Att våga investera i ett växande Örebro (eller: vad hade Örebro varit idag utan Gustavsvik?)

På fredagskvällen invigdes ”det nya Gustavsvik”: ett redan bra äventyrsbad har för cirka 90 miljoner fräschats upp, gjorts om och utvecklats rejält för att åter bli Skandinaviens bästa äventyrsbad och framöver generera ännu mer intäkter till företag i Örebro, till Örebro kommun (genom skatteintäkter) och till alla de människor som får jobb och inkomst tack vare turistnäringen.

Vi ska vara väldigt tacksamma för att framsynta politiker för länge sedan vågade stå upp för satsningen på Gustavsviksbadet och att modiga politiker genom åren försvarat anläggningen och vågat satsa vidare på att utveckla den. Om det inte vore för dem skulle vi idag inte bara stå utan ett av Sveriges största besöksmål utan sannolikt skulle Örebro varit annorlunda. Lite mindre växande, lite mindre framgångsrikt och med färre jobb.

I fredags fick Roger Andersson​ (tidigare bland annat ordförande för Örebroporten och för Gustavsvik resorts) och Per Cardesjö (VD på Örebroporten) äran att klippa bandet i den nya Gustavsviksanläggningen och det var välförtjänt; de har lagt ner mycket kraft på att få till en lösning där kommunen och näringslivet tillsammans utvecklar en av Örebros allra viktigaste turistattraktioner. Det samarbete som gör att Gustavsvik Resorts (och området runt anläggningen) kan utvecklas så mycket är unikt: jag känner inte till något liknande exempel där privata företag gått in med pengar för att tillsammans med kommunen utveckla en så viktig turistanläggning och skapa en ny stadsdel i staden.

Det är värt att påminna om att Örebro kommun var ett klubbslag från att sälja delar av anläggningen till Orsa kommun för några år sedan – då Moderaterna och Folkpartiet i Örebro ville göra allt för att bli av med Gustavsvik – en anläggning som de motarbetat ända sedan den byggdes. Nu blev det inte så: istället för försäljning till en annan kommun (utan stora ekonomiska muskler) skapades ett nytt bolag där privata företag äger halva anläggningen och är med och investerar i utvecklingen av Sveriges bästa äventyrsbad.

Så nu när intäkterna rullar in till Örebros hotell och restauranger, när butikerna får sälja lite mer och när det kommer nya pengar till kommunens skattkista bör man sända en tacksamhetens tanke till de som var med och beslutade om anläggningen, de som stod upp för den, de som vågade utveckla den och till de som idag är med och tar den in i framtiden. Alla örebroare är skyldiga er ett stort tack: Örebros tillväxt hade inte varit likadan utan er.

Örebro är en av Sveriges starkaste orter vad gäller besöksnäring. Varje år omsätter turism- och besöksnäring i Örebro många miljarder (2,2 miljarder). Faktum är att vi omsätter mer på turismen än Västerås och Linköping gör tillsammans. Det ger massor av jobb, vilket ger massor av skattekronor, vilket ger massor av möjligheter att förbättra skolan, förskolan och välfärden. En ökning från 2 till 2,5 miljarder i turistomsättning per år skykle uppskattningsvis ge ytterligare 40 miljoner i skatteintäkter och 350 nya jobb i Örebroregionen.

Fast det där förstår inte alla. En del tror att det är bättre att kommunen INTE skapar förutsättningar för arrangemang, anläggningar och annat som möjliggör turism. (Här har jag utvecklat varför vi borde satsa mer – inte mindre – på turism och besöksnäring. Och här några förslag från september 2014 om hur det skulle kunna gå till.)

Besöksnäringen har en annan viktig effekt: den får fler att bli intresserade av Örebro. När fler kommer hit upptäcker också fler det vi örebroare redan vet – att Örebro är en trevlig stad att leva och utvecklas i. Och det är ännu viktigare, för inflyttningen ger ännu mer nya pengar till bättre skola, omsorg, fritid och kultur. När Örebro växer med  cirka 1600 personer/år (fast 2014 blev det ännu mer: cirka 2000 fler örebroare) så ökar skatteintäkterna med cirka 75 miljoner kronor per år. Det är ytterligare ett argument för att satsa på kultur, idrott, arrangemang och annat som lockar människor att bosätta sig på en ort (för det är sånt som är avgörande nuförtiden – jobben uppstår där folk vill bo).

