Ska Örebro fortsätta framåt eller blir det stopp igen?

Alltför många minns alltför väl alltför många exempel på hur den moderatledda majoriteten i Örebro stoppade utvecklingen mellan 2006 och 2010. Om Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet får styra Örebro efter valet på söndag kan det bli lika illa igen. Här är några frågor som avgörs av din röst.

5. Ska Örebro kommun ha ambitiösa mål för bostadsbyggandet? Ja, säger Socialdemokraterna som lovar att det byggs 3000 nya bostäder under nästa mandatperiod. Nej, säger Moderaterna som tror att ökat bostadsbyggande sker genom mer prat.

Medan Socialdemokraterna sedan 2011 prioriterat allt som skapar förutsättningar för bostadsbyggande har Moderaterna i Örebro kommun föreslagit besparingar som skulle leda till längre handläggningstider och trögare processer. Sedan 2011 har det byggts 1840 bostäder, vilket är mer än under de år då Moderaterna och Folkpartiet och Miljöpartiet ledde Örebro kommun och samhällsbyggnadsområdet.

Socialdemokraterna har, tillsammans med KD och C, avsatt mer pengar till Stadsbyggnadskontoret så att detaljplaner, bygglov och annat nu kan hanteras snabbare än förut. Och det målmedvetna arbetet med att förenkla och effektivisera kommunens hantering har gett resultat: idag får cirka hälften av alla bygglov svar inom en vecka, 3/4 inom 3 veckor. Detaljplaner produceras i hög takt (så snabbt att andra kommuner åker till Örebro för att se hur det går till), markanvisningar sker öppet och snabbt och Örebro satsar mer för att marknadsföra regionen till investerare, byggare och fastighetsägare. Allt detta har gett resultat. Läs mer om det i den rapport som vi presenterade när vi berättade om vårt löfte om 3000 nya bostäder, här:

Medan vi har gjort det har Moderaterna föreslagit besparingar, Folkpartiet velat stoppa nya byggbolag som vill etablera sig i Örebro och Miljöpartiet vill inte att Örebro alls ska marknadsföra sig på mässor och vid andra tillfällen då man kan möta investerare och byggare. Folkpartiet och Miljöpartiet har dessutom ägnat en hel del kraft åt att överklaga planer och därmed försena bostadsbyggande. Och nu, som svar till Socialdemokraternas löfte om 3000 nya bostäder, vill Moderaterna i Örebro lyssna och prata

 

4. Mer förnyelsebar energi i Örebro kommun? Ska Örebro kommun ta sitt ansvar och producera vindel, solel, biogas och andra förnyelsebara energikällor? Ska vi redan år 2018 ta vårt ansvar och endast ha förnyelsebar el i Örebro kommuns verksamhet? Socialdemokraterna säger ja. Ni vet vilka som säger nej…

Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna har i varje steg sagt nej till varje satsning på att Örebro kommun ska ta sitt ansvar för sin del av energiförsörjningen. Här är ett exempel på en satsning som M, FP och SD var emot.

 

 

 

3. Ska det bli en skatepark i Örebro? Ska brädåkare, BMX-åkare, inlinesåkare och andra få en betongpark att åka i? Och ska Örebro äntligen börja återta platsen som ett centrum för brädåkning? Ja, tycker nuvarande majoritet (S, C, KD). Vi har beslutat att anta en detaljplan som pekar ut Drottningparken som platsen för en Skatepark (läs här). Och vi har avsatt pengar för att bygga skateparken.

Men mot det står Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet (här kan du läsa protokollet, kolla sidan 18). Att M och FP är emot är inte så konstigt (har du någonsin  hört talas om någon moderat eller folkpartist som bryr sig om ungdomskultur… 😉 ?).

Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Visst brukar väl de partierna gilla skateparker? Jo, se bara vad man får upp om man googlar på ”skatepark + miljöpartiet” eller ”skatepark + vänsterpartiet”! I Miljöpartiets fall beror deras motstånd i Örebro på två saker: 1/ de är emot de flesta förslag som den nuvarande kommunledningen är för (oavsett hur bra förslagen är) och 2/ Miljöpartiet i Örebro är inte så moderna. Medan Miljöpartiet i resten av landet förstår det där med kreativa näringar, urban kultur och liknande så är Miljöpartiet i Örebro fast i en gammaldags Miljöparti-syn. Det är synd, men kan givetvis ändra sig inom de närmaste åren. Låt oss hoppas det.

