Mitt livs första JO-anmälan – för att upprätthålla förtroendet för polisen

[REV2] Igår kväll skickade jag in mitt livs första JO-anmälan, mot stockholmspolisens övervåld på Söderstadion i fredags då poliser med batonger och pepparspray angrep oskyldiga helt urskiljningslöst.

Jag inser att det finns olika sätt att reagera på det där. En del hurrar (och det gäller även icke-Hammarbyare), andra tycker att det är märkligt att JO-anmäla polisen. Så jag tror jag lite längre ner får skriva några rader som verkligen borde vara onödiga (att polisen misshandlar oskyldiga borde ju ingen försvara, trist att stockholmspolisen gör det dock…). Men jag ska nog ändå – för säkerhets skull – förklara att jag normalt har stort förtroende för polisens arbete (se mer nedan).

Här kan du läsa hela min JO-anmälan (kopiera gärna och skicka in till JO, det gör du här – det är bara att klippa in text i formuläret och skicka).

Detta har uppmärksammats av radion och av NA. Och jag gör det enkelt för mig och citerar mig själv från NA.se: ”Jag var inte i närheten av bråket, men blir upprörd när jag tar del av bilderna på det som hände. Det är uppenbart att stockholmspolisen utsatte massa människor för övervåld. Det måste finnas en tilltro till polisen och också deras rätt att använda våld. Det kräver att polisen gör det vid rätt tillfällen, säger Björn Sundin till NA.”
Jag har dels JO-anmält händelserna, dels skickat en anmälan till Åklagarmyndighetens Riksenhet för polismål. ”Det handlar dels om Stockholmspolisen i allmänhet, som gjorde en taktiskt dålig bedömning, men också mot enskilda poliser, som det finns bildbevis mot att de har använt pepparspray mot oskyldiga människor. Jag har JO-anmält det och anmält till riksåklagaren också för att de ska utreda om polisen har brutit mot sina riktlinjer”, säger jag till Radio Örebro.

Jag är uppfostrad att ha respekt för polisen; det berodde inte bara på min farfar poliskommissarien (även om det spelade roll – han var en hjälte för oss barn), utan lika mycket om en allmänt sund inställning om att respektera den yrkesgrupp som fått samhällets ansvar att upprätthålla lag och ordning och att försvara oss mot brott (”to protect and serve”, tror jag det stod på bilarna i ”Hill Street Blues”). Jag hade aldrig någon anledning att ompröva den inställningen. Tills jag stötte på poliser i samband med idrottsevenemang.

Jag minns när jag 14 år gammal var på Hovet och såg den legendariska kvalmatchen i hockey mellan Hammarby och Västerås, 1984. Jag minns hur jag reagerade när polisen, med några minuter kvar av matchen och Hammarbyledning, tågade in och ställde upp framför Bajenklacken. Fullt iklädda kravallutrustning. Jag minns hur arg jag blev över den provokation som detta innebar – ingen i Bajenklacken hade en tanke på att bråka med någon – alla var glada och det fanns ”inga” motståndare. Till dess.

Dessvärre har det där fortsatt. Klumpiga, olämpliga och provokativa ingripanden har blandats med föredömliga polisinsatser som hindrar våld och bidrar till lugn stämning. Det där är inte konstigt; självklart görs misstag även av polisen.

Men fredagens insats var inte ett ”misstag”. Det var ett maktövergrepp. Det handlade om misshandel. Om lagbrott. Och om att rasera ett förtroende som byggts upp under många år.

Sedan många år har polisen och idrottsklubbarna varit överens om en arbetsordning som fungerat väldigt väl (särskilt på Söderstadion): Interna bråk löses internt. Om inte det går ingriper publikvärdarna. Om inte det går kallas ordningsvakter in. Först om det inte lyckas ingriper polisen. Och helst inte genom att gå upp på läktaren, då det skapar kaos och oroligheter.

I fredags gjorde polisen precis tvärtom: de gick upp på läktaren efter att internbråket upphört. Och de fortsatte med att urskiljningslöst misshandla oskyldig publik. Därefter stängde de in publiken på läktaren, vilket hade kunnat sluta i en katastrof (det är 3000-4000 människor på läktaren, risken att någon blir ihjälklämd – som skett på många läktare genom åren – är överhängande om man spärrar utgångarna).

