Jag tror jag ska börja filma Wermes utfall

Igår bröt jag mot en överenskommelse jag gjort med mig själv…: istället för att nonchalera Staffan Wermes ohejdade angrepp på Twitter svarade jag (visserligen med sakupplysningar om varför jag missade KS idag, men ändå). Det blev, som vanligt, ett rätt märkligt utbyte och ledde till en ganska berättigad kommentar från annan twittrande örebroare: ”vilka tomtar ni är”.

Anledningen till att jag svarade på Staffan Wermes twittrande var att jag kom lite ur balans på morgonen när Werme rusade in i Rådhusets gemensamma cafeteria och ohejdat började skälla och skrika mot mig och Lennart Bondeson (kommunalråd för KD). Efter att Werme förklarat hur oförskämda vi var, vilken dålig respekt vi visar och lite andra förolämpningar som jag i ren överraskning inte noterade, snurrade han runt och stormade ut ur cafeterian igen. Efter sig lämnade han ett antal både rätt skakade och förvånade politiker och tjänstemän som undrade vad som just inträffat.

Jag borde ha filmat det där. Precis som jag borde ha filmat andra utfall, angrepp och obalanserade utbrott. Jag ska öva upp iphone-fingret så att jag hinner med nästa gång. För annars är det ingen som tror på vad Staffan Werme faktiskt utsätter andra för.

Annars tror ingen på att Staffan Werme faktiskt lipade (samtidigt som hela hans kropp skälvde) mot Rasmus Persson på ett Kommunstyrelsemöte. Inte heller hur rasande han blev när Rasmus reagerade mot lipandet och vilket högtidstal om Rasmus bristande respekt för demokratin som därpå följde.

Annars tror ingen på att Werme rusat ut ur Kommunfullmäktigesalen i ren ilska, trots att han var mitt uppe i en debatt om en fråga som var ställd till honom.

Annars tror ingen på att Werme på ett Kommunstyrelsemöte sågade den föredragande tjänstemannen med orden ”det är det sämsta remissvar jag någonsin läst” eller att han inför Kommunfullmäktige angrep en annan tjänsteman för att ha allvarliga brister i sin kompetens.

Det finns nämligen bara en enda ledande politiker i Örebro som inte bara lyckas få nästan alla blogginlägg att handla om hur usla andra politiker är utan också återkommande attackerar och utsätter andra politiker och tjänstemän för personangrepp och översitteri. För exemplen är många, många fler än de jag nämnt ovan.

Jag vet att man inte förväntas peka ut en särskild person på det här sättet. Jag förstår att en del kommer att säga att jag ägnar mig åt personangrepp. Men det är förmodligen för att de inte sett det med egna ögon.

Och det är väl därför jag borde börja filma Wermes utfall.

60 miljoner till idrotten varje år (är 400 000 till ECO Örebro lite?)

Det viktigaste först: det finns väldigt goda skäl för skattebetalarna att stödja idrottsrörelsen. Idrotten skapar meningsfull fritid både för utövare och åskådare, den bidrar till bättre folkhälsa, mer aktiva människor, demokratifostran och mycket annat som är bra för både den enskilde och för samhället som helhet.

Varje år ger Örebro kommun cirka 60 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till idrotten varje år. Huvuddelen av denna summa går till subventionerad hyra i idrottsanläggningar för bredd- och ungdomsidrott.

Under denna mandatperiod (då S, C och KD bildar majoritet) har föreningsbidragen till bredd och ungdomsidrott ökat samtidigt som vi avsätter mer pengar till de elitlag Örebro har. Samtidigt som vi utreder ytterligare föreningsstöd och fler anläggningar för idrotten. Så vi har visat att vi prioriterar idrott.

Dessutom är idrott – både elit och bredd – bra för samhällsekonomin. Det är helt enkelt lönsamt för ett samhälle att stödja idrotten. (Här har jag skrivit om vikten av arrangemang (idrott och annat) för att skapa jobb och tillväxt i Örebro.) Exakt hur stort det stödet bör vara är dock svårare att avgöra: Ska alla elitlag (i Örebro är det 37 idrottsföreningar i 29 idrotter som organiserar elitaktiva, enligt Riksidrottsförbundets definition) ha bidrag? Ska de ha samma bidrag? Om de ska ha olika bidrag: vilka kriterier ska avgöra vem som får vad? Ska ungdomsverksamhet vara förutsättning för elitstöd?

