta sig”. No kidding! Dagliga förseningar och obefintlig information är ju mycket riktigt inte så bra kvalitet. Men att skriva ”den senaste tiden” blir bara pinsamt. SJs problem är inte tillfälliga: de tycks obotliga. Det är inte under en kortare period det varit problem – det är under en lång period som vi pendlare fått vänja oss vid att aldrig vara i tid till någonting.

All respekt för Mia Törn som verkligen försöker göra sitt jobb i rejäl motvind, men en del av överdrifterna gör faktiskt bara läget värre för oss som redan är irriterade. Att tåget i morse ställdes in (liksom de regelbundet gjort de senaste månaderna): är det Banverkets fel, som beror på ”byten av slipers”? Att resenärerna inte informeras: är det en del i satsningen för att komma till rätta med punktligheten?

Att lägga nyhetsbrev ombord på tågen löser liksom inte problemen för oss som drabbas av förseningarna. Ersättningstrafik, ersättning för förseningar eller liknande skulle i alla fall visa att SJ bryr sig. Men icke. Ingen ersättningstrafik. Ingen ersättning vid förseningar (förrän de är över 40 minuter/en timme).

Det är givetvis glädjande att Mia Törn anser att förseningen förra fredagen berättigar mig till ersättning. Men de andra gångerna då? Och att de inte hade formulär för ersättning på tåget var ingen slump: de där formulären är vare sig lätta att få tag på eller lätta att skicka in.

Jag önskar jag kunde argumentera för att man borde ta tåget i stället för bilen, men om man vill vara i tid är faktiskt bilen mer pålitlig. Det är sämre för miljön, det är dyrare och det är mindre bekvämt: men med bilen kan man vara nästintill helt säker på att komma fram på i stort sett utsatt tid. Det kan man aldrig vara säker på med SJ.

Här kan du läsa hela insändaren (den något längre version som jag skickade in till NA)
Här finns ett blad om torsdagens pendlarmöte