Därför är jag så arg. Fortfarande kan jag inte se bilderna från matchen utan att koka av ilska (till exempel den här filmen, kolla cirka 21 minuter in i den så ska du se hur polisen beter sig mot människor som – utan att bete sig hotfullt – försöker resonera med polisen).

Kanske borde jag inte JO-anmäla? Säkert hade det varit bättre att låta andra göra det, någon kommer utan tvekan tycka att jag tar parti för ”huliganer” (tror dock att det framgått att det inte är det jag gör). Men för mig handlar det om två viktiga principer (som även vägleder mig i mitt politiska uppdrag): att reagera mot orättvisor och att försvara grunderna i det öppna samhället. Därför är det rätt självklart att jag också reagerar när oskyldiga misshandlas och det leder till misstro och ifrågasättande av hela rättsväsendet.

Eftersom en del kommentarer invänder mot påståendet att polisen använde pepparsprayen felaktigt citerar jag Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); RPSFS 2011:17: ”4 § OC-spray är till verkan och ändamål jämförlig med tårgasanordningar och omfattas av bestämmelserna i vapenlagen (1996:67) och vapenförordningen (1996:70).”, ”11 § OC-spray får användas bara om den polisiära uppgiften inte kan lösas RPSFS 2011:17 på något annat, mindre ingripande, sätt och, bortsett från nöd- och nödvärnssituationer, aldrig utöver vad som stadgas om Polisens rätt att använda våld i 10 § polislagen (1984:387). Användandet ska ske med hänsyn tagen till den smärta och det obehag som åtgärden innebär för den som utsätts för sprayen.”…”OC-spray får inte användas generellt mot en folksamling. Innan OC-spray används mot en person som ingår i en folksamling måste särskilda överväganden göras beträffande konsekvenserna av ett sådant användande.”

Det räcker med att titta på någon minuts film från polisens insats för att konstatera att några poliser bröt mot detta. Att brott begåtts tidigare ursäktar alltså inte övervåldet.

Hammarby IF kommer också JO-anmäla polisens felaktiga användning av pepparspray, läs mer här.

Här är Bajen Fans beskrivning av händelserna.

Här är två exempel på övervåldet, det olagliga användandet av pepparspray (som bara får användas för att avvärja pågående brott eller i självförsvar – ska anses jämförbart med annan vapenanvändning).

Bilden visar hur en man (med kaffekopp i handen) försöker prata med polisen men blir pepparsprayad på flera meters håll. Knappast en hotfull situation. Notera också poliserna som täckt över numret på polishjälmen.

Bilden visar hur polisen urskiljningslöst pepparsprayar publiken, på flera meters avstånd.

Skulle röstat ja till ”lån” till Örebrohockey – om frågan varit aktuell…

Ibland går det snabbt i politiken…

Ärendet om ”villkorat kapitaltillskott” till Örebro hockey utgår från dagens Kommunstyrelsemöte. Anledningen är att det visar sig att Örebro Hockey uppger att de redan ”låst” sitt bokslut och att ett ”lån/bidrag” från Örebro kommun därför inte påverkar årets negativa resultat. Samtidigt har det klargjorts från HockeyAllsvenskan AB och Ishockeyförbundets prövning av ekonomin att Örebro Hockey kommer att få chansen att presentera en handlingsplan och en budget i balans för nästkommande verksamhetsår, vilket Örebro Hockey redan har gjort. Denna information har inte Örebro kommun fått tidigare. Vi har anledning att diskutera detta på kommande ett möte mellan Örebro kommun och Örebro Hockey.

Frågan gällde om Örebro kommun skulle ”låna ut” 1 miljon kronor för att Örebro Hockey ska få plusresultat i årets bokslut och därmed inte flyttas ner i seriesystemet. Vi är överens med hockeyklubben om att pengarna skulle betalas tillbaka när de får överskott (förhoppningsvis med början redan nästa år) och anledningen till årets dåliga ekonomi är bland annat att alla loger och sittplatser inte varit klara denna säsong. I och med dagens besked finns ingen anledning för Örebro Kommun att hantera ansökan från Örebro Hockey.