Ytterst få flyttar till en stad bara på grund av bra träningsmöjligheter för fotbollsspelare och lika få väljer hemort på grund av en duktig kammarorkester. Ännu färre drar upp sina bopålar för att bosätta sig i Örebro bara för att Live At Heart under en helg gör Örebro city till ett musikparadis och inte en enda blir örebroare bara på grund av en väl utvecklad kulturskola. Inget av det där kan på egen hand öka antalet örebroare. Men allt det där, och mycket annat, bidrar till att vi blir fler örebroare. Och fler örebroare gör att vi kan investera mer i skolan och förskolan, att vi kan anställa fler i äldrevården och att vi kan förbättra busstrafiken. Eller annat som vi vill lägga mer pengar på.

Det är inte en slump att det en gång var Socialdemokraterna som drev på för att skapa Gustavsvik. Det är inte en slump att vi en gång var drivande för att skapa Conventum och Conventum Arena. Det är heller inte en slump att Socialdemokraterna i fråga efter fråga drivit på för att Örebro ska satsa mer på arrangemang och evenemang.

I detta arbete har många deltagit, i samtliga dessa beslut har många andra partier sett samma vinster som vi sett. Men det har också delvis varit samma motståndare. I samtliga tidigare nämnda fall var Folkpartiet motståndare. På senare år har även Moderaterna börjat säga nej (en gång var det annorlunda, M var för Conventum och i många år förstod också de att sådana satsningar var viktiga för Örebro).

För en vecka sedan avslutades Vinter SM-veckan i Örebro. Den blev en succé och de investeringar vi gjorde i anläggningarna inför denna vecka kommer vi ha nytta av i många år framåt (mer om SM-veckan här). Och anläggningarna kommer nu sannolikt att innebära att många fler tävlingar och träningsläger förläggs i Örebro. Moderaterna i Örebro var emot SM-veckan. Numera leds nämligen Örebro-moderaterna av politiker som inte förstår det där enkla sambandet mellan turistintäkter, nya jobb, skatteintäkter och förbättrad skola. Moderaterna i Örebro tror nämligen att ”opposition” innebär att man ska vara emot även bra saker, förr visste Örebros moderater att det var viktigt att man visade enighet i långsiktigt viktiga frågor. Som till exempel investeringar i ett växande näringsliv som ger nya jobb.

Om några veckor vet vi facit från SM-veckan, men allt tyder på att den kommer att slå alla tidigare rekord: i antalet besökare, i antalet idrottare, i summan pengar som genereras till värdstaden. Att det blev den största SM-veckan någonsin vet vi, nu återstår ”bara” att räkna ihop kassorna och konstatera hur mycket nytta det gjorde för Örebros besöksnäring.

Utan Gustavsvik hade Örebro varit annorlunda. Vi hade säkert ändå varit en starkt växande kommun och vi hade säkert ändå haft en stark besöksnäring. Men inte lika starkt växande och inte lika stark besöksnäring. Att ha en magnet som Gustavsvik genererar nämligen mer än tillväxt, jobb och skatteintäkter. Det lägger också en grund för ett bättre utbud för oss som bor här. Tack vare en stark besöksnäring finns fler butiker, fler restauranger och mer kultur och nöjesliv än det annars skulle funnits i Örebro.

Det är förmätet att påstå att de kvinnor och män som la grunden till det Gustavsvik vi ser idag förutsåg denna utveckling. Men likväl var de med och lade en viktig grund till dagens Örebro. Och utan det arbete som lagts ner de senaste åren av företrädare för Örebro kommun och för privata företag hade inte Gustavsvik nu stått så starkt rustat inför kommande år.

Nu återstår för oss som är aktiva idag att fortsätta ta avgörande steg som lägger grunden för morgondagens Örebro. Personligen tror jag att ett nytt Kulturkvarter med bibliotek, kulturskola och nya scener är ett sådant steg, men jag vet också att vi idag inte kan förutse vilka vinster dagens investeringar ger om 20, 30 eller 40 år. Men likväl måste vi våga fortsätta investera. Örebro ska fortsätta framåt.

