Glada förhoppningar och nyårslöften

Jag vet att man ska vara snäll i juletid, men det går ju inte när man hittar gamla tidningar som friskar upp ens minne. I högarna hittade vi en NA från torsdagen den 19 oktober 2006 och rubriken på förstasidan ropade ut ”Nytt kommunstyre bromsar mässbygge” (det var faktiskt det enda de inte lyckades stoppa – men väl försena…). På bild är högerkoalitionen i Örebro samlade för pressträff och Inger Högström-Westerling (m) anför skaran (vilket nog var både första och sista gången m fick leda ”Koalition Örebro”…). Det var riktigt roligt att läsa artikeln. Eller vad sägs om de här citaten:

”Men jag tror att tydlighet och rakhet leder det politiska arbetet framåt”. Inger Högström-Westerling (m) visste inte vad som väntade: Truckstop-stopp, Bert och Sune-land-stopp o s v. Det ledde inte framåt och det var inte så tydligt. Och rakt var det verkligen inte.

”Torgen ska göras till attraktiva mötesplatser, inte vara trista bilparkeringar. De ska bli marknadsplatser med trivsamma serveringar.” Fredrik Persson (mp) anade inte att ett bilfritt Stortorg mest skulle bli tomt. Kanske vore bra att förbereda besluten lite mer?

”Vi ska gå från toppstyrning till delaktighet” sa Lennart Bondeson och NA återgav hans löfte: ”Nu är det slut på konstiga turer i stil med beslutsprocessen runt Mellringeskolan eller Björkhagaskolan”. Om Lennart vetat vad som komma skulle… Någon enstaka förälder eller elev på Karlslund eller Vasaskolan kanske tycker att löftet inte helt och hållet förverkligades.

”En del moderater är förstås besvikna på att vi inte fått kommunstyrelseordförandeposten”, sa Inger Högström-Westerling. Jo, och de besvikna moderaterna lär ju inte vara färre numera. Inte enligt vad jag hör i alla fall.

Och skojigast av allt, så här avslutar Karin Pilkvist artikeln. ”Just nu är de fem partierna i alla fall eniga. Till den grad att de vid presskonferensen utlovade ett framtida gemensamt badtillfälle.”…”Det blir vad i Svartån någon gång under 2008. Då lovar Örebros nya styrande politiker att Svartån ska vara möjlig att bada i.” 
Det är ett nyårslöfte som heter duga det! Särskilt med tanke på att kommunens experter har ett ganska kortfattat svar på på frågan ”går det att göra Svartån badbar?”. Deras svar är nej. Ska bli spännande att se om de väljer likadana badkläderna kommunledningen när det blir dags. Vilka är årets färger? Och när sker badandet? Frågorna hopar sig.

Ständig sammanblandning av roller

Det finns många exempel på hur kommunledningen blandar ihop politik och förvaltning. Det handlar om att de ökar antalet politiskt anställda och planerar minska antalet opolitiska utredare. Det handlar om att de trotsar kommunallagens ”beredningstvång” (som innebär att ärenden som går till Kommunfullmäktige ska vara ordentligt beredda av förvaltningen – inte bara av politiskt anställda). Det handlar om att enskilda politiker fattar beslut i frågor som de inte har mandat i.

Tyvärr är det en konsekvent linje som högerkoalitionen har. De politiserar så mycket de kan och minskar därigenom också möjligheten för örebroarna att få insyn (vare sig media eller opposition kan hålla koll på frågorna när allting görs upp i kommunalrådskansliets korridorer. Sammanblandningen kan nu också illustreras. Så här ser det ut när sammanblandningen går för långt:

Pilen visar kommunvapnet, som högerkoalitionen lagt in på sina propagandamaterial. Det har de egentligen inte rätt att göra, men det bryr de sig nog inte om. Så här står det i Örebro kommuns grafiska profil: ”Örebro kommuns logotyp gör avsändaren tydlig, och sätter en kvalitetsstämpel på avsändaren – det är en kommunal verksamhet.” Såvitt jag vet är inte de politiska partierna ”kommunal verksamhet”. ”Kommunens logotyp ska ses som varumärkesskyddad. Det innebär bland annat att kommersiella verksamheter inte får använda logotypen utan kommunens tillstånd, och att ingen har rätt att förändra den på något sätt.” De politiska partierna ”kommersiell verksamhet”, men om någon hade tänkt på att man skulle använda logotypen på detta sätt hade man nog formulerat sig på annat sätt…

Jag vet vad kommunledningen kommer att säga: ”det är bara den gnälliga oppositionen som är sura för att de inte får styra kommunen”. Men jag tycker faktiskt att det här är en viktig fråga: om vi som politiker hela tiden blandar samman partipolitik och kommunen som organisation blir det svårt för medborgarna att se vad politiken handlar om och det gör att opolitiska tjänstemän hamnar i kläm. Självklart har även socialdemokrater då och då gjort fel, men i alla fall jag är fostrad i att man ska skilja på rollerna: när vi var kommunledning hade vi exempelvis två sorters pressmeddelandemallar beroende på om det handlade om information om ”kommunala frågor” eller om partipolitik. Men kommunledningen bryr sig inte om sådant. Tyvärr.

