Kontakt med mer än 1400 örebroare per år?

Nu återlanseras bjornsundin.se som legat nere i ganska exakt ett och ett halvt år. Förutom att den fått en snyggare och mer användbar form (tack vare Great Beyond!) så får jag därmed chansen att justera syftet med bloggen.

I grunden kvarstår att bloggen ska vara ett forum för mer omfattande information kring ärenden som är aktuella just nu (för den som vill läsa mer), uppdateringar av vad jag ägnar dagarna åt och för längre resonemang (för dem som är intresserade av dem).

Bloggen kompletterar de nyhetsbrev jag skickar ut regelbundet (om aktuella frågor på samhällsbyggnadsområdet, anmäl dig genom att maila!) och de irl-möten jag har. Men det har under det här året också blivit uppenbart att Facebook och Twitter i huvudsak måste vara forumen för den mer dagliga informationen om vad jag gör. Se alltså till att lägga till mig där också, om du vill ha koll på vad jag sysslar med…

När jag för något år sedan räknade efter kom jag fram till att någonstans mellan 1000 och 1400 personer per år har fått chansen att föra fram det de vill till mig (exklusive alla kommunala möten). Därutöver svarar jag på de mail jag får (med något undantag svarar jag på alla, även om det ibland tar för lång tid innan jag hinner svara) och försöker se till att skapa andra mötesplatser som gör det möjligt för många att träffa mig. I bästa fall är bloggen platsen du kan återkomma till för att påminna dig om vad vi pratade om, och försöka förstå varför jag resonerar som jag gör – och varför beslut blir som de blir.

Det där är viktigt för mig. Om jag inte lyckas med att göra politiken mer tillgänglig för örebroarna finns ingen poäng för mig med att fortsätta med politiska uppdrag. Jag vill att fler ska känna att de kan nå ansvariga politiker med synpunkter, idéer och förslag – och jag vill få del av andras åsikter. Alltså måste jag fundera en del på hur jag gör det där bättre.

Den här hemsidan kommer att bli en plats för återkoppling, aktuella frågor och mer utvecklade resonemang och förhoppningsvis berättar du för andra om att den finns, så att även de kan bedöma om de är intresserade. Kanske är de en av de alla tusentals örebroare som inte tagit kontakt med någon politiker, men som därmed får en ingång.

Vi hörs!