Många frågor. En sak är dock alldeles självklar: det kan inte vara upp till varje enskild förening att på egen hand bestämma hur mycket skattepengar de ska få till sin verksamhet.

Lika självklart borde det vara att det inte är kommunen som är ansvarig för om elitidrotten kan finansiera sin tävlingsverksamhet. Kommunen lägger stora pengar (cirka 60 miljoner per år) på bredd- och ungdomsidrott. Elitidrotten bör till största del finansieras genom sponsring, biljettförsäljning och annat. Inte av skattepengar.

Men detta är uppenbarligen inte så självklart. Just nu påstår till exempel företrädare för ECO Örebro att det är på grund av ”kommunens ointresse” som klubben diskuterar att lägga ner sin verksamhet. (Här finns ett inlägg från mötet mellan ECO Örebro och Örebro kommun i torsdags.)

Det som i detta fall kallas ”ointresse” är följande:

  • Att Örebro kommun erbjuder sig att förbetala nästa års marknadsstöd på 150 000 kronor, förutom de 150 000 kronor som föreningen får för 2013.
  • Att vi erbjuder oss att avsätta 250 000 kronor ytterligare (som inte finns budgeterat någonstans) för ett projekt som ECO skulle göra tillsammans med KFUM Örebro Basket för att få fler unga att spela basket.
  • Dessutom har ECO Örebro (liksom övriga föreningar som spelar i Idrottshuset) en fördelaktig hyra (faktiskt mer fördelaktig än hyran på anläggningarna i Behrn Arena).

Det är alltså vad som kallas ointresse.

Örebro kommun har idag (förutom de cirka 60 miljoner kronor som går till idrottsrörelsens bredd- och ungdomsverksamhet) ett så kallat ”marknadsstöd” som går till nio elitlag i Örebro som bidrar till att marknadsföra Örebro i landet. Detta stöd fördelas av en grupp tjänstemän utifrån hur mycket varje lag bidrar till att marknadsföra Örebro: alltså får de mest uppmärksammade idrotterna (fotboll och ishockey) mest pengar, medan de idrotter som uppmärksammas mindre (i t ex media) får mindre.

Detta stöd är ifrågasatt, precis som kommunalt stöd till elitlag alltid är. Därför har vi beslutat att se över om detta är rätt modell. Och då återkommer en del av frågorna ovan: ska vi ha helt andra utgångspunkter för vilket stöd Örebro kommun ger till elitlag.

Om detta är vi tacksamma för synpunkter och förslag.

Men en sak kan jag garantera. Rollen som kommunalråd med särskilt ansvar för elitidrottslag i kris är inte en roll jag gillar. Att rädda idrottslag från konkurshot/hot om nedflyttning är verkligen ingenting jag skulle önska att Örebro kommun ägnade sig åt.

Jag försöker ständigt påminna mig själv, och andra, om Gustav Möllers gamla maxim ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” för jag tycker verkligen så. Men det är inte alltid självklart vilken lösning som sparar mest pengar eller ger mest resultat för Örebro. I alla frågor som rör kommunalt stöd till elitidrott så finns starka åsikter på båda sidor, men just nu känns det som viktigast att påminna dem som pläderar för mer stöd till elitidrottslagen om att om frågan skulle ställas till örebroarna om de vill satsa en halv miljon till på elitidrotten eller om de vill lägga den på skolan så vet jag vad de flesta skulle svara.

 

Några ord om jämförelsen mellan ECO Örebro och tidigare ”räddningar”. Det finns några skäl till att det är problematiskt att jämföra KIF- eller ÖSK-räddningen med ECO:

  1. KIF och ÖSK har båda fått ”villkorat kapitaltillskott” (ett lån som bara betalas tillbaka om man kan betala tillbaka) från kommunen för att förhindra nedflyttning. ECO hotas faktiskt inte hotas av nedflyttning på grund av dålig ekonomi. Basketligan är stängd och inget lag flyttas (för tillfället) ner, vilket givetvis inte gör att ECO har en enkel situation.
  2. Borde kommunen räddat ÖSK? Borde kommunen räddat KIF? Det är inte lätt att säga när vi borde säga stopp för att undvika att fler lag vänder sig till kommunen för att få hjälp.
  3. Skulle det varit rimligt att låta Örebros just nu mest framgångsrika damidrottslag (och Örebros enda fotbollslag i högsta divisionen) gå i konkurs och bli nedflyttade (medan vi tidigare räddat både ÖSKs fotbollsherrar)?

