O´Learys: värsta fyllestället?

(REV) Örebro kommun vill inte ge O´Learys tillstånd att servera alkohol. Anledningen är att de tänkt servera för mycket öl. Oavsett detaljerna verkar det dessvärre som om kommunen – än en gång – skämmer ut sig i dessa frågor. För mååånga år sedan vägrades Pizza Hut etablering i Örebro på grund att de inte serverade fisk. De tvingades bygga om köket för att kunna servera fisk (vilket självklart ingen vill äta på Pizza Hut). Pizza Hut är inte kända för att vara ett tillhåll för fylla (priserna är liksom för höga för det), lika lite som O´Learys (däremot kan man nog fundera över fylleriet på en eller annan av kommunens mindre fashionabla pizzerior, men det är uppenbarligen inget problem…?). Jag har varit på O´Learys många gånger, och jag har aldrig sett någon missköta sig, aldrig sett någon bli utkastad (de har rätt mycket personal så det finns folk som kan sköta sådant). O´Learys koncept är nämligen inte fylla, även om det säljs mycket öl. Konceptet är att titta på sport och dricka öl (skulle inte tro att de säljer lika mycket drinkar som en del andra krogar). Men förklara det för tillståndsenheten, den som kan. Välkommen till Örebro, O´Learys… (Mer om dessa frågor här) (Det faktum att O´Learys missat en del formella detaljer förändrar inte det hela – kommunens uppgift är inte att krångla i onödan, kommunens uppgift är att värna folkhälsan och det gör man bättre genom att skapa förtroende för t ex alkohollagen.)

Ingen insyn i Örebros största demensboende

(REV) Det blir ingen offentlighet för det nya demensboendet i Örebro. På torsdagseftermiddagen fastställde nämligen Programnämnd Social Välfärd upphandlingsdokumentet för Elgströmska huset, Örebros nya demensboende med 80 platser och (mp), (c), (fp) och (m) röstade mot att offentlighetsprincipen ska gälla för det nya boendet. Eftersom de ju är i majoritet så finns ingen möjlighet för anhöriga till de dementa som kommer att vårdas där att ta del av ”allmänna handlingar” på boendet, och personalen som jobbar där får inget skydd för sin yttrandefrihet, på det sätt som kommunal personal har. Och så blir det fram till år 2013. Så länge gäller nämligen avtalet…

Frågan blir ännu mer intressant när man läser i NA (fredag). Där lyckas högerföreträdarna med konststycket att samtidigit påstå att 1/ våra förslag lämnades för sent (trots att vi lyft dessa frågor redan i februari) och 2/ att det inte är möjligt att genomföra det vi föreslog. Båda påståendena är visserligen felaktiga, men i övrigt kan de inte hänga ihop: om det nu kom så sent – hur kunde de då veta att det inte går att genomföra? Experterna från upphandlingskontoret säger inte att det inte går – de säger att de inte har borrat i frågan. Om majoriteten tagit upp frågan ordentligt efter att vi lyfte frågan i februari (då ärendet var ”beredningsärende” i nämnden) kanske de hunnit ”borra” i frågan. Och om högern nu ville ha skrivningar om offentlighet i upphandlingen, varför la de inga sådana förslag – det finns ju andra kommunder som har sådana krav? Att sedan miljöpartiets Olof Johansson säger att vi ägnar oss åt ”plakatpolitik” när vi föreslår saker som miljöpartiet i andra delar av landet också lagt förslag är nästan ironi.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det är särskilt viktigt att säkerställa allmänhetens direkta insyn i ett så stort vårdboende, med brukare som är så känsliga för felaktig behandling. Vi anser att offentlighetsprincipen och total yttrandefrihet fullt ut bör gälla även i en entreprenad, eftersom verksamheten finansieras med offentliga medel. Anhöriga ska alltså inte behöva gå via kommunen för att få ökad insyn i verksamheten.