2. Är det bra att SM-veckan Vinter hålls i Örebro 2015 – vilket beräknas ge minst 30 miljoner till turistnäringen i Örebro och bidra till nya jobb? Ja, tycker Socialdemokraterna. Nej, säger Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. När Örebro kommun (på kommunstyrelsen i augusti 2012) beslutade att ansöka om SM-veckan Vinter röstade de nej trots att SM-veckan vinter beräknas ge minst 30 miljoner kronor till turist- och besöksnäringen i Örebro, vilket ger både fler jobb och mer skatteintäkter till kommunen (som vi kan använda till skola, vård och annat viktigt). Trots oppositionens nej utsåg Riksidrottsförbundet Örebro till värdstad, arrangemanget sker i januari 2015. SM-veckan blir ett lyft för många av Örebros vintersportanläggningar, och kommer att innebära att fler svenskar i framtiden vinterturistar i Örebro. Det är värt att satsa pengar på, det är sådant som ger jobb.

Vi Socialdemokrater vill göra ännu mer, idag presenterar vi hur Örebro kommun skulle kunna bidra ännu mer så att växande branscher kan skapa jobb, exempelvis genom att stimulera innovationer och branscher som till exempel besöksnäringen. Läs mer om vårt förslag här.

Här kan du läsa mer om varför SM-veckan vinter är så viktig för Örebro.

 

1. Ska Örebro kommun fortsätta stödja Live At Heart och liknande arrangemang? Ja, tycker Socialdemokraterna. Nja, nej och kanske är svaret från Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. Örebro kommun beslutade (i mars 2013) att gå in i ett treårigt avtal med Live At Heart för att säkerställa att arrangemanget fortsätter. Det kunde inte Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet rösta för. Folkpartiet ville minska kommunens bidrag medan Moderaterna och Miljöpartiet ville skjuta på frågan (vilket hade inneburit att Live At Heart sannolikt inte kunnat arrangeras 2013). Vi Socialdemokrater är tydliga med att Örebro kommun även i fortsättningen ska vara med och stödja arrangemang som bidrar till fler jobb, mer skatteintäkter och ökad attraktivitet i Örebro. Vi tycker också att Örebro kommun ska vara tydligare med att andra aktörer (till exempel näringslivet) också måste bidra – vår utgångspunkt är att varje skattekrona till denna typ av verksamhet bör mötas av (minst) en krona från näringsliv och andra organisationer, till exempel dem som tjänar pengar på att fler besöker Örebro.

Här kan du läsa mer om varför Live At Heart är så viktigt för Örebro (=så att vi blir mer kreativa och mer attraktiva).

Här kan du läsa mer om varför det är så bra att Örebro satsar på attraktion, arrangemang och besöksnäring.

 

 

2020 ska vi ha Sveriges största besöksnäring (bortsett storstäderna)

Idag presenterar vi Socialdemokrater en helt ny idé för hur Örebro kommun ska kunna bidra ännu mer till innovationer och att fler jobb skapas i växande branscher. Vi föreslår att 1% av intäkterna när Örebro kommun säljer mark till verksamhet (företagsetableringar) ska gå till att stimulera innovationer och branscher som bidrar till fler jobb. Med dagens intresse för att etableras sig i Örebro skulle det innebära 3,5 miljoner kronor varje år som kan bidra till att skapa nya jobb.

Lena Baastad motiverar det bra: ”Det här är en ny idé vi har för att skapa fler jobb i kommunen. Genom att kreativt använda de verktyg vi har kan vi se till att de investeringar som görs bidrar till ökad tillväxt och på det sättet går tillbaks till örebroarna.”

Tanken är att pengarna kan gå till nya arrangemang (liknande exempelvis Live At Heart och SM-veckan vinter) som skapar jobb, men även till exempelvis Science Park, ett bolag som kommunen äger tillsammans med universitetet, regionförbundet och Karlskoga kommun och som har till syfte att utveckla nya produkter, tjänster och företag i vår region. Ett villkor bör vara att andra aktörer skjuter till lika mycket pengar som kommunen, krona för krona. Det finns idag inga hinder i kommunallagen att göra denna typ av åtgärd. Förslaget innebär inte att markpriserna kommer att höjas på grund av detta.

Vi sätter samtidigt ett högt mål: 2020 ska vi ha Sveriges största besöksnäring, förutom Stockholm, Göteborg och Malmö.

Hur vi ska kunna förbättra arbetet med besöksnäringen i Örebro har jag skrivit om tidigare (läs här). Men några punkter tror jag tål att lyftas fram, som jag vaskat fram i diskussioner med kloka företrädare för besöksnäringen i Örebro (bland annat Claes Nelander som varit vänlig nog att skriva ner sina tankar).