I sak hade jag varit beredd att rösta för att kommunen ska ”låna ut” pengar om det krävts för att klubben skulle få chansen att sportsligt fortsätta konkurrera om en elitserieplats. Om klubben åker ur skulle Örebro kommuns ekonomi drabbas negativt och vi skulle få mindre pengar till sjuksköterskor, lärare och annan viktig välfärdspersonal. Då skulle vi inte få lika mycket intäkter från Behrn Arenas ishall, vi skulle gå miste om jobb och turistintäkter i samband med hockeymatcherna och mycket annat. Summan skulle vara att Örebro växte sämre, att färre jobb skapades och att många örebroare skulle sörja förlusten av ett elithockeylag.

En lite mer nyanserad bild av ”en liten röd stuga”

Först av allt: Jag tror att vi kan lösa det så att Stora Örebro får en väl fungerande uteservering och kommunen har inte sagt – och kommer inte säga – okej till någon ful container (det har aldrig varit aktuellt att säga ja till vilken container som helst). Men vi kommer inte heller ge permanent bygglov till köksbyggnader som inte är anpassade till stadens finrum.

Eftersom många har så tvärsäkra åsikter om byggnader på Stortorget så vill jag tro att en del av alla som är så säkra kanske är intresserade av en lite mer nyanserad bild än den som NA ger genom beskrivningar som att kommunen plötsligt sätter ”stopp för den röda stuga som Stora Örebro hela tiden har sagt att man vill ställa dit”.

Eftersom det väl knappast kan anses vara rimligt att ett företag/enskild själv ska bestämma utformningen så kan ju knappast kommunen anses ”stoppa” en röd stuga som man aldrig sett före ansökan? Det normala måste väl anses vara att man får rätta sig efter svaret på ens ansökan och anpassa byggnaden efter det. Eller?

Det ska påpekas att kommunen absolut har mycket att förbättra vad gäller kommunikation och bemötande. När det gäller restauranger (och bygglov) ser vi dock att vi blivit mycket bättre på senare år, vilket självklart inte innebär att vi är tillräckligt bra. Just i det här fallet är det dock inte detta som är problemet. I det här fallet är det faktiskt på många sätt precis tvärtom:

  • Kommunen har verkligen ansträngt sig för att möjliggöra uteservering på en ny plats, på ett torg där varje spadtag är riskabelt (det finns fornminnen i stort sett överallt under detta mycket mycket gamla torg).
  • Bygglov kan inte prövas förrän någon söker, och trots tidiga kontakter har inga skisser skickats in på byggnaden förrän bygglovsansökan skickades in (ansökan skickades in i slutet på mars).
  • De problem som nu uppstått hade inte lösts med bättre samordning, men problemen hade upptäckts tidigare då.
  • Containern längst ner på Stortorget är inte vacker, men det tillståndet gavs för några år sedan. Och att ändra villkoren i efterhand bör vi väl undvika så långt det är möjligt?

Jag tycker det är okej med en röd liten stuga som konstinstallation under en sommar. Men om det gäller en mer eller mindre permanent köksbyggnad som dessutom kräver att man gräver vatten och avlopp i torget, då ska kraven vara högre ställda. Jag tycker att det är rimligt att ställa höga arkitektoniska (eller konstnärliga) krav på de byggnader som ska stå mitt i stadens finrum.

Jo, jag anser att det är demokratiskt valda beslutsfattare och anställda experter som ska avgöra vilka krav som ska gälla. Alternativet är att ’vem som helst’ får göra vad som helst i vårt gemensamma finrum, och det tycker inte jag är okej.

Jo, vi behöver få bättre ordning och utseende på torghandeln.

Uteservering är helt okej, det tillståndet har Stora Örebro redan fått. Men en servering förutsätter inte någon byggnad, de kan sköta det från den befintliga restaurangen. Men de vill ha ett kök på torget, och då krävs bygglov.

