Det här är på allvar (om kriminella gäng)

I våras köpte Örebro kommun den fastighet där det kriminella gänget Romanos höll till. Syftet var att försvåra för gänget att etablera sig i Örebro och självklart skedde hela processen i samråd med polisen. Vi samarbetar med polisen kring all organiserad brottslighet men kommenterar normalt inte hur. När NA ville intervjua mig valde jag dock nu, i efterhand, att svara på NAs frågor.

Skälet till det är rätt personligt. För mig och för många andra.

Låt mig berätta om de oroliga tjänstemän som hörde av sig i våras. De hade läst att moderaterna ville att kommunens handläggare skulle göra polisens arbete när det gäller insmugglad tobak och alkohol. Det gjorde tjänstemännen livrädda. De blev lugnade när jag försäkrade att alla övriga partier avfärdat moderaternas förslag. Uppgiften är, för det första, en polisiär uppgift. För det andra är det inte lämpligt att berätta offentligt om vilka insatser vi planerar mot kriminella gäng. För det tredje är det inte lämpligt att skapa partipolitiska konflikter runt arbetet mot kriminella gäng. Alla andra partier inser detta. Alla utom moderaterna.

Det är klokt att göra åtgärder mot olaglig försäljning av tobak och alkohol, men är det vettigt att tvinga kommunala tjänstemän utan polisutbildning och motsvarande kunskap att ge sig in i konfliktsituationer med kriminella gäng? Nej, självklart är det inte det. Eftersom – än en gång – det är polisens uppgift (om moderaterna har synpunkter på polisens arbete borde de prata med sin partikamrat, justitieminister Ask, om det).

Därför blev tjänstemännen rädda. Och därför så var det ingen – ingen – utom Anders Åhrlin (m) som argumenterade för förslaget. Övriga partier (även övriga partier i opposition) satt tysta.

Men Moderaterna tvekade inte: deras enda syfte är att hitta utspel om brottslighet. Moderaterna bryr sig då inte om att de därmed får kommunala tjänstemän – och politiker – att oroa sig för sin säkerhet.

För det här är på allvar. När dessa frågor har diskuterats på bland annat Kommunstyrelsens möten har vi socialdemokrater vädjat – ja, vädjat – till Anders Åhrlin om att inte göra partipolitik av dessa frågor. För dem som är inblandade i beslut och handläggning av dessa frågor är det nämligen väldigt olustigt. Förutom vittnesmålen från kommunala tjänstemän och andra kan jag gå till mig själv.

När jag handlägger ärenden som rör kriminella gäng är det obehagligt.

Det är obehagligt när vi fattar beslut om att köpa en fastighet för att stoppa ett kriminellt gäng.

Det är obehagligt att få genomgångar om säkerhetsläge och bedömningar kring detta.

Det är obehagligt att skriva på uppsägning av hyreskontrakten (som jag exempelvis fick göra när det gällde Bandidos på Holmen 2011).

Det är obehagligt när fängslade personer som misstänks ha kopplingar till Bandidos hör av sig efter att de fått uppsägningen sänd till sig (i just det fallet var dock mannen arg på att vi trodde att han hade något med ”de där” att göra).

Det är obehagligt eftersom polisen och andra rekommenderar att man inte pratar i onödan om sån’t här.

Det är på grund av det här obehaget, och erfarenhet från andra håll, som rådet är att vi ska uppträda samlat och inte skapa måltavlor i onödan.

Och då hör jag moderaternas radioreklam. Moderaterna lägger en stor del av sin valbudget i Örebro på att prata illa om andra. I en radioreklam som de (enligt egen uppgift) sänder 20 gånger per dag säger de: ”Har du någonsin hört socialdemokraterna prata om hur Örebro ska bli tryggt. Inte jag heller.” Ni noterar att Anders Åhrlin i reklamen säger ”prata”. Inte handla. Prata.

Att just detta pratande från Anders Åhrlin skapar obehag (och möjligen även hotbilder) mot tjänstemän och politiker bryr sig vare sig moderaternas kampanjledare eller deras företrädare om. Det borde det dock göra, bland de politiker som är med och fattar beslut om exempelvis köp av fastigheter för att försvåra för kriminella gäng finns ju nämligen även moderater. Även de kände, rimligen, obehaget när de var med och fattade beslutet.

Men Moderaterna fortsätter försöka göra partipolitik av arbetet mot den organiserade brottsligheten, trots att polisens rekommendation är att vi just inte ska göra det. Och medan tjänstemän och politiker i kommunen (tillsammans med poliser och andra) utsätter sig för fara när de gör insatser i arbetet mot de kriminella gängen pratar moderaternas företrädare bara på och gör utspel som riskerar att förvärra situationen.

När NA intervjuade mig igår skojade jag och sa att Anders Åhrlin beter sig lite som uppfinnaren i den gamla tv-serien Lorry, han som kommer på massor av galna idéer men som sedan får medge att ”jag tänkte inte på det”. Det var nog en dålig liknelse. Lorry var nämligen roligt. Det här är på riktigt.

Järntorget blir mer levande med mer uteserveringar

En levande stadskärna är viktig för att Örebro ska vara attraktivt och fortsätta växa. I en levande stadskärna behövs ett levande norrcity och därför är det viktigt att Järntorget blir mer levande än idag. Därför är det en bra idé att skapa en restaurangpaviljong på Järntorget som någon företagare kan hyra för att driva restaurang.