Vi hade en rad tillägg och ändringar i upphandlingsdokumentet men majoriteten var inte intresserade av att pröva något av dessa, de avslog allihop. Detta var också sista chansen att ändra dessa förslag – från och med nu är vi bundna av vad som står i upphandlingsdokumentet. Vi föreslog också:

  • att avtalet bara ska gälla i 3 år så att örebroarna får möjlighet att i allmänna val ta ställning till om entreprenad är lämpligt för denna typ av särskilt boende.
  • att Örebro kommun borde lämna ett eget bud så att det finns något att jämföra med
  • att det ska vara möjligt att lägga bud på delar av boendet (så att även andra än de 3-4 största jättarna på ”vårdmarknaden” har möjlighet att lägga anbud)
  • att anbudsgivare som inte lämnar riktiga uppgifter om sin kvalitet ska kunna förbigås utan andra skäl

Dessutom fanns en rad, egentligen ganska okontroversiella, tillägg om ledarskap, inflytande, friskvård, utveckling för medarbetarna och så vidare. Högerkoalitionen röstade mot samtliga.

Detta föreslog vi skulle tillföras i upphandlingsdokumentet när det gäller offentlighet:
”Vem som helst ska ha rätt att ta del av handlingar som i kommunal verksamhet skulle anses vara ’allmänna handlingar’.”
”Alla som arbetar i verksamheten ska ha rätt att berätta vad de vet för utomstående (även för massmedia). Efterforskningsskyddet (som gäller i kommunal verksamhet) ska även gälla för utföraren, vilket alltså innebär att det inte är tillåtet för en chef, eller annan representant för utföraren, att försöka ta reda på vem som exempelvis pratat med media.”
Läs hela vårt yrkande här

Hur länge ska den nya kommunledningen praoa?

(REV) Kommunfullmäktigesammanträde på onsdagen och högerkoalitionen fortsatte strategin från förra sammanträdet: att nonchalera Örebro kommuns enda folkvalda församling. Förra gången vägrade man svara på frågor som ställdes och den här gången försökte man förvägra Jonas Karlsson (s) rätten att ställa frågor om Truckstop och logistikstaden. Detta trots att Staffan Werme under förra perioden (när han var i opposition) gång efter gång efter gång efterlyste en viktigare roll till Kommunfullmäktige. Hört talas om ”från ord till handling” någon gång, Staffan? Nu blev det till slut en kompromiss: Jonas fick ställa en av frågorna – den mest akuta: Avser den nya majoriteten fullfölja tankarna på en Truckstopanläggning i Berglunda?

Men svaret (denna gång från moderaten Inger Högström-Westerling) var lika tomt som Staffan Wermes svar förra gången. Inger H-Ws svar byggde på följande: 1/ vi gör det här bättre än sossarna, ni bara pratade i hemlighet med de intresserade och 2/ tyvärr kan jag inte säga något om läget i förhandlingarna just nu för de är hemliga. Imponerande logik och en fantastisk argumentationslinje. När ska den nya kommunledningen förstå att det är de som förväntas leda kommunen? Om Truckstop går om intet (risken är tyvärr stor för detta) beror det på att högerkoalitionen inte prioriterat frågan – och det kan de inte skylla på oss i den förra majoriteten. Vi kommer självklart inte att släppa den här frågan: någon gång måste den nya kommunledningen ta ansvar. Någon gång måste deras ”prao-period” ta slut.

Fixar Rasmus fönstertvätten?