Och för dem som nu ”rasar” över att kommunen ”säger nej”, ”stoppar”, eller ”krånglar” har jag några frågor som jag är ärligt intresserad av svaret på:

  • Är hårdvinklade rubriker i tidningar ett rimligt ”beslutsunderlag” för att ta ställning till om ’politiker och tjänstemän’ ’krånglar i onödan’, är elaka o s v?
  • Bör vem som helst få bygga vad som helst på stadens torg eller är det kanske inte rentav rimligt att det finns demokratiskt utsedda politiker och professionella tjänstemän som är med och bedömer vad som ska stå i stadens (alla örebroares) finrum?
  • Är 6-7 veckors handläggningstid (för det är så lång tid som gått sedan bygglovet lämnades in) påfallande långsamt när det gäller hus som ska byggas på Stortorget? (Det vore bättre om bygglov hanterades snabbare än på 6 veckor, men lagen säger 10 veckor och alla som sökt bygglov vet att man nog bör räkna med åtminstone två månader innan allt är klart och man kan beställa bygget.)

Och för dem som menar att ”det minsann gick bra med en gul kanin, men att en röd stuga är konstig”:

  • Är ett uppmärksammat konstverk som lockar besökare till Örebro, och som får publicitet i precis hela världen, jämförbart med att placera ett rött trähus med kök i på torget?

Och för alla som nu – i olika forum – vräker ur sig sin ilska mot kommunens okänslighet: det kan inte vara en idé att ta reda på lite mer först? Istället för att lita på en väldigt hårt vinklad (och direkt felaktig) NA-rapportering?

Kommunen och Stora Örebro överens om fortsatt arbete

Nedanstående pressmeddelande skickades nyligen ut:

Under fredagen har en dialog mellan Stora Örebro och kommunen skett. Där har man kommit överens om att restaurangen ska få bygglov för en byggnad på uteserveringen Dock gäller bygglovet endast ett år. Det är gällande norm och det som polisen förespråkar. Utseendet på byggnaden är dock inte bestämd. Stora Örebro och kommunen för nu diskussioner för att komma fram med en gemensam och bra lösning.

– Kommunen har gjort bedömningen att en uteservering på Stortorgets övre del är möjligt. Därför har restaurangen fått rätt till markupplåtelse. Det som frågan nu gäller är den stuga som restaurangen ville bygga i anslutning till uteserveringen. Både Stora Örebro och kommunen är överens om att se över utformandet så att båda parter är nöjda, säger Björn Sundin (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Med anledning av att det tidigare år rått en otydlighet och att det kommit befogad kritik mot kommunens hantering från restaurangägare så har kommunens rutiner förändrats för att skapa bättre dialog och snabbare besked. Restaurangägare ska enkelt förstå de regler som gäller.

– Nu är Stora Örebro och kommunen överens om att man ska sitta ned efter sommaren och diskutera hur det blir i framtiden. Kommunen har inte tagit ställning mot en uteservering, den är vi positiv till, däremot måste ansökan om bygglov hanteras på korrekt sätt. Stortorget är örebroarnas finrum och därför måste förändringar och byggnader där diskuteras ordentligt, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad.

– Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med vår vilja att göra Örebro till en levande och attraktiv sommarstad. Det kommunen kommer att göra nu är att se över rutinerna ytterligare så att ingen restaurangägare ska komma i kläm och att alla ska bli rättvist bedömda enligt de regler som är fastställda, säger Behcet Barsom (KD) presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.

Attraktivare City i Örebro

Pressmeddelande från 4/5 om ett citypaket för en mer attraktiv stadskärna:

För att stärka den centrala stadskärna i Örebro och anpassa city efter en ökad befolkning och en ökad turism presenterar nu den politiska majoriteten i Örebro ett så kallat ”Citypaket”. I paketet ingår många insatser för en förbättrad stadsmiljö på kort och lång sikt. Programnämnd samhällsbyggnad kommer att fatta beslut om paketet på sitt möte 8 maj.