Uteserveringar och restauranger är en viktig del av en levande och attraktiv stadskärna. Om man inte vill ha uteserveringar och restauranger runt Järntorget ska man självklart inte anstränga sig för att underlätta för det. Men om man vill mer uteliv, fler uteserveringar och nöjesliv runt Järntorget måste man göra vad man kan för att rätta till de problem som skapades när de då styrande (MP, M mfl) drev igenom ombyggnaden av Järntorget 2010. Det är därför vi jobbar så mycket med Järntorget (och norrcity): läs mer

Och det här är problemen:

  1. Olaigatan är en väl trafikerad bilgata och enligt lagstiftaren (uttolkat genom dom i Kammarrätten) så ska alkoholservering inte ges på andra sidan en bilgata, sett från restaurangen. Därför kan restaurangerna längs Olaigatan bara få tillfälliga tillstånd för alkoholservering på Järntorget, och tillfälliga tillstånd kan ges som längst i två månader. Allt detta är resultatet av lagstiftning, domslut i Kammarrätten och juridisk tolkning av regelverket. Jag kan ha åsikter om det, men som kommun har vi att rätta oss efter de regler som gäller. Eftersom Järntorgsgatan inte är öppen för vanlig biltrafik är reglerna annorlunda där och på Klostergatan har vi byggt om trottoaren så att det är möjligt att ha en uteservering där, på ”rätt” sida om Klostergatan.
  2. För att få permanent tillstånd krävs att man har en fullständig servering på torget. Det går att göra genom en plåtcontainer eller liknande, men det tror jag ingen tycker vore snyggt i Örebros finrum (med utsikt mot Slottet) och permanent byggnad kan bara byggas av kommunen.
  3. Därför är förslaget att kommunen bygger en paviljong som klarar kraven på en restaurang (med alkoholservering) och att denna lokal hyrs ut till en restaurang som driver sin verksamhet där. Ungefär som Stockholm gör i Kungsträdgården alltså (läs mer och se bilder här). Att bygga paviljongen kostar 3-5 miljoner kronor vilket innebär cirka 500 000 i kapitalkostnad per år (kostnaden ”delas ju upp” på flera år). Fast tanken är så klart att den som driver restaurangen ska betala en hyra som täcker denna kostnad (så att detta skulle stå i motsats till satsningar i förskolan eller skolan är alltså trams).
  4. I grunden borde mycket ha gjorts annorlunda med Järntorget 2010, men dåvarande styre (under ledning av Miljöpartiet och Moderaterna) ville hellre bli klara med ombyggnaden till kungajubileum och valrörelse så de brydde sig inte om att tjänstemännen bad dem avvakta lite med ombyggnaden så att man kunde göra det ordentligt. Men det ville inte miljöpartiet och moderaterna, istället stängde de av Järntorget under väldigt lång tid så att många av de verksamheter runt torget fick problem. Några sålde verksamheten, några fick säga upp personal. Någon annan flyttade. Och allt för att ombyggnaden stressades fram. Stressen var så stor att man missade att kolla frågan om reglerna för alkoholservering. (Jag skrev om det då) Som tur var såg tjänstemännen till att gräva ner fettavskiljare och annat som annars skulle varit otroligt dyrt att fixa nu (och som är en förutsättning för ett restaurangkök). Om någon glömt hur ombyggnaden beskrevs kan ni ta del av några exempel här
  5. Sedan jag tog över ansvaret för samhällsbyggnadsområdet 2011 har jag jobbat hårt med utvecklingen av norrcity. NA har beskrivit en del av det här (bland annat att en paviljong borde varit på plats sedan länge…). Vi har tagit fram ett ”Planeringsunderlag för Norrcitys utveckling” tillsammans med fastighetsägare, handlare och andra. Vi har fört diskussioner med restaurangerna kring torget för att skapa förutsättningar för uteserveringar och andra aktiviteter som skapar liv på torget. Vi har infört ”samtrafik”, det vill säga att det är lätt att byta buss på Järntorget (de tidigare styrande skapade ett svårbegripligt och ineffektivt busslinjenät, som dessutom var väldigt dyrt…). Här kan du läsa mer om något av det som gjorts:

Sedan försöker Moderaterna nu påstå att en paviljong på Järntorget hotar satsningen på förskola och skola. Sanningen är att hotet mot förskola och skola stavas Reinfeldts regering, som inte skjuter till mer resurser till minskade barngrupper och fler lärare i skolan (om S får bilda regering kommer Örebro att få mer resurser till förskola och skola). Sanningen är att Moderaterna i Örebro inte lagt ett enda konkret beslutsförslag på fler förskolor, och Socialdemokraterna har heller inte röstat nej till några sådana förslag. Faktum är att Moderaterna, trots stora resurser (Moderaterna har 2 kommunalråd och 5 politiska sekreterare) inte ens lyckats prestera en investeringsbudget som visar vilka investeringar kommunen ska göra (och hur de ska finansieras). Det Moderaterna sagt att de vill göra när det gäller att minska barngrupperna kostar cirka 97 miljoner kronor per år (varav årlig kostnad för investeringar på cirka 250 miljoner kronor är en väsentlig del). Den summan vill inte Moderaterna i riksdagen hjälpa till med, medan socialdemokraterna i regeringsställning kommer att öka kommunernas resurser för just detta…