John Johansson berättade en hjärtevärmande historia om en trevlig dam som ringt och bett att vi skulle komma och tvätta hennes fönster. John blev först förvånad och förklarade att socialdemokraterna inte sysslar med sådant, men fick sedan klart för sig att hon hade en s-annons från valet framför sig där vi sa att vi ville införa 80+ – subventionerad hemservice för äldre. Om vi vann valet. Nu fick ju inte vi fortsätta styra Örebro (vi förlorade inte valet – det var miljöpartiet som valde att stödja högerpartierna) så vi kunde ju inte genomföra vårt vallöfte (fast vi har försökt – och försöker igen och igen…). John hänvisade henne till Rasmus Persson, centerpartisten som är kommunalråd med ansvar för bland annat äldrevården i Örebro. Hur Rasmus tänker hjälpa den trevliga damen återstår att se, men som det verkar hittills så är allt deras intresse av att förebygga och bedriva uppsökande verksamhet som bortblåst, de föreslår nedläggning av dagvårdsverksamhet och de säger nej till uppsökande verksamhet för alla äldre. Trist tycker vi som gång på gång föreslår satsningar på förebyggande verksamhet. Och trist tycker förmodligen både den trevliga damen och många andra äldre i Örebro.

Är folk fulla på krogen? Det hade jag ingen aaaaning om

I Örebro har tjänstemännen på tillståndsenheten (de som beviljar tillstånd för alkoholservering) tagit skådespelare till hjälp för att kolla hur det är med berusningen på stans krogar, precis som andra kommuner gör då och då. Och resultatet är förskräckande: folk är fulla på krogen! Tänk, det hade jag ingen aaaning om (som Hasse och Tage skulle ha sagt). För några år sedan drev jag ett Don Quijote-liknande fälttåg mot att tillståndsenheten vägrade alkoholtillstånd på riktiga restauranger (utan bråk och fylla) men alltid beviljade tillstånd till fylleställena (man måste ha stekbord – vilket självklart är en garant för ansvarsfull alkoholservering…). Då hävdade jag att det vore bättre att tillståndsenheten la kraften på krogarna där fyllan är utbredd – istället för att stoppa dem som vill ha ett glas rödvin till den italienska fredagsbuffén. Men kanske behövdes det några skådespelare för att visa att det finns fylla på krogarna…

Man ska erkänna när man har fel

I en debattartikel (8/3) efterlyste jag breda överenskommelser inom äldrevården och beklagade att den nya kommunledningen sätter partipolitiska principer före hänsyn till äldre örebroares behov. Jag skrev: ”Om man inte visste bättre skulle man nästan undra om den nya majoriteten verkligen inser vilka problem besluten leder till.” Jag borde tydligen ha vetat bättre, för när jag läste ”svaret” från Rasmus Persson (c), Lars Elamson (m) och Olof Johansson (mp) i förra veckan blev det tyvärr uppenbart att de nog faktiskt inte riktigt förstår vilka problem deras beslut leder till. Idag publicerade NA mitt svar på deras ”svar” (läs hela artikeln här).

Säkert kommer de tre att svara igen. Denna gång vore det klädsamt om de beklagade de problem de skapat istället för att bara skylla allting på andra. Jag tror tyvärr sanningen är att koalitionen försöker dölja sina interna motsättningar genom att använda brösttoner mot de som vågar kritisera deras beslut. Det är en enkel utväg. Men det gynnar inte de äldre i Örebro. Liksom jag erkänner att jag missbedömde deras insikt i problemen, borde de erkänna att de genomfört förhastade beslut.

Äntligen Mona! (nu på riktigt)

Så valdes äntligen Mona Sahlin till ny partiordförande för socialdemokraterna. Historiskt, stort och en härlig känsla. Idag på morgonen höll hon sitt ”linjetal” och det var en bekräftelse på att vi valt rätt: Mona kommer att innebära en sund omsvängning på alla de områden där Göran Persson svajade (Göran har gjort en viktig insats för socialdemokratin och för Sverige – klimatpolitiken, ekonomin och mycket annat – men det var pinsamt att höra hur han inte ens i sitt tacktal kunde hålla sig ifrån att peka med hela handen och spela HSB igen). Mona står för en större öppenhet, en annan ledarstil och har mod att ompröva de områden som inte varit tillräckligt tydliga (läs DNs analys här). Mona kunde (borde) ha blivit partiledare redan för 11 år sedan och de där omöjliga och olämpliga tankarna tvingar sig på: vad hade hänt då? Hade vi verkligen förlorat regeringsmakten i höstas i så fall? Meningslöst att tänka på, men det är också det enda smolket i glädjebägaren just nu: för nu känns det riktigt riktigt bra.