– Citypaketet ska stärka stadskärnan. Samtidigt som vi ger resurser till mer städning och arrangemang fortsätter arbetet med fysiska förändringar, bland annat anser jag att idén om att binda ihop Våghustorget och Stortorget genom ett glastak över Köpmangatan bör utredas på allvar utifrån det förslag som fastighetsägare tidigare presenterat, säger Björn Sundin (S) ordförande programnämnd samhällsbyggnad.

Kommunen arbetar tillsammans med City Örebro (som representerar fastighetsägare och handlare i Örebro city) med målsättningen att Örebro ska utses till årets Stadskärna. Nu ges utökade resurser till City Örebro att stärka stadskärnan bland annat genom utveckling av torgen i dialog med handlare, fastighetsägare och andra. Pengar avsätts också för förbättringar, pengar som ska motsvaras av satsningar från fastighetsägare och andra.

– Vi vill att fler människor ska upptäcka vad vår stad har att erbjuda. Människor från hela vår kommun, men också de som väljer att göra mer långväga besök till vår stad, ska känna att det är i Örebros city man får ett stort utbud av kultur, nöje, handel och att det finns inom korta avstånd, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad.

City Örebro tilldelas resurser för att ta fram metoder och aktiviteter som ska bidra till en attraktivare stadskärna. Bland annat kommer man utveckla kulturarrangemang, få fler att åka miljövänligt till city och inrätta Cityvärdar som ska se till att staden hålls ren.

– Genom förra årets Open art med den välkända kaninen har Örebro satt sig på kulturkartan. Med Citypaketet säkrar vi upp att Open art återkommer nästa år. Det är viktigt med kulturarrangemang i city. Därför kommer arrangemanget Sommarscen som genomfördes 2011 återkomma till sommaren, säger Behcet Barsom (KD) presidieledamot programnämnd samhällsbyggnad.

Ett mer långsiktigt projekt startas samtidigt där kommunens olika förvaltningar, tillsammans med till exempel City Örebro, ska diskutera mer omfattande förändringar.

Förbättringar i Örebros busstrafik #fb

Pressmeddelande om dagens beslut om önskemål om förbättringar av stadsbusstrafiken från Örebro kommun:

Expressbussar till och från Vivalla, försök med flexibel nattbusstrafik och återinförande av påstigning bak i bussarna är några av de förbättringar som Programnämnd Samhällsbyggnad vill se i stadsbusstrafiken från och med i höst. Ambitionen är att fler ska åka buss.

– Vi har nu fattat beslut om flera åtgärder som vi vill se för att göra bussen mer attraktiv. Nu infriar vi dessutom ett vallöfte, nämligen expressbuss mellan Vivalla och Universitetet. Dessutom förstärker vi med fler avgångstider generellt på alla linjer. På morgonen och direkt efter jobbet är bussarna knökfulla. Det ska kännas bekvämt att ta bussen till jobbet, säger Björn Sundin (S), ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

Programnämnds samhällsbyggnad beslutade på sitt möte idag (den 8 maj) om Örebro kommuns önskemål till Länstrafiken i form av en Kollektivtrafikplan som ska gälla 2012-2013. (Se bifogad bilaga: Kollektivtrafikplan 2012 120418).

– Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt resealternativ. Genom olika åtgärder kan resan gå snabbare. Bland annat anser vi att påstigningen bör ske på ett smidigare och enklare sätt, exempelvis genom påstigning i alla bussens dörrar. Det är också önskvärt att skapa fler platser för rullstolar, barnvagnar och liknande, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande programnämnd samhällsbyggnad.

Sedan 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafikslagstiftning. Det innebär att det är landstinget som har ansvaret för busstrafiken. Örebro kommun har kvar ansvaret för infrastrukturåtgärder. Kollektivtrafikplanen är därför kommunens sätt att lämna synpunkter till landstinget hur busstrafiken bör bedrivas.

– Vi i Örebro kommun vill att man prövar flexibel nattbuss. En del människor, främst kvinnor, kan känna en otrygghet när de tar bussen sent på natten. Vi vill undersöka om det ska vara möjligt att stiga av på platser mellan två hållplatser för att på så vis komma närmare sitt hem, säger Behcet Barsom (KD) presidieledamot programnämnd samhällsbyggnad.