Förbättringar i stadsbusstrafiken efter örebroarnas synpunkter

Fler örebroare måste välja gång, cykel eller buss. Färre måste välja att ta bilen. Om vi inte lyckas med det kommer vi inte att klara miljömålen (och klarar inte jorden denna utmaning finns ingen jord att lämna över till våra barnbarn) och vi kommer inte heller att få plats i ett Örebro som om några år är 151 000 invånare. Därför är utvecklingen av busstrafiken avgörande (mer om cykelutmaningar här). Idag presenterade landstinget, tillsammans med Örebro kommun, ett antal viktiga förbättringar i stadsbusstrafiken som förhoppningsvis ska få fler att välja bussen (och göra dem som redan åker buss mer nöjda). Inriktningen är i huvudsak de förslag och önskemål som kommit från över 800 inskickade förslag (i den kampanj som tidigare varit så omdiskuterad…).

Klipper in det pressmeddelande som gått ut nedan, tillsammans med ett urval av bilderna. Längst ner länkar till annat skrivet om hur vi får fler att välja bussen.

”Nu påbörjas arbetet med att förändra busslinjenätet i Örebro för att bättre anpassa det efter örebroarnas synpunkter och önskemål. I dagens linjenät motsvarar inte resandeutvecklingen de satsningar som har gjorts. För att utvecklingen av stadstrafiken i Örebro kommun ska fortsätta krävs åtgärder både i linjenätet och i infrastrukturen.

– Många örebroare upplever att busstrafiken inte fungerar på bästa sätt idag. Ett återkommande önskemål är att samtrafiken förbättras. Genom en bättre samordning av trafiken kring en central bytespunkt kan vi skapa tryggare och bekvämare bussresor, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar samhällsbyggnadsfrågor.

I och med det nya linjenätet införs två gemensamma bytespunkter för stadsbusstrafiken, Resecentrum och Konserhuset. Det innebär att det blir bättre möjligheter till byten mellan olika busslinjer vilket gör att trafiken kan utnyttjas mer effektivt och vi får en mer samordnad trafik.

– Det är relativt omfattande åtgärder som måste till och det går inte att göra en quick-fix på problemet. Men med den här inriktningen behöver vi inte höja kapaciteten och ändå få ut mer av den trafik vi redan kör. Resenärerna kommer att uppleva ett större turutbud, säger Jonas Karlsson (S), landstingsråd, med ansvar för kollektivtrafikfrågor.

Att göra om linjenätet är ett tidskrävande arbete där många hänsyn måste tas. Tidsplanen är väldigt ansträngd men ambitionen är att det nya linjenätet ska kunna sjösättas till vintertidtabellen år 2013/2014.

Vad händer nu?

  • Behov av förbättrad kapacitet vid Resecentrum.
  • Planering för utökad trafik vid Konserthuset.
  • Ett detaljerat trafikförslag arbetas fram.
  • Ökad samordning av trafiken vid lågtrafik.
  • Direktbuss Vivalla-Resecentrum-Våghustorget-Universitetet
  • Dessutom: Åtgärder för snabbare framkomlighet och snabbare av- och påstigning på bussen.
  • Ambitionen är att vi är klara med ny trafik till vintertidtabellen 2013/2014.”

 2010 (före valet) gjordes en jätteomläggning av busstrafiken. Den blev inte tillräckligt bra och ett viktigt skäl är att saxningen misslyckades. Tanken var att örebroare i stora områden skulle ha flera linjer att välja på in till city (enligt Luleås förebild), så att det skulle vara tätt mellan turerna. Så har det inte blivit; istället kan det komma två bussar inom tio minuter och sedan dröjer det 40 minuter till nästa. Anledningen är att Örebro tänkte fel med saxningen, se nedan:

 

Det försöker vi nu rätta till och idén är enligt nedan (observera att detta är en illustration på idén bakom förändringen, inte en exakt linjekarta):

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare skrivet:

Från våren 2012 när Örebro kommuns politiska majoritet (S, C, KD) ”önskade” ett antal förändringar i stadsbusstrafiken

Mina tankar om vad som får fler att välja buss istället för bil

Från hösten 2011 då samtrafiken återkom på kvällar och nätter

Om trafikpolitik som helhet: ”Nejda-jag-ar-ingen-bilkramare

Från valrörelsen 2011 (omvalet) och Socialdemokraternas 8 punkter för bättre busstrafik (det mesta är på gång eller infört…)