Här har jag skrivit om den tidigare ”KIF-räddningen”.

Några ord om ECO Örebro och kommunens stöd till basket

Idag träffade jag och Alf Lindblad (den tjänsteman som mest jobbar med elitidrotten) ECO Örebro eftersom de bett om ett möte för att diskutera klubbens ekonomiska problem. Den här gången var vi överens om en tid (klockan 12 idag…), till skillnad från förra gången då vi fick besked om tidpunkt för mötet samma eftermiddag som mötet skulle hållas.

ECO Örebro ville ha en miljon från kommunen för att fortsätta, de menar att kommunalt stöd är en förutsättning för att få näringslivet intresserat. Kommunen kommer inte att ge någon miljon i extra stöd till ECO Örebro, det enda stöd vi har som går till elitidrott är den sponsring som vi ger i form av ett marknadsföringsbidrag, som helt baseras på hur mycket laget bidrar till att marknadsföra Örebro i resten av landet. Detta har vi också tidigare framfört till ECO Örebro: att det inte finns några extrapengar.

Eftersom basketligan är stängd en säsong till så vet vi att ECO Örebro spelar i den högsta divisionen i två säsonger till. Därför skulle man kunna tänka sig att det är möjligt att förbetala marknadsföringsstödet för två säsonger. Föregående säsong var marknadsföringsstödet 150 000 kronor för ECO Örebro.

ECO Örebro är ett elitlag som inte har ungdoms- eller breddverksamhet. Därför ska de egentligen inte ha något annat stöd än övriga elitlag, de bör behandlas likvärdigt med övriga elitlag. Det pågår en översyn ”elitidrottsstödet” och gör därför inga förändringar av det just nu.

Ungdoms- och breddverksamhet i basket bedrivs av KFUM Örebro, som också var representerade på mötet idag. De uttrycker att de värdesätter att Örebro har ett elitlag i basket och menar att deras breddverksamhet skulle ha nytta av att elitspelarna deltar i aktiviteter och organiserad verksamhet med barn och unga inom KFUM Örebro, i de stora stadsdelarna och kopplat till Tegelbruket.

Och den idén är mer intressant än det projekt som ECO Örebro tidigare sökt om (ECOs tidigare projekt är inte ointressant, men det är kopplat till elitlaget och det finns fler elitlag som vill genomföra liknande projekt). Därför skulle man kunna tänka sig att Örebro kommun skulle kunna bidra till att testa ett sådant projekt, särskilt i samband med att ungdomssatsningen Tegelbruket nu är igång. Det skulle kunna handla om att bidra med några hundra tusen kronor för att testa om medverkan från basketeliten kan få fler barn och unga att spela basket och om det kan stärka basketen runtom i Örebros stora stadsdelar.

I början av nästa vecka har Örebro kommun lovat att återkomma om möjligheterna för både förbetalning av marknadsföringsstöd och för ett barn- och ungdomsprojekt i samarbete mellan KFUM Örebro och ECO Örebro.

Förutsättningen för att kommunen ska kunna bidra på detta sätt är dock att det privata näringslivet också gör det. Min utgångspunkt är att varje krona som skattebetalarna bidrar med ska matchas av minst en krona från det privata näringslivet. Det är nämligen inte kommunens ansvar att säkra ekonomin för elitidrottslag, ska de kunna fortsätta verksamheten krävs både ideellt engagemang och sponsring från det privata näringslivet. ECO Örebro bedömer att det är möjligt att öka stödet från näringslivet, och det vore självklart bra eftersom det i så fall skulle kunna rädda ett Örebrolag i basketens högsta liga.