 1. Stärkt kompetensförsörjning. Inom ramen för det vallöfte vi Socialdemokrater redan gett, och tillsammans med de satsningar som en socialdemokratiskt ledd regering kommer att göra, finns utrymme för att jobba mer aktivt med kompetensförsörjningen så att besöksnäringen stärks. I samtalen med branschföreträdare har jag uppfattat några konkreta förslag som vi bör jobba vidare med:
  Lärlingsprogram på gymnasienivå inom restaurangbranschen (idag saknas kompetent personal både när det gäller tillagning av mat och när det gäller servering). Här finns att lära från Kvinnerstaskolans erfarenheter när det gäller lärlingsutbildning.
  Örebro kan bli först i Sverige med att starta gymnasieinriktning för cafébranschen (snabbast växande branschen inom besöksnäringen).
  Koppla Universitetsutbildning och forskning närmare näringslivet inom restaurangbranschen. Vi är redan ledande på området, genom mer samarbete med restaurangföretagen kan vi bli ännu bättre.
 2. Hjälp café och restaurangbranschen att bli bättre på att ”haka på” andra aktiviteter i stan. Det handlar (från kommunens sida) dels om att delta i finansieringen av nya projekt, men framförallt att se potentialen i de arrangemang som ordnas. Många av de företag som har scener under Live At Heart vet hur mycket mer de tjänar under de dagarna, och i år var alla hotell fullbokade under Live At Heart. Genom att jobba rätt tillsammans skapas fler jobb och Örebro fortsätter växa. Ett exempel från Claes Nelander är att under Open Art 2015 ta fram särskilda café och restaurang-paket till dem som vill upptäcka konsten i Örebro city nästa sommar.
 3. Kommunen ska underlätta för företagen. Det var inte en slump att Örebro kommun började med restaurangbranschen när vi började arbeta med ”företagslots” för att underlätta företagarnas kontakter med kommunen och andra myndigheter. Detta arbete bör vi fortsätta med. En idé (även den från Claes Nelander) är att skapa en ”Örebromodell” där olika funktioner inom kommunen gör gemensamma besök/inspektioner vilket skulle spara tid för krögaren. Detta bör utredas och, om det är praktiskt möjligt, genomföras.

Om vi vågar pröva nya lösningar samtidigt som vi satsar hårt på att locka arrangemang, marknadsföra Örebro och bidra till nya idéer som kan bli lika framgångsrika som Live At Heart, är målet om att Örebros besöksnäring år 2020 ska vara fjärde störst i landet rimligt.

Live At Heart, kulturen och det kreativa Örebro

Igår började Live At Heart. Under några fantastiska dagar förändras hela Örebros stadskärna. För det ska vi vara arrangörerna, volontärer, artisterna och många andra tacksamma. Live at Heart är Sveriges största musikfestival med 300 konserter samt möten, workshops och filmvisningar, 200 artister och förhoppningsvis många tusentals besökare. Och hela arrangemanget sker i stadskärnan, inom bekvämt gångavstånd på befintliga krogar, hotell, festvåningar och torg.

Live At Heart arrangeras nu för femte året i rad och det är i sig fantastiskt. På fem år har festivalen gått från en rätt liten festival med rätt mycket barnsjukdomar till en fullfjädrad förebild i Sverige som fyller Örebros stadskärna med livemusik samtidigt som den fyller alla hotell som finns att uppbåda i Örebro. Och det är just den kombinationen som är skälet till att Örebro kommun – med glädje – satsat mycket pengar på arrangemanget.

Live At Heart lockar människor till Örebro. Fler blir intresserade av vår stad och fler kan tänka sig att flytta hit. Det finns till och med exempel på artister som flyttar hit för att Örebro är en centralpunkt för just deras genre – just här kan de hitta samarbeten och nya idéer som för utvecklar deras skapande. Så Live At Heart bidrar till att Örebros befolkning ökar. Men det bidrar också till att fler örebroare får jobb.

Tack vare Live At Heart får fler jobb på hotellen, på restaurangerna och på massa andra ställen som gynnas av fler besökare i Örebro. Många hundra människor besöker Örebro för Live At Heart, men ytterligare många hundra människor är under dessa dagar i Örebro på konferenser – som valt Örebro som plats just för att Live At Heart pågår. Exempelvis samlar studieförbunden några hundra personer som jobbar med replokaler och musik för konferens i Örebro just nu.