PS Sedan kan man ju fundera på vad miljöpartiets väljare säger. Med tanke på att 8 av 10 mp-väljare trodde att de röstade på ”vänsteralternativet” i valet senast kanske det känns konstigt att ”deras parti” uppträder tillsammans med exempelvis moderaterna på det sättet…

En ursäkt är inte alltid en ursäkt

Rasmus Persson gick för långt på Kommunfullmäktiges sammanträde i november (för den som missat det kan man se klippet på YouTube, sök på Rasmus Persson). Han citerade bibeln, hötte med fingret mot Murad, underströk citatet ”skola straffas med döden” genom att lägga till ”hör där, Murad”. Kort sagt: han gick för långt.

Den debatten (som egentligen handlade om en fråga från vänsterpartiet om huruvida kommunen ska bry sig om vad som står i Frälsningsarméns riktlinjer – de är rätt konservativa…) innehöll många övertramp. Så många att den fick flera moderater att skämmas för hur deras kompisar från majoriteten uppförde sig. Och det ledde, lyckligtvis, till offentlig debatt: Dels gav Hans Boskär ord åt de känslor som många delade efter Rasmus Perssons utfall. Dels skrev vänsterpartiet till kommunfullmäktiges ordförande och vädjade om åtgärder för att få ordning (det är ju inte första gången som övertramp sker i Kommunfullmäktige, minns hur Staffan Werme gick till fysiskt angrepp mot Ylva Wessman (v)).

Den offentliga debatten ledde till att en av de som gick för långt i debatten, Lennart Bondeson (kd), bad om ursäkt och en annan kristdemokrat, Kommunfullmäktiges ordförande Lars O Molin (kd), har lovat att ta tag i frågan. Och igår kom ytterligare en ursäkt. Rasmus Persson skrev i NA att han ber om ursäkt för att han gick för långt i sin argumentation. Men resten av artikeln var inte riktigt någon ursäkt. Han började med att påstå att det ”kunde tolkas som att vänsterpartiet jämställde Frälsningsarmén med främlingsfientliga organisationer”. Det är inte sant. Murad Artin jämställde inte Frälsningsarmén med främlingsfientliga organisationer.

Sedan gav sig Rasmus på Hans Boskär. Han anklagade Boskär för att ”medvetet missförstå, bryta uttalanden ur sina sammanhang och baktala enskilda politiker” och kallade detta ”amerikanisering” av politiken. Jag tycker att hans anklagelse mot Boskär är fel i sak. Men det märkligaste är ändå oförmågan att se sin egen roll i det hela. Eller som bibeln säger: ”Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?” (Matt 7:3, Luk 6:41). När Rasmus Persson går för långt är det bra att han ber om ursäkt. Men det vore bättre om han lät bli att samtidigt försöka skylla ifrån sig på andra. Är det någon som ”medvetet missförstått” ”och baktalat enskilda politiker” i denna fråga så är det Rasmus Persson. Hans angrepp på Murad Artin från talarstolen var riktigt lågt. Hoppas att denna debatt leder till förändring även i hans uppträdande i talarstolen.

Leve administrationen!

Bra att Örebro kommun ska ta fram en forskningsstrategi och satsa mer pengar på forskning. Dåligt att inriktningen på forskningen bestäms innan strategin är klar. Dåligt att inriktningen blir ”administrativa frågor” när det borde satsas mer på forskning kring pedagogik, omvårdnad, miljö och mycket annat. Kommunledningen vill satsa 5,5 miljoner/år på en forskarskola med den spännande rubriken ”Offentlig förvaltning i utveckling”. Och annat ryms inte.
När jag var SSUare skojade vi och sa att socialismens ABC var Administration, Byråkrati och Cement. Idag satsar folkpartisterna hellre på forskning i administration än forskning i pedagogik. Och cementen finns där också: det är det kommunledningens beslut är gjutna i – de är aldrig intresserade av att diskutera beslutsförslag eller inriktning.