Förseningen som försvann (eller: kolla aldrig en bra story – för då kan den spricka)

Idag utropade NA: ”Sent besked stoppar skidåkning i Sörby – initiativtagaren tycker att kommunen kunde ha skyndat på”. I artikeln skriver NA:

”I november berättade NA om planerna och från kommunens håll var man positiv till förslaget. Men byggstartsbeskedet har dröjt. Först för några dagar sedan fick Ulf Pragnert veta att han kunde börja bygga.
Det var min intention att komma i gång den här vintern men beskedet kom för sent. Nu går det inte att bygga en lift, det får bli först till våren när snön försvunnit, säger Ulf Pragnert som är både besviken och irriterad på kommunen.
Ansökan lämnades in strax efter sommaren och allt har tagit gigantiskt med tid. Jag har försökt att få kommunen att snabba på det här men det har inte gått.”

Fakta är följande:

 1. 2014-09-05 inkom ansökan om bygglov.
 2. Efter detta skickades ärendet på remiss till nämnder och förvaltningar som berörs av frågan.
 3. 2014-11-17 fick den sökande tillstånd för en enskild anläggning för bad och disk.
 4. 2014-11-24 blev ärendet komplett inför beslut om bygglov (den insända ansökan var inte komplett tidigare).
 5. 2014-11-27 behandlades ansökan på Byggnadsnämndens sammanträde och bygglov beviljades (men då saknades handlingar för att utfärda det lagstadgade startbeskedet)
 6. Efter 2015-01-15 kompletterades ärendet med handlingar om brandskydd.
 7. 2015-01-27 utfärdades startbesked (som innebär att man får börja bygga.

Bygglov tar inte hänsyn till vem som äger marken och den processen har skett parallellt. Ända från början har alla inblandade varit positiva till idéerna och direkt erbjöds den sökande ett så kallat ”Lotsmöte” då tekniska förvaltningen, bygglov, trafik med flera deltog för att underlätta processen. Det är dock inte någon enkel fråga att upplåta kommunal mark till ett privat bygge (vilket också tydliggjorts för den sökande ända från början), en rad frågor måste klaras ut innan:

 • Är idén hållbar?
 • Hur garanterar vi att området inte spärras av utan att det är tillgängligt för alla?
 • Hur får vi garanter för att det återstålls den dag verksamheten inte bedrivs längre?
 • Hur löser man transporter, parkeringar, vatten, avlopp, sopor och annat?

Om någon vill bygga en skidanläggning på sin egen mark tar det inte så lång tid att få tillstånd (givet att man skickar in kompletta handlingar) men nu handlar det ju om vår gemensamma mark: mark som Örebro kommun äger och som idag används av många örebroare.

Det är upp till var och en att bedöma vad dessa förseningar beror på, men jag tycker inte det tyder på att förseningarna beror på kommunen. Jag tycker att kritiken mot kommunens handläggning är orättvis och med tanke på att tjänstemännen i Örebro kommun sliter stenhårt för att hantera bygglov och liknande snabbt tycker jag att det är rimligt att berätta fakta i ärendet.

”Det normala” i Örebro är faktiskt att sökande får snabba svar: 3 av 4 bygglov får svar inom 3 veckor, nära hälften får svar inom en vecka från att ärendet är komplett och de som varit i kontakt med bygglovsavdelningen är överlag nöjda: snittbetyget från kunderna för ”bemötandet” är 9,3 av 10. Det är resultatet av systematiskt och ihärdigt kvalitetsarbete och därför är det rätt upprörande att NA genom en rubrik sänker detta arbete – helt felaktigt.

För några veckor sedan var det Tvärsnytt som helt på egen hand hittade på en egen ”kioskvältare” (om den påstådda jobbkön för IS-terrorister) och NAs eget påhitt idag är verkligen inte i klass med Tvärsnytts hittepånyhet (Tvärsnytts ”nyhet” fick riktigt allvarliga konsekvenser både för debatten och för enskilda personer).

Det är orimligt att media så lättvindigt sprider påhitt och påståenden som saknar saklig grund. En enkel lösning denna gång hade ju varit om NA frågat initiativtagaren (som sa sig vara missnöjd med kommunens handläggning) en enkel fråga: ”när skickade du in de kompletta handlingarna, då?” eller så kunde NA ringt till kommunens bygglovsavdelning och kollat uppgifterna (jag påpekade nämligen att jag inte varit med på tidigare möten och därför inte hade fakta framför mig).

Men, som man säger: ”kolla aldrig en bra story – för då kan den spricka”.