Några korta fakta vad gäller ECO Örebros relation till Örebro kommun:

  1. ECO basket har Idrottshuset som sin hemmaarena. Under säsongen 2012/2013 har man betalat 51 000 för 453 tim i hyra för träningar och matcher. Klubbarna i Idrottshuset har förmånligare hyresavtal än klubbarna i Behrn Arena, de betalar bara för de timmar de använder, till skillnad från KIF Örebro, Örebro Hockey, ÖSK som betalar en fast månadshyra, året runt.
  2. Vid årsskiftet fick ECO Örebro (liksom övriga föreningar i Idrottshuset) kompensation för olägenheter i samband med ombyggnationen av Idrottshuset. Föreningarna kompenserades enligt en beräkning av förlorad speltid, reklam m.m. För detta fick ECO basket 224 tkr varav ca 40 tkr gick till obetalda skulder till kommunen.

Om en framgångsrik ledare (och försöken att förminska henne)

Idag berättade Lena Baastad att hon kandiderar för att fortsätta leda Örebro kommun som kommunstyrelsens ordförande även efter valet 2014. Förutom att en del journalister tycks ha blivit besvikna över att nyheten var att hon fortsätter så skapade redan kallelsen till presskonferensen omedelbart en ström av välmotiverade hyllningar och vädjanden i stil med ”du tänker väl inte avgå – du är den bästa kommunstyrelseordförande Örebro någonsin haft”. Och dessa hyllningar har självklart fortsatt efter tillkännagivandet.

Men efter nyheten om att Lena vill fortsätta leda Örebro så tillkom en annan ström av kommentarer. Hånfulla, aggressiva och oförskämda angrepp, särskilt från oppositionspolitiker. Och (givetvis) särskilt från Lenas företrädare, folkpartisten Staffan Werme, som än en gång fann sig manad att plocka fram alla härskartekniker som finns för att berätta att Lena dels hade ”storhetsvansinne” och dels inte är ”den som styr”. Förutom att det är intressant hur dessa två förmågor låter sig kombineras så kan ni ju fundera på om följande inlägg hade skrivits på Twitter av Staffan Werme om Lena Baastad varit man:

(eller) ”så har hon en så svag ställning att det var nödvändigt. Alla vet ju att det inte är hon som styr…” och (på frågan om vem som styr): ”Björn S o Staffan Isling. Du kan fråga vilken tjm som helst (om nån vågar, rädslan i kommunen är rätt utbredd)”

Både jag och Staffan Isling vet att det är Lena Baastad som styr över både oss och över Örebro kommun. Lena har visserligen (till skillnad från sin företrädare) förmågan att delegera, lita på andras förmåga och leder genom samtal och dialog snarare än genom bombastiska tal och långa blogginlägg. Men icke destu mindre leder hon. Rejält.

Jag reagerade mot Staffan Wermes påhopp och skrev ”Du, @staffanwerme, är så in i h-e oförskämd, genusanalytiker borde granska ditt agerande.” Att jag (nästan) använde svärord ska jag återkomma till, det som dock var intressant var hur NAs ledarsida tog sig an detta. Att de pekar ut mig och Staffan Werme som barnungar som käftar är okej, så kan det säkert uppfattas. Men att de därefter inte tvekar att påpeka att alla organisationer har informella ledare och att Staffan Wermes fråga bör tas upp är märkligare.

Som om NAs ledarredaktion aldrig hört talas om härskarteknik, aldrig läst om hur äldre män angriper yngre kvinnor och inte har en aning om hur olika personer (media och andra) behandlar ledare olika beroende på om de är kvinnor eller män. Allt detta glömde NAs ledarsida för en stund den här eftermiddagen, för jag vet ju att de – egentligen – är medvetna om de där strukturerna. Och det är så tråkigt att medier och andra bidrar till könsmaktsordningen (jo, det är det detta handlar om), medvetet eller omedvetet.

Låt oss hoppas att detta inte överskuggar det faktum att Örebro sedan valet 2011 leds av en otroligt skicklig ledare, som frigör kraft och initiativ istället för att hämma dem och som leder tydligt och strukturerat så det ger resultat. En ledare som, förhoppningsvis, fortsätter leda Örebro även efter valet 2014.