Ingen gräddfil för IS-krigare (men den som kastar första stenen bör veta vad man siktar på)

Eftersom jag inte varit inblandad i några diskussioner om hur vi hanterar återvändande IS-krigare så har jag inte heller hela bakgrunden till den nyhet som far som en löpeld över landet (här finns ursprungsinslaget). Men några saker vet jag säkert:

  1. Det finns inga jobb reserverade till fd IS-krigare, inte heller finns någon särskild prioriterad kö i kommunen som gör att de skulle få företräde till annat. Hela idén om att IS-krigare skulle ha förtur till jobb är befängd, men jag har inte heller hört någon säga något sådant (i intervjun med SVT Tvärsnytt som är ursprungskällan till ”nyheten” säger Rasmus Persson ingenting om att Örebro kommun ska skapa jobb åt IS-krigare, ändå är det den vinkel som kablas ut).
  2. Alla invånare behandlas lika, vare sig kommun eller landsting/region bedömer människor utifrån vad som orsakat exemplevis psykiska problem. Vi utgår från behov.
  3. Att delta i strid i andra länder är, tyvärr, inte olagligt enligt svensk lag. Men däremot är det brottsligt att mörda och delta i exempelvis massakrer på civila, och andra folkmordsliknande brott. Och de som deltagit i sådant ska självklart dömas enligt svensk och internationell lag. Kommunen har ingen roll i att döma brottslingar eller straffa dem, det är rättssystemet som sköter det.
  4. Kommunledningen har aldrig diskuterat att skapa särskilda jobb åt fd IS-krigare, vi lägger vår kraft på att hindra att social oro uppstår och att fler förleds att delta i krig och brottsliga handlingar utomlands. Den viktigaste uppgiften är självklart att få stopp på IS härjningar och att se till så att inga fler örebroare rekryteras till vare sig strider eller stöd till IS.

Om man nu vill fundera vidare kring dessa är det väl några ytterligare frågor som väcks:

Bör man inte sträva efter återanpassning av människor som begått brottsliga eller avskyvärda handlingar?
Jo, det bör man självklart göra. Jag förespråkar en human kriminalpolitik som strävar efter att minska brottsligheten och minska lidandet genom att ge människor en chans att återanpassas. Men samtidigt ska brott straffas. Det är därför det är så klokt att ständigt påpeka att vi både ska bekämpa brott och bekämpa brottens orsaker (”tough on crime and on the causes of crime” som Tony Blair myntade). Strävan efter att straffas OCH återanpassa bör ju i så fall gälla alla, oavsett om man gjort inbrott, knarkat, krigat för vidriga terrorgrupper, deltagit i nazistisk terror eller deltagit i kriminella MC-gäng. Jag har dock svårt att se varför de som deltagit i strider för IS eller liknande terrorband skulle vara viktigare att återanpassa än andra brottslingar (jag anser att det bör vara ett brott att delta i IS verksamhet, men idag är det bara de dåd man utfört som skulle kunna bestraffas).

 

Hur kan man bäst förebygga att unga (och äldre) begår brott och vidriga handlingar?
Det är tusenkronorsfrågan. Att påstå att man har enkla svar på den är att ljuga. Det vi vet är dock att brottsligheten ökar vid social oron, när känslan av utanförskap ökar, när arbetslösheten är hög eller ökar, när skolresultaten försämras, när fattigdomen sprider sig. Allt detta motverkar vi genom att skapa jobb, förbättra skolan och mycket annat. Men det tar tid. Vi ska vara stolta över att beroendet av försörjningsstöd (socialbidrag) i Örebro minskat tack vare aktiva insatser från kommunen och vi ska glädjas åt att barnfattigdomen faktiskt minskat i Örebro. Men likväl ökar den sociala oron i många delar av Örebro. Och då ökar också problemen med brottslighet, extremism och oro. Så samtidigt som vi jobbar långsiktigt mot brottens orsaker får vi inte tveka inför att använda hårda tag mot brottsligheten och de som begår brott och tydligt visa alla andra att det finns alternativ till brott och utanförskap. Det är ett gemensamt ansvar för offentliga aktörer, företag, föreningar, likväl för oss som individer.

Den som i oförsonlighet kastar första stenen mot dem som begått brott bör fundera på hur man bidragit till att på sikt minska brottsligheten och dess orsaker. Men samtidigt måste vi som vill försöka förstå vad brottsligheten beror på inse att det långsiktiga arbetet mot brottens orsaker inte är någon som helst tröst för dem som drabbas av våld, stölder eller övergrepp.

Har du lyckats hålla ”din trottoar” gåbar de senaste dagarna?

Vår familj bor i eget hus och därmed är vi ansvariga för att hålla trottoaren framkomlig. Det är rätt ofta en hel del jobb med det, vilket alla som bor i hus (eller är fastighetsägare) kan intyga. Sanningen är ju att även om man skött sitt ansvar de senaste dagarna så har kampen varit ojämn: trots att vi skottat, saltat och försökt hålla efter trottoaren och vägen fram till dörren så har det inte gått helt och hållet. Och då pratar vi om några meter att hålla efter. Örebro kommuns snöröjare har 600 kilometer att hålla efter. Varje gång.