Idag berättar Socialdemokraterna att vi ska göra en satsning på att alla barn i Örebros grundskolor ska garanteras minst ett kulturarrangemang per läsår. Detta blir verklighet redan 2015, om socialdemokraterna får förtroendet att leda kommunen även i fortsättningen.

Det där är väldigt klokt av flera olika skäl.

 1. Kultur ger människor bättre liv och gör oss till bättre människor. Kultur ger – när den fungerar som bäst – upplevelser och nya insikter som får oss att upptäcka nya sidor hos oss själva, som får oss att må bättre och gör att vi helt enkelt blir klokare.
 2. Kulturupplevelser gör – rätt använt – skolarbetet bättre. För många människor bidrar kulturella uttryck och kulturupplevelser till lärande i sig, men framförallt så bidrar de till att skolans former förändras – att pedagogiken utvecklas och att metodutvecklingen stimuleras.
 3. En kulturstad är en attraktiv stad. Städer med ett rikt och levande kulturliv är mer attraktiva och i den globala talangjakt som Örebro är en del av måste vi locka människor till oss genom annat än hög lön, prestige och fina titlar. Ett rikt kulturliv lockar det Richard Florida kallat ”den kreativa klassen”. Det är inte en slump att Austins paroll ”Keep Austin Weird” och satsning på livemusik (”Live Music Capital of The World”) också blivit ett center för kreativa näringar i övrigt (så pass mycket att det nästan blivit ett problem – numera är interaktiva media-delen större än själva musikdelen på South By Southwest-festivalen).
 4. Genom kultursatsningar ökar chansen att nya kreatörer skapar nya arrangemang som Live At Heart, Open Art, O Helga Natt och liknande.

Kultur och kulturarrangemang bidrar till ett kreativt klimat som främjar öppenhet, tolerans, förståelse och nyskapande. Därmed blir Örebro inte bara en bättre och trevligare stad. Vi blir dessutom en rikare stad med fler jobb och bättre tillväxt.

Det är ju inte en slump att några av de Austin-bor som nu besöker Live At Heart också är navet i olika typer av kreativa affärssamarbeten. De är inte bara drivande i kulturlivet utan också i skapandet av mötesplatser, samarbete mellan olika kreativa människor och utvecklandet av nya idéer. De är helt enkelt vandrande tillväxtskapare. Som bara trivs och kan utvecklas i en kreativ stad med ett levande och aktivt kulturliv.

För man kan vara kreativ utan att kunna spela instrument skapa konst eller designa datorprogram. Den kreativa sektorn är bredare än så, och det viktiga är inte definitionerna eller de termer vi använder för att beskriva den. Det avgörande är att det som föder kreativitet också är det som skapar en attraktiv stad.

En stad är ju inte bara natur, gator och byggnader. Inte heller bara dess invånare och dess besökare. En stad är något mer. Och genom arrangemang som lockar människor till Örebro utvecklas Örebro. När man delar med sig av sina erfarenheter, av sitt skapande och av sina tankar om framtiden händer det också något med platsen där mötena sker. Därför är det viktigt att locka hit talangerna och kreatörerna, och det är viktigt att de är här så mycket som möjligt och delar med sig av sig själva. För när de åker har staden förändrats lite grann, de lämnar efter sig en annan stad än den de kom till. För det handlar ju när allt kommer om kring om möten mellan människor.

Därför behöver vi se till att Örebro blir ännu bättre på musik, kultur och arrangemang. Att vi underlättar för arrangörer och andra och att vi också vågar diskutera fördelningen mellan olika musikstilar, olika konstarter och liknande.

På sätt och vis är det ju särskilt passande att Live At Heart hålls en dryg vecka före valet. För är det något som hatarna på högerkanten hatar så är det kreativiteten, öppenheten, toleransen och blandningen som både är en förutsättning och ett resultat av arrangemang som Live At Heart. Det är i sig ett skäl för att uppleva Live At Heart dessa dagar. Och ett skäl för att satsa mer på kulturaktiviteter och kreativitet.

Bra cykelstad ska bli bättre – fortsätt framåt cyklister!

