Templets betydelse, bevarande av byggnader och ett växande Örebro

Idag invigdes det återuppbyggda ”templet” i Sommarro. Ursprungligen ett lusthus på den förmögna familjen Broms ”sommar-viste”, då lååångt från staden – idag på behagligt cykelavstånd för närmare hälften av Örebros befolkning. (Läs mer om Sommarro och templet här.)

Jag hade äran att inviga det nygamla templet och höll ett kort tal om betydelsen av att se helheten, tänka långsiktigt och att bevara både gröna oaser och värdefulla byggnader.

Ungefär så här sa jag:

”Att vi idag inviger Templet i Sommarro igen är unikt på så många olika sätt: Dels för att byggnaden är unik, det kommer Eva Fransson berätta mer om strax. Dels för att platsen är unik, vacker och har en speciell plats i örebroarnas hjärtan och att vi, tillsammans med handikapprörelsen och det kommunala handikapprådet, gjort området – och nu även Templet – till ett tillgängligt parkområde. Och dels för att det är en nybyggd gammal byggnad.

Så Templet är inte typiskt. Men det är en bra illustration och exempel på balansen mellan att bevara, att ersätta och att bygga nytt.

För Örebro växer kraftigt och det är självklart att det byggs mycket nytt – vi ser alla förändringarna runt oss.

Men när vi nu bygger nytt kan vi inte bara se här och nu, vårt ansvar sträcker sig långt fram. Templet är från 1830 och har stått kvar sedan dess- och står nu här igen. Det vi bygger idag kommer att stå kvar länge, därför är helheten viktig, att vi har de långa perspektiven. Vi har ett ansvar för kommande örebroare, för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Och att vi också bevarar det som byggts tidigare gäller självklart inte bara kulturhistoriskt värdefulla lusthus.

Templet ett fantastiskt exempel på hur vi med anpassningar och justeringar kan göra en gammal fin byggnad mer använd. Och det är avgörande – om gammal bebyggelse ska kunna leva kvar genom århundraden måste den användas. Hus som inte används förfaller.

Vi örebroare kommer inte tillåta att Sommarro-templet förfaller, det kommer att användas av fler framöver än det gjorde innan branden. Och hela Somarro kommer bli allt viktigare ju mer Örebro växer och ju fler örebroare som bor inom cykelavstånd till detta lilla paradis.

Så vi kommer att fortsätta göra natur och kulturområden lättillgängliga, välanvända och inbjudande. Därför är det en ära och stor glädje att få förklara Sommarro-templet för invigt.”

Läs mer om Örebros arbete för att göra natur- och kulturreservat tillgängliga för fler, att uppmuntra friluftsliv och främja hälsa här och här.