Beslut i hotellfrågan

Före lunch idag fattade Kommunfullmäktige beslut om ”hotellaffären”. Vi socialdemokrater röstade för att Örebroporten köper tillbaka Medborgarhuset men avstod från att delta i behandlingen av punkterna 2-5. Dessa punkter handlar om att ge uppdrag till Örebroporten om försäljningar, investeringar, uthyrning och annat. De innehåller inget som Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om: Örebroporten har redan uppdrag att bygga om, hyra ut och att sälja fastigheter. Örebroporten måste dock få godkännande av Kommunfullmäktige när det gäller riktigt stora affärer (som till exempel hotellaffären).

Det finns många bilder som passar bra för att beskriva ”hotellaffären” i Örebro. En är ”när du trampar i klaveret – stå still”. En annan är ”kasta inte sten i glashus”. Att frågan blivit ett träsk som (enligt Staffan Werme själv) upptagit den mesta tiden hos kommunstyrelsens ordförande under året leder till ett annat klokt råd (som Jonas Karlsson gav i debatten): om man vill ta sig ur ett träsk är det ingen bra idé att sprattla och krångla. Då sjunker man bara djupare.

För att i korthet beskriva händelseförloppet i ärendet: När en hotellägare vill hyra lokaler i Medborgarhuset för hotellverksamhet protesterar andra hotellägare. Staffan Werme går då in och stoppar affären och menar att det är tveksamt om den är laglig. Sedan börjar den ena utredningen efter den andra. Och den ena märkliga turen avlöser den andra. Och i slutändan så är det Staffan Werme som vill genomföra den affär han från början stoppade. Och i slutändan är ärendet mycket krångligare än det var från början. Och Staffan Werme har lyckats stöta sig med nästan alla.

Så här skriver till exempel vdn för Clarion i Örebro, Kurt Östlundh: ”Det måste vara en hårt pressad Staffan Werme när han i radiointervju i lördags sätter betyg på hotellaktörerna i Örebro. Det har nog aldrig hänt att en ordförande i en kommunstyrelse betygsätter kompetensen hos företagarna i en speciell bransch, och detta inte utifrån försäljning och utveckling, utan hur man bearbetat politiker och ledningen för det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten.”…”Staffan är direkt oförskämd när han sätter egna betyg på hotellaktörerna i Örebro.”

Staffan Werme är alltså Kommunstyrelsens ordförande (fp) i rikets sjunde största stad.

Drygt 1000 dagar kvar till nästa val. Håll ut.

Idag publicerade SCB sin partisympatiundersökning (SvD skriver mest utförligt). SCB har störst urval (6900 svarande) och brukar normalt vara den mest tillförlitliga (här finns hela undersökningen). Vilket vi verkligen hoppas stämmer… För det ser bra ut för socialdemokraterna (för att uttrycka sig försiktigt): 45,9%. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet får tillsammans 56,2 procent, mot 39,9 procent för de fyra borgerliga partierna.

För två månader berättade jag om min hobbyundersökning om hur mandatfördelningen i Örebro Kommunfullmäktige skulle se ut om SCBs majmätning blev valresultat. Det är knappt att man vågar göra om de där beräkningarna. Risken att bli övermodig är ju faktiskt överhängande. Så istället hänvisar jag till den förra uträkningen… (där s hade lägre siffror).

Och så upprepar jag siffrorna från den beräkningen: moderaterna 17%, 11 mandat i Kommunfullmäktige (13 mandat idag), folkpartiet 10%, 6 mandat (8), kristdemokraterna 7%, 4 mandat (6), centerpartiet 5%, 3 mandat (4), miljöpartiet 6%, 4 mandat (4), socialdemokraterna 48%, 31 mandat (25), vänsterpartiet 6%, 4 mandat (4), sverigedemokraterna 3%, 2 mandat (1)

Man kan väl för övrigt tillägga att sifforna för den SCB-region där Örebro län ingår är mycket bättre än rikssiffrorna, men Örebro kommun brukar ligga rätt nära riksresultatet, i alla fall när det gäller s-röster. Undrar om det går att få SCBs siffror nedbrutna på bara Örebro…?

Hur var det med etik och moral, kd?

De borgerliga partierna fick folkets förtroende att bilda regering. Det verkar de flesta ha ångrat. Och med tanke på att de i efterhand berättar att de ljög i valrörelsen så kan man ju förstå att folk är besvikna. Kd lovade sänkt bensinskatt, men ett år senare svänger de och motiverar löftesbrottet med att ”det var valrörelse” (Kds riksdagsledamoten från Örebro Sven-Gunnar Persson). Reinfeldt lovade att inte sälja ut akutsjukhus. Han ljög också. Lokalt i Örebro lovade den styrande högerkoalitionen att inleda ett brett program för västers utveckling. På ett halvår har de inget gjort. Inte ens bjudit in till en första träff. Hur var det nu med etik och moral, kd? Och hur var det med ärliga högerpolitiker, Reinfeldt?