Kulturkvarter, Malmö Live och stadsomvandling

Malmö Live är inte bara en fantastisk kongress, konferens och konsert-anläggning, det är också ett litet koncentrat (och en viktig del) av ”Det Nya Malmö”. Anläggningen är öppen hela dagen och i nästan alla delar, för alla. Meningen är att alla malmöbor ska känna sig hemma, passera, fika, träffas, uppleva kultur eller bara vara i anläggningen.

konsertsalen-malmo%cc%88-live
Konserthus-delen I Malmö Live kostade 1,3 miljarder och och ’resten’ 900 mkr så vi får lägga ribban lite lägre i Örebro…

Att den varit dyr förstår man när man går runt: konsertsalen är akustiskt topp 3 i Norden, materialvalen genomtänkta, konsten närvarande överallt, logistiken fungerar.

konst-och-o%cc%88ppenhet-malmo%cc%88-live
Byggnaderna hänger ihop, det är mycket öppna ytor som är gemensamma och konsten bidrar till helheten.

Och det finns vare sig fram- eller baksidor på byggnaden: tanken är att alla ska passera och att alla ska blandas i byggnaderna.

Malmö Live är också en viktig länk mellan Malmö innerstad och det stora Västra Hamnen som mer än något annat symboliserar Malmös berättelse om sin resa från varvsindustri och Kockumskran till upplevelse- och tjänsteindustri och Turning Torso.

Betydelsen av den här typen av mötesplatser och anläggningar kan inte överskattas:

  1. Ekonomiskt är kongresser och konferenser (och övrig besöksnäring) en växande del av jobben och ekonomin – i Malmö precis som i Örebro. En genomsnittlig kongressdelegat (som jag varit i Malmö de senaste dagarna) gör av med 3300-3500 kronor per dygn på boende, mat, shopping, konferenslokaler och annat.
  2. Samlingsplatser har behövts i alla tider, men i vårt klimat och i vår tid är det inte planlöst promenerande fram och tillbaka på torget som skapar de möten, samlingar och samtal som behövs. Därför blir shoppinggator och city-gallerior viktiga för möten, men självklart är det bättre om platserna är neutrala och öppna för alla – oavsett om de har råd eller vilja att köpa kaffe eller kläder. Kongressanläggningar kan vara sådana mötesplatser, precis som offentliga institutioner kan vara. Malmö Live kombinerar det offentliga med det privata på ett avancerat men inspirerande sätt. För att skapa tillräckligt oväntade och givande möten behöver offentligt och privat vara tätt inpå, planeringen måste utgå från att dra nytta av de flöden som kommersiella aktörer skapar, precis som de kommersiella aktörerna drar nytta av andra flöden som exempelvis sker i de flesta stadskärnor.
  3. Alla områden behöver magneter eller målpunkter som skapar flöden och gör det meningsfullt att gå den vägen. Malmö Live har skapat en ny koppling mellan Malmös innerstad och det gigantiska området Västra Hamnen. Bomässeområdet i Västra Hamnen var ju egentligen ganska avskiljt från Malmö stadskärna, men utvecklingen runt centralstationen, utvecklingen av högskolan och nu etableringen av Malmö Live har skapat naturliga stråk som i sin tur bidragit till att fler aktörer etablerat sig i området. Västra Hamnen är idag en helt annan sorts stadsdel än det var när många besökte Malmö efter bomässan 2001. Malmö Live har inte varit avgörande för det, men är förmodligen en grundsten i den kommande utvecklingen.
black-box-malmo%cc%88-live
Black Box i Malmö Live

Alla dessa punkter är relevanta för den kommande satsningen på ett nytt Kulturkvarter i Örebro. Området runt det nya Kulturkvarteret är visserligen inte ett oanvänt gammalt varvsområde, men kvarteret skulle kunna förstora de kommersiella stråken i stadskärnan och bättre bidra till att binda ihop de västra stadsdelarna med stadskärnan.

Några saker måste vi dock utveckla för att detta ska förverkligas: Vi måste våga satsa mer på infrastruktur, exempelvis mellan väster och stadskärnan. Passage över/under järnvägen och Östra Bangatan behövs på fler ställen, idén om en bro (i vattnet?) mellan Väståparken och Västra Bangatan är viktigare än vi tror.

Omvandlingen av Västra Hamnen i Malmö har dock pågått i mer än 15 år och Malmö har mycket mer muskler för exempelvis investeringar än Örebro, så vi har tid på oss. Låt oss använda den tiden väl…