Det tror jag är en bra utgångspunkt för en diskussion om snöröjning och halkbekämpning i Örebro. Inte för att ursäkta brister (självklart finns det brister och massor av saker som kan göras bättre), men för att nyansera en diskussion som på sina ställen är väldigt märklig. Efter varje vinter utvärderar Tekniska förvaltningen insatserna och justerar det som inte blivit tillräckligt bra, i år använder vi till exempel mer salt efter att i många år ha ”förbjudit” det (eller åtminstone använt det väldigt väldigt sparsamt).

Och utvärdering ska självklart göras även i år. Men den utvärderingen bör handla om vad som gjorts, och med hänsyn till väder och förutsättningar. Och de senaste dagarna har varit extrema.

Det är inget typiskt vinterväder att det på drygt två dygn först snöar, därefter regnar, följt av plusgrader, följt av ny snö, följt av regn, följt av plusgrader. Med sådana förutsättningar är det väldigt väldigt svårt att bekämpa snö och halka.

Fakta är nämligen att det (som är kommunens ansvar) plogades i lördags eftermiddag för att därefter sandas. Och så har man fortsatt, men den sand som spritts ut ”försvinner” när snön smälter, och när det sedan fryser ovanpå det har ju gruset hamnat underst. Och då ska snöröjarna återigen köra 600 kilometer för att sanda igen. För dem som vill följa vad som görs (och vad som gjorts) kan man läsa mer på Örebro kommuns snödagbok: http://www.orebro.se/1460.html

Jag önskar att det fanns en enkel lösning för att slippa halka runt, men inte ens mer pengar löser problemet. Personalen på Tekniska förvaltningen sliter hårt för att hantera helt ohanterbara väderomställningar. I en diskussion på Facebook var det en örebroare som skrev följande: ”Vet att dom som jobbar med snöröjningen jobbar extremt mycket när det väl behövs. Svärsonen jobbar på tekniska förvaltningen med detta. Förutom att jobba 7-16 igår så började han att jobba 22:00 igår kväll igen, när han väl kom hem vet jag inte, brukar dock vara på morgonen när vi vanliga går till jobbet.” Och han har rätt.

Mer pengar skulle självklart kunna möjliggöra bättre snöröjning, men de senaste dagarna skulle fortfarande ha varit besvärliga även om vi avsatte mer pengar. För hur mycket mer pengar får det kosta? 10 miljoner mer? 20? 100 miljoner mer? Och om vi avsätter mer pengar; är det just för tre sådana här dagar (som ju inte inträffar varje år) som pengarna ska avsättas? Eller ska vi satsa extrapengar på att hålla efter kontinuerligt en ”normal vinter” då det faller snö hela tiden?

Om någon tycker att de avvägningarna är enkla är ni att gratulera. Jag tycker nämligen inte att det är så enkelt att göra sådana avvägningar. Att det i efterhand är lätt att peka finger och säga att ”det där gjorde ni dåligt” är en helt annan sak.

Inför varje år görs en budget för snöröjningen (cirka 20 miljoner) men när snön väl faller så slutar man inte röja när pengarna är slut. Tekniska nämnden och förvaltningen har klartecken att överskrida snöröjnings-budgeten om det behövs, snörika vintrar (som till exempel 2010) kan det därför kosta uppåt 50 miljoner. Men beredskapen är inte satt för tre extrema dagar, utan för att klara att hålla Örebro framkomligt en hel vinter.

Så om vi avsatte mer pengar till snöröjning så skulle det sannolikt vara för att exempelvis prioritera gång- och cykelvägar ännu mer och börja röja dem ännu lite tidigare. Och när det då blir några extrema dagar skulle det förmodligen finnas några personer och några maskiner ytterligare att tillgå. Men problemen skulle fortfarande vara stora. Det är helt enkelt inte möjligt att (till rimliga kostnader) undvika att det blir problem med så här snabba väderomställningar. Det går inte att på några timmar (eller ens en dag) snöröja, salta och sanda 600 kilometer väg (som kommunen har ansvar för) tillräckligt mycket för att undvika problem vid extrema omslag. Däremot skulle den kontinuerliga skötseln en ”normal vinter” kunna förbättras mycket.

Trottoarer och liknande är en egen historia. Det är alltså fastighetsägarens ansvar att sköta sin trottoar utanför sitt hus. Det gör att många av de problem som örebroarna upplever när de försöker ta sig fram till fots, faktiskt inte handlar om att kommunen brustit utan om att en (eller flera) fastighetsägare inte skött ”sin” trottoar tillräckligt bra.

När vintern är över och tekniska förvaltningen utvärderar snöröjningen och halkbekämpningen kommer de säkert hitta massor av saker som kan förbättras. Men vi kommer aldrig att ha en situation när vintern inte inneburit några problem för gående, cyklister, bussåkare eller bilister.

Och en sak är jag helt säker på: de som jobbar med snöröjningen kan dessa frågor mycket mycket bättre än jag. Sanningen är nog att de som jobbar med snöröjningen kan det bättre än 99% av dem som dessa dagar säger sig veta exakt hur allt borde gjorts.