I Örebro tätort görs ungefär var tredje resa med cykel (ungefär samma andel som i Köpenhamn – som ofta kallas ”världens bästa cykelstad”), mer än hälften görs med bil. Att hälften av resorna görs med bil är självklart inte hållbart, vi har inte så mycket tid kvar att kompromissa om när det gäller klimathotet och trafiken är en av de största utsläppskällorna. Dessutom är cykel (liksom gång och kollektivtrafik) utrymmessnålt – när allt fler örebroare ska samsas om utrymmet blir det trångt om fler tar bilen. Så därför – fyra punkter för att göra en bra cykelstad bättre:

 1. Ta vara på örebroarnas engagemang! Genom att ta vara på cyklisternas felanmälningar hittar vi bristerna och kan göra små förändringar som gör cyklandet enklare. Därför vill vi ge Cykelrådet (som S drivit!) en ”egen” investeringspott för förändringar som gör cyklandet enklare och är enkla att åtgärda. På det sättet visar vi också att det ”lönar sig” att anmäla fel och brister – och på det sättet blir det förhoppningsvis fler som känner att man kan se förändringen efter att fel och brister anmälts.
 2. Fler och bättre cykelparkeringar. Vi har utökat antalet cykelparkeringar, skapat Örebros första allmänna cykelgarage och låtit Örebros cyklister vara med och påverka vilka cykelställ vi ska använda. Under kommande år ska ännu fler cykelparkeringar skapas. Här kan du se en karta på nya cykelställ som tillkommer redan i höst (tack vare att vi skjutit till medel till ytterligare cykelställ).
 3. Fortsätt planera för en tät tätort: halva Örebros befolkning bor inom 3 km från Slottet och det ger stora möjligheter för mer hållbara transporter. Mer om planeringen för ett Örebro med 185 000 invånare år 2039 på www.orebro2039.se!
 4. Fortsätt satsningen på bra cykelbanor och prioriteringar i vägunderhåll. Örebro var först med huvudcykelstråk (och trafikreglerna har ändrats bland annat som följd av vårt arbete) och vi ska fortsätta bygga snabba och bekväma pendlingsleder för cyklister. Se karta över nuvarande och planerade huvudcykelstråk längst ner!

”Men det där är väl inget kontroversiellt”, tänker du. Låt mig då bara påpeka att Örebro-moderater kallat skapandet av huvudcykelstråk vid Västhaga för ”kapitalförstöring” och att Miljöpartiets ledande företrädare i Örebro varit/är emot huvudcykelstråk…

Två av de mest prioriterade sträckorna för nya cykelbanor i stadskärnan är Trädgårdsgatan och Östra Bangatan. Där behövs verkligen cykelbanor för att skapa ett bättre cykelnät i innerstaden. Om jag får fortsätta ha ansvaret för samhällsbyggnadsområdet kommer Trädgårdsgatan att prioriteras omedelbart (se skiss nedan), Östra Bangatan kommer också att göras om men kan ta några år längre.

Dessutom kommer omgörningen av Hagatunneln (tunneln längs Rudbecksgatan, under järnvägen) att inledas under kommande år, och det gynnar cyklisterna. 44 miljoner är avsatt för det och nu utreds hur ombyggnaden ska gå till. Dels behöver den breddas och göras bättre för gående och cyklister men dessutom måste den renoveras i grunden.

Mycket bra är gjort, låt mig nämna några exempel som kanske inte uppmärksammas så ofta:

 • Vi bygger relativt många genomgående gång- och cykelbanor där bilisterna har väjningsplikt mot cyklister och gående (som nu kan tydliggöras genom ändrade trafikregler). De dämpar hastigheten på bilisterna vilket medför att både risken för och konsekvensen av en olycka minskar. De ökar komforten för cyklisterna eftersom de ligger i samma nivå som cykelbanan, vilket även ger bonusen att det i korsningspunkten gata/cykelbana inte bildas pölar (på vintern isfläckar).
 • Eftersom vi har rätt mycket trafiksignaler har Örebro utvecklat en typ av räcke som cyklister kan hålla sig i, som inte behöver ett extra betongfundament utan fästes direkt på signalstolpen. Vi har sagt att vi vill testa Köpenhamnsmodellen (med fotstöd) på några platser också.
 • I alla investeringsobjekt ser vi över utrymmet för cyklister och gående vid tex trafiksignaler. När vi t ex byggde om korsningen Hagagatan/Hertig Karls allé skapade vi mer utrymme för gående och cyklister som väntar vid signalen, längs hela Storgatan (Svampenleden) har det skapats mer utrymme för gående och cyklister som vill passera Storgatan. I kommande byggnationen av Universitetsleden kommer utrymmet för väntande och passerande cyklister att förbättras vid cykelpassagen vid Fabriksgatan.
 • Cykelboxar vid t ex Änggatan och Engelbrektsgatan är bra och billiga åtgärder på gator där vi har många cyklister som cyklar i blandtrafik.

Karta över nuvarande och planerade huvudcykelstråk: