Att hyckla om en skog man vill skövla (Hjärstaskogen och oppositionen)

[REV om beslut] Alla oppositionspartier i Örebro är emot att det skapas en fullstor fotbollshall i Vivalla-området (även de partier som inför omvalet lovade att bygga just en fotbollshall i Vivallaområdet). Argumenten är i huvudsak två: 1/ att hallen kostar för mycket (pengar som kan användas till annat) och 2/ att läget är fel, att det inte är värt att ta bort träd för en fotbollshall.

Jag respekterar argumenten, men som många noterat så är det inte bara saklig argumentation det handlar om. Låt mig bjuda på några exempel…:

Så skriver Staffan Werme, FP, (här) men Fredrik Persson, MP, vill inte vara sämre:

(För övrigt så är det inte aktuellt att förlänga Slättvägen eller Skördevägen genom skogen, vilket Fredrik Persson vet eftersom vi diskuterat det tillsammans.)

Så låt mig visa en annan bild:

 Bilden är en idéskiss på en ”idrotts- och upplevelsepark” i Hjärstaskogen. Notera två saker på den här bilden: 1/ hur lite som är kvar av Hjärstaskogen, och 2/ datumet på skissen.

Idéskissen togs fram under föregående mandatperiod, då Staffan Werme (FP) var kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Persson (MP) var ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad (vid årsskiftet, 2011-01-01, skedde skiftet på uppdragen som en följd av valresultatet och bland annat tog jag över som ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad).

Skissen är en i raden av förslag som det jobbades med under Werme/Persson-perioden. Och de känner båda till detta; de har uppmuntrat dessa skisser, utvecklat dem, diskuterat dem och tyckte att idéerna var en bra idé (även om de nu försöker slingra sig och försöker påstå att de nästan aldrig-knappt-bara någon gång sett dem). När jag första gången såg en av dessa skisser (våren 2011) reagerade jag på hur mycket av Hjärstaskogen som försvann och sedemera har jag gjort tydligt att dessa ”betongdrömmar” om att ”hugga ner” ”skolbarnens skog” inte är aktuella. Förslaget är dött.

Men dessa förslag diskuterades (och klartecken gavs för fortsatt arbete) alltså av samma personer som nu påstår sig vilja ”rädda Hjärstaskogen” i samband med förslaget om att placera en fotbollshall mellan Vivallaringen och motorvägen, vilket skulle påverka en tiondel av Hjärstaskogen. En tiondel av skogen eller att hugga ner hela den centrala delen av Hjärstaskogen? Ja, välj vilket som vore värst. För övrigt kan väl noteras att det på denna skiss finns en byggnad som är misstänkt lik en fullstor fotbollshall…

Är hyckleri ett för starkt ord? Ja, vad tycker du?

Låt mig ta några ytterligare citat från Fredriks och Staffans bloggar:

”Miljöpartiet har hela tiden varit tydliga. Vi vill inte ta bort Hjärstaskogen utan snarare utveckla den”, skriver Fredrik Persson.

”Halva skogen ska fällas, en gigantisk hall byggas och en massa parkeringsplatser ska fram där skogen nu står. (Obekräftade uppgifter talar också om att resten av skogen hotas. Sundin ska ha planer på fler byggnationer i Hjärstaskogen”, skriver Staffan Werme.

Och så avslutningsvis en förstoring på den där skissen:

Och för dem som inte har insyn i hur processerna och formalian fungerar i Örebro kommun: nej, det är inte rimligt att tro att Staffan Werme som kommunstyrelsens ordförande aldrig sett skissen (jag vet för övrigt att han har sett den, men jag är kanske inget sanningsvittne) och det är helt uteslutet att Stadsbyggnadskontoret fortsatt arbetet med skisserna utan klartecken från Fredrik Persson, som då var ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad. Han har också sett skisserna och sagt okej till fortsatt arbete.

Så här står det i minnesanteckningarna från den politiska beredningen 13/1 2010 (alltså 10 månader före denna skiss; skissen här bredvid är alltså resultatet av diskussioner med bland kommunledningen): ”Fredrik: Inte så enkelt, inser dock att något måste göras. Det blir inte lätt att göra om Hjärstaskogen, folk kommer att ha synpunkter. Skulle kän­nas bättre om det vore mera skog över det, inte så mycket park. Gör lite fler hand­grepp och åter­kom till PB. Projektet får rubriken ”Hjärstaskogen som mötesplats”. 5 milj kr finns i projektet ”Väster i utveckling”, som ev kan användas.” (minnesanteckningarna är egentligen interna arbetsmaterial, men jag väljer att sprida dem eftersom det påstås att jag inte har grund för påståendet att Fredrik Persson, mp, varit inblandad och drivit på i detta)

Ärligt talat: Om Fredrik Persson hade för vana att använda 5 miljoner till projekt som han inte tyckte om alls skulle jag som skattebetalare bli väldigt oroad…

För dem som har svårt att se kartorna här bredvid, har jag lagt upp skissen på Slideshare: http://www.slideshare.net/bjornsundin/aktivitetspark-hjrstaskogen-101115

Och här finns en förstoring med läsanvisningar för dem som inte riktigt känner igen sig på skissen (vilket inte är konstigt eftersom skogen är borta…): https://twitter.com/bjornsundin/status/296945669715943424/photo/1

Rätt läge för fotbollshallen viktigare än det föreslagna läget

Det finns många goda skäl för att bygga en fullstor fotbollshall i Vivalla. I korthet (som jag bloggade om härom dagen): Vi vill locka fler besökare till Örebro, stärka fotbollen och bidra till integration och ge Vivallaområdet ett lyft genom en fullstor fotbollshall som ger utrymme för fotbollsföreningar runtom i Örebro och för skolor med fotbollsprofil.

Men det som verkar diskuteras mest är läget. Placeringen.

Det föreslagna läget mellan motorvägen och Vivallaringen (bredvid Citygross) har bedömts vara det bästa läget för att fotbollshallen ska få största möjliga effekt. Om det är möjligt att bygga fotbollshallen just där prövas nu i en omfattande Detaljplaneprocess och allas synpunkter är välkomna kring detta. I detta arbete vägs fördelar mot nackdelar och allas inskickade synpunkter bemöts sakligt.

Den föreslagna placeringen innebär att en del av Hjärstaskogen försvinner, vilket i så fall kommer att kompenseras. Däremot kan det vara på sin plats att påpeka att det inte handlar om att en tredjedel av Hjärstaskogen försvinner, som påstås. Det korrekta är att cirka en tiondel av Hjärstaskogen påverkas av fotbollshallen – resten kommer då att kunna få högre kvalitet både socialt och ekologiskt.

Det finns ett antal goda skäl till det föreslagna läget mellan motorvägen och Vivallaringen (bredvid Citygross):

 1. Hallen hamnar mellan Baronbackarna, Hjärsta och Vivalla och är därmed nära för många tusen örebroare,
 2. Genom sin placering skapas en mötesplats för omgivande områden vilket kan bidra till ökad integration,
 3. Det är gång- och cykelavstånd för tre mycket stora stadsdelar,
 4. Läget är synligt och marknadsför Örebro,
 5. Placeringen skapar ett ytterligare skäl för örebroare i resten av staden att besöka Vivalla
 6. Läget möjliggör kommersiella lokaler (till exempel gym) i och med läget bredvid det framväxande handelsområdet Boglundsängen (idag bland annat Citygross och Systembolaget),
 7. Närheten till Vivalla och till handelsområdet på Boglundsängen bidrar till rörelse även kvällstid

Vi söker nu alternativa lägen om den föreslagna placeringen inte skulle vara möjlig. Det är möjligt att vi inte kan hitta något läge som uppfyller alla dessa sju punkter, men ett nytt läge bör klara åtminstone de flesta av dem.

Snart dags för uteserveringar… (bra möte med restaurangägare)

Några gånger om året bjuder Örebro kommun in alla som driver restauranger för information och diskussion. Det är en del i ett aktivt och strategiskt arbete för att underlätta för restaurangägarna och ta bort onödiga problem och hinder.

Arbetet med ”restauranggruppen” (eller lots-funktionen) är en annan del av detta. Där samlas alla de kommunala tjänstemän som behöver vara med samtidigt så att restaurangen kan få hjälp med alla sina frågor vid ett bord, på ett möte. Och det där är framgångsrikt, de flesta restaurangägare uppskattar att kommunen försöker förenkla kontakterna. Och det behövs: för en restaurangägare som vill ha en uteservering kan det krävas kontakter med 7 olika myndigheter (Nerikes Brandkår för till exempel ”värmare”, Tekniska förvaltningen om markupplåtelse, Stadsbyggnadskontoret för bygglov, Miljökontoret för livsmedelshantering, Tillståndsenheten för alkoholtillstånd, Sotar´n för ventilation och liknande och dessutom polisen för platsanvändning). Man kan bli matt för mindre…

Därför är Örebro kommuns samordning viktig – jobben inom restaurangbranschen (liksom övriga jobb i besöksnäring och upplevelse) är viktiga för Örebro.

I eftermiddag var mycket av fokus på mötet inriktat på uteserveringarna, för nu börjar det dra ihop sig för restaurangerna att söka tillstånd. Som vanligt var mötet en blandning mellan praktisk information, diskussion om hur hanteringen kunde förenklas och förslag till kommunen om hur vi kan bli tydligare och förenkla restaurangernas verksamhet.

Jag berättade om vad som är på gång inom ”samhällsbyggnadsområdet”, och beskrev i stort sett följande:

Några av Örebro kommuns satsningar under 2012:

 • Investeringar stadsmiljö (t ex julbelysning)
 • Extrapengar för städning, Cityvärdar på sommaren
 • Lönehelgsaktiviteter, Sommarscen m m
 • Förstudie om besöksräknare (så att vi faktiskt ska kunna mäta effekterna av arrangemang och liknande – och motivera ytterligare investeringar i besöksnäringen)

Under 2013 fortsätter kommunens arbete:

 • Fortsätta utveckla Norrcity
 • Förbättra parkeringssituationen (översyn av parkeringsnorm, försöka skapa ny struktur för parkeringar så att fler parkeringar i stadskärnan blir lediga för dem som vill handla eller äta på restaurangerna – de som tar bilen till jobbet kan gå några hundra meter)
 • Utvecklingsplan för respektive torg (kommunen avsätter pengar som fastighetsägare och andra ”beslutar” om – på villkor att de skjuter till lika mycket, krona för krona)
 • Mer pengar till konstnärlig utsmyckning (till exempel lekstatyer och annat)
 • Open Art och Live At Heart genomförs – Open Art kommer att lyfta stadskärnan hela sommaren, Live At Heart under en helg i september

Men jag skickade med några frågor också, som behöver diskuteras både med handlare, restaurangägare, torghandlare och andra örebroare:

 • Hur får vi en mer attraktiv torghandel som tillför ännu mer till city?
 • Fler uteserveringar, hur får vi plats och hur ska de fungera?
 • Fler lekplatser på torgen, hur kombinera det med andra önskemål och funktioner?
 • Fler arrangemang, var finns platserna för konserter och liknande om ytan redan är ”full” med uteserveringar och torghandel?
 • Mer attraktiva torg även på vintern, hur gör vi för att skapa mer liv och rörelse även när uteserveringarna inte är på plats?

Och som vanligt är jag tacksam för medskick, särskilt kring dessa frågor! I kommentarer eller via mail: bjorn.sundin@orebro.se

Omdiskuterad hall för fotboll, framtidstro och nya jobb

Fotbollshallen som ska byggas i Vivalla-området beräknas stå klar årsskiftet 2014/2015 och blir mellansveriges första med goda publikmöjligheter. Den kommer att locka fler besökare till Örebro (både för att se och spela fotboll och för andra arrangemang) och det är bra på väldigt många sätt. Idag omsätter besöksnäringen i Örebro över 2 miljarder kronor och det är mer än många jämförbara kommuner. Men det kan bli bättre: En ökning till 2,5 miljarder per år skulle ge ytterligare 40 miljoner per år (!) i skatteintäkter och 350 nya jobb i Örebroregionen.

En fotbollshall är inte lösningen på alla problem: vare sig för fotbollen, för Örebro eller för Vivalla. Men den är en  pusselbit. Den visar att Örebro vågar investera framåt, den visar att Örebro kommun vågar investera för att stärka fotbollen och de västra stadsdelarna. Att vi inte bara pratar.

Ytterst få flyttar till en stad bara på grund av bra träningsmöjligheter för fotbollsspelare och lika få väljer hemort på grund av en duktig kammarorkester. Ännu färre drar upp sina bopålar för att bosätta sig i Örebro bara för att Live At Heart under en helg gör Örebro city till ett musikparadis och inte en enda blir örebroare bara på grund av en väl utvecklad kulturskola. Inget av det där kan på egen hand öka antalet örebroare. Men allt det där, och mycket annat, bidrar till att vi blir fler örebroare. Och fler örebroare gör att vi kan investera mer i skolan och förskolan, att vi kan anställa fler i äldrevården och att vi kan förbättra busstrafiken. Eller annat som vi vill lägga mer pengar på.

Ett räkneexempel för den som tvivlar: Om Örebro varje år växer med 1600 personer/år (vilket vi gjort de senaste åren – i år blev det ännu mer) så ökar skatteintäkterna med ca 75 miljoner kronor per år. Varje ny, skattebetalande örebroare, genererar i genomsnitt 47 000 SEK.

Fotbollshallen är en satsning på ett växande Örebro.

Men hallen är självklart också bra för fotbollen i Örebro-regionen: planen blir fullstor (100 x 65 meter) och rymmer 3 stycken 7-mannaplaner (för match eller 5 mindre träningsplaner för till exempel barn- och ungdomslag. Och fotbollshallen är inte det enda som görs för idrotten i Örebro:

 • Varje år satsar Örebro kommun cirka 60 miljoner kronor på idrotten (nästan hela summan går till barn- och ungdomsidrott och breddidrott).
 • Målet om fem nya konstgräsplaner mellan 2011 och 2015 står fast: minst en per år ska anläggas fram till år 2015: Lugnet/Adolfsberg (2013), Vivalla (2013/2014), Lillån/Hovstaområdet (2014), Heden/Mellringe (2015) (läs mer här).
 • Vi kommer att se över kommunens stöd till idrottsrörelsen så att fördelningen är rättvis både mellan föreningar och mellan idrotter. I början av 2013 görs dessutom en översyn av stödet till elitidrotten.
 • Örebro kommun ska bättre samordna arbetet för att underlätta för de, mestadels tjejer, som ägnar sig åt hästsport. Det kan handla om såväl stöd till ridleder och anläggningar för hästsport.
 • Arbetet för fler spontantidrottsplatser fortsätter.

Och den är bra för Vivalla. Hallen ger ännu fler skäl att besöka området, föreningarna i Vivalla får en unik anläggning som både stärker Vivallaskolans fotbollsprofil och ger nya möjligheter åt alla barn och ungdomar i Vivalla som spelar fotboll.

Jag tänkte återkomma om några dagar när det gäller bland annat innehållet i hallen och läget. Alla frågor som ställs om placeringen, fördelning av tider och timkostnader ska självklart klaras ut och besvaras. Men det som är viktigt att komma ihåg går egentligen att sammanfatta i två punkter:

 1. Kommunledningen vill locka fler besökare till Örebro, stärka fotbollen och bidra till integration och ge Vivallaområdet ett lyft genom en fullstor fotbollshall i Vivalla som kommer att ge utrymme för fotbollsföreningar runtom i Örebro och för skolor med fotbollsprofil.
 2. Det föreslagna läget mellan motorvägen och Vivallaringen (bredvid Citygross) har bedömts vara det bästa läget för att fotbollshallen ska få största möjliga effekt. Om det är möjligt att bygga fotbollshallen just där prövas nu i en omfattande Detaljplaneprocess och allas synpunkter är välkomna kring detta.

PS Beslutet att hallen ska byggas har fattats av Kommunfullmäktige (Örebros högsta beslutande organ, direktvalt av örebroarna) i och med att budgetarna för 2012 och 2013 har antagits. Så här står det i budgeten för 2013:  ”Ett igångsättningsbeslut ska fattas om att en ny fullstor fotbollshall ska börja byggas i Vivalla. Hallen blir unik i sitt slag då det blir den första i Mellansverige i den storleken som erbjuder plats för publik. Syftet med byggandet av denna hall är att öka Örebros attraktivitet som evenemangsstad, att stärka stadsdelen Vivalla, att stärka fotbollen och bidra till en ökad rörlighet mellan olika delar av Örebro kommun. Hallen ska nyttjas framför allt för idrottsaktiviteter med fokus på fotboll men ska också kunna användas för andra ändamål inom bland annat kultur och besöksnäring.

De tillgängliga tiderna för träning och matcher i hallen ska fördelas mellan skolan, breddidrotten och elitidrottslag. Det är särskilt viktigt att samarbetet med de klubbar som verkar i Vivallas närområde bereds möjligheter att nyttja hallen. Om planeringen håller kommer hallen att kunna tas i bruk under andra halvåret 2014.”

Några aktuella ärenden

2014-05-24

 1. På veckoberedningen i onsdags fick vi rapport om att projektet ”Klimatsmart vardag” nu startar. Sommaren 2012 föddes en idé i mitt huvud: om vi kan få 1000 Örebro-familjer att förändra sitt beteende i vardagen, om än så lite, så kan det ge stor effekt för klimatet. Jag fick idén efter att ha läst om projektet One Tonne Life (i vindkraftverken på Näsudden på Gotland fanns en rapport om projektet som handlade om att se om en familj kunde minska sina koldioxidutsläpp från 7 ton per år till 1 ton per år). Efter att ha pratat om det inom politiken och med förvaltningarna på Programområde Samhällsbyggnad fattade vi i oktober 2013 beslut om att avsätta pengar för att starta projektet.
  Sedan gick det ärligt talat ganska trögt, men nu startar projektet. Inte riktigt det projekt som vi ville få igång, men väl ett steg i riktning mot de 1000 familjerna (en lärdom av detta är att man inte alltid kan räkna med att tjänstemän gör som man beslutar – om de inte håller med om beslutet…). Första månadsutmaningen (det är uppdelat i månadsutmaningar, riktade till olika målgrupper) handlar om att minska matsvinnet. Idag hamnar var 4:e matkasse i soptunnan och det är dåligt för miljön och det är dyrt. Alltså borde det vara lätt att ändra på… Sedan fortsätter det med nya utmaningar varje månad resten av året. Om socialdemokraterna får fortsätta leda Örebro kommun och om jag fortsätta som ansvarigt kommunalråd efter valet så ska vi nog till 2015 se till att den ursprungliga idén genomförs.
 2. Nu förstärker vi arbetet med trafiksäkerhet vid skolor. På Programnämnd Samhällsbyggnad i maj beslutade vi att avsätta särskilda investeringsmedel för snabba (och enkla) insatser vid förskolor och skolor som kan bidra till en lugnare trafikmiljö. Exempel på åtgärder kan vara enkla ”kuddar” (som är jobbiga för personbilar att köra över i för hög hastighet), blinkande skyltar som varnar när bilister kör för fort eller förbättrad belysning vid gång- och cykelpassager. Tillsammans med de ökade ambitioner som Tekniska Nämnden har inför 2015 hoppas vi att detta kommer att ge resultat vid många förskolor/skolor. Men viktigare är kanske den idé som vi i majoriteten ”hittat på”: att använda stimulansmedel som föräldrar, personal och barn/elever tillsammans förfogar över, enligt den modell som blev så framgångsrik när den användes för upprustning av gårdarna på förskolor och skolor. Tekniska Nämnden ska återkomma med ett förslag men en avgörande del för att få ta del av dessa pengar är att föräldrar, personal och barn/elever på varje förskola/skola deltar i mer strategiskt trafiksäkerhetsarbete (Trafikdiplomering eller Trafik i Skolan) och att de också åtar sig att till exempel välja bort bilen oftare när de skjutsar barnen. Det där har vi drivit från politikens sida eftersom vi är säkra på att det flyttar perspektivet och ger bättre resultat eftersom det förändrar det grundläggande problemet: att de farliga situationerna vid förskolor och skolor i hög grad beror på att många skjutsar sina barn med bil. Här kan du läsa mer om Trafiksäkerhet vid skolor.
 3. Skateparken i Drottningparken tog ytterligare ett steg mot förverkligande i och med att Programnämnd Samhällsbyggnad i maj fastställde ett program för genomförande av skateparken (som ska göra….). Tråkigt nog röstade MP, M, FP och V nej till förslaget. När det gäller Miljöpartiet är det inte förvånande eftersom det var de som stoppade förslaget under förra mandatperioden (då en förstudie gjordes som pekade ut Drottningparken som en lämplig plats). Varför de andra röstade nej är svårare att svara på – men det får väl de göra själva… Jag är i alla fall glad för att en idé som jag jobbat mycket med ända sedan förstudien gjordes nu äntligen närmar sig genomförande. Om socialdemokraterna får fortsatt förtroende kommer en Skatepark att invigas nästa år. Här finns Programmet för skatepark Örebro.
 4. Strömsborg ska få en välbehövlig och efterlängtad upprustning, det har vi i den politiska majoriteten gett klartecken till. Det är också en fråga vi pratat mycket om under hela denna mandatperiod och nu görs dels en upprustning av huset samtidigt som ett mer strategiskt utvecklingsområde för hela området startas. En vacker del av Örebro kan få ytterligare en målpunkt för söndagsutflykter och liknande. Här finns en kortfattad beskrivning av Strategi för Strömsborgs utveckling.
 5. Ett ärende om att öka Örebro kommuns ambitioner när det gäller solenergi är nu på väg fram för beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Vi har tagit fram en solkarta som vi hoppas kan hjälpa till att väcka örebroarnas intresse för förnybar energi (eftersom det är en viktig del i vår klimatplan). Örebro kommuns mål är att bli självförsörjande på förnybar el till 2020 och vi är på god väg att nå det målet till största delen beroende på den stora satsning vi gjort och gör på vindkraft. Solelen är ett viktigt komplement till detta som blivit alltmer lönsamt. Här finns solkartan.

Dessutom några korta rubriker från de senaste veckornas veckoberedning (där jag och övriga i den politiska ledningen för Programnämnd Samhällsbyggnad får information eller fattar beslut inom ramen för den delegationsordning som gäller). Ta kontakt (bjorn.sundin@orebro.se) om du undrar mer om dessa!:

 1. Programnämnd Samhällsbyggnad föreslås i juni besluta skicka in ansökan till Boverket om jämställda lekmiljöer i park och natur.
 2. Handlingsplan för Örebros utveckling på väg till Programnämnden för beslut. Om några veckor kan den studeras närmare i en utställning i city.
 3. Örebro kommun föreslås ge ytterligare medel till en fördjupad (norsk) utredning om snabbtåg Oslo- Stockholm. Beslut i Programnämnd Samhällsbyggnad i juni.
 4. Tydliggörande av principer för friköp av tomträtter och tillägg till prismodellen vid försäljning av kommunal mark. (På väg fram för beslut i nämnd och Kommunfullmäktige.)
 5. Äntligen skapas en ”Hälsans stig” i centrala Örebro! Invigning i höst.
 6. Placering av konstverket RubberDuck. Det föreslås stå på Järntorget, exakt datum för utplacering återstår att fastställa.
 7. Vi ansöker om att Oset och Rynningeviken ska skyddas som våtmarker av internationell betydelse.
 8. Örebro kommun och Örebro läns landsting finansierar en studie om hur dagens bullerkrav/nivåer påverkar hälsan, konstigt nog finns ingen liknande studie tidigare.
 9. Detaljplan för kv Gasugnen, vid Rudbecksgatan/Hagmarksgatan på väg för antagande.
 10. Frågor och beslut kring markförsäljning till ett antal bostadsprojekt/byggen (bland andra Brunnsparken, Rynningeåsen)
 11. Försäljning av mark till verksamhet (bland annat Berglunda, Södra grusgropen)
 12. De första ”konsult-detaljplanerna” är på väg ut på samråd, framtagna av extern konsult (som vi kunnat anlita tack vare extra anslag på 5 miljoner, som majoriteten S+C+KD föreslog/beslutade). De är på väg mot nytt snabbhetsrekord, arbetet har tagit en dryg månad! När regeringen kritiserar kommunerna för att inte ta fram detaljplaner tillräckligt snabbt har de uppenbarligen inte tittat närmare på Örebro…