Vad tycker du om oss?

På torsdagskvällen (efter nämndens sammanträde) var vi några som gav oss i väg till Varberga och Björkhaga för att tjuvstarta socialdemokraternas aktivitetsvecka i Örebro (mer om tjuvstarten här). I Varberga delade vi ut information om förslaget om en ny stadspark på väster (mellan Oxhagen och Varberga) – i nästa vecka ska vi ut och fråga de boende i Varberga vad de tycker om förslaget. I Björkhaga knackade vi på folks dörrar och gav dem chansen att kritisera oss socialdemokrater, frågorna handlade om vad man tycker om oss socialdemokrater…

Det var en helt ny idé vi testade i Björkhaga – och att fråga folk vad de tycker om oss visade sig vara ett bra sätt att få igång ett jätteintressant samtal. I många dörrar blev vi stående länge och väl, och det var otroligt roligt, nyttigt och lärorikt att få höra en (förhoppningsvis) ärlig bild av oss socialdemokrater. Förvånansvärt många var i grunden positiva till oss (och hoppades att det snart skulle bli val igen, så att det blev maktskifte…) men samtidigt var många kritiska mot att vi syns för lite: att vi inte är ute och träffar folk tillräckligt mycket. Denna typ av dörrknackning kommer att fortsätta – år 2010 ska i alla fall färre svara ”nej” på frågan ”har du träffat en företrädare för socialdemokraterna?”…

Satsning på förebyggande för äldre

På torsdagen hade Vård- och omsorgsnämnderna i Örebro sammanträden och fattade beslut om budget. Socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterade ett budgetförslag som innebär stora satsningar på förebyggande arbete: i form av subventionerad hemservice för alla över 80 år och genom 110 platser i en ny typ av äldreboende: Tryggbo som är tänkt för dem som inte har tillräckligt stora vårdbehov för att få plats på ett vårdboende idag. Satsningarna innebär en utökning av det förebyggande arbetet och det listigaste med våra förslag är att de ganska snabbt kommer innebära minskade kostnader för äldrevården i övrigt. Eftersom vi har finansierat ett hembesök hos alla över 80 år (för att informera om vilken service som är möjlig att få) kan vi också inleda ett brett arbete för att minska antalet fallskador och förhindra felaktig användning av läkemedel. I budgetförslaget är vi försiktiga i våra beräkningar men även om man räknar lågt så sparar detta troligen mer än 2 miljoner kronor redan under 2007.

Högermajoriteten, å andra sidan, vill spara på det förebyggande arbetet. De har föreslagit en nedläggning av dagvården för dementa (läs mer här) och minskning av annan förebyggande verksamhet – som på sikt gör äldre friskare och dessutom sparar pengar. Det är med andra ord tydliga skillnader mellan höger och vänster i politiken i Örebro, även om jag är rätt säker på att det egentligen skulle gå att nå en rätt bred enighet kring dessa frågor. Läs vårt budgetförslag här, och hör av dig med synpunkter och åsikter!

Teckningar som beslutsunderlag

Den nya ledningen i Örebro går från klarhet till klarhet. Förutom att de lyckas sätta stopp för den goda utvecklingen i staden genom att låta bli att ge besked (eller säga stopp) så är de på väg att införa ett helt nytt sätt att styra kommunen. Percy Nilegård skulle ha kallat det för ”Management by painting pictures”. Högerkoalitionens budgethandling i Kommunfullmäktige pryddes av en svårtolkad bild på ett pussel och på tisdagens sammanträde med Fritids- och turistnämnden var det dags igen. Det var uteblivna svar och uteblivna möten som diskuterades mest (se NA idag – Alaa Idris fick inte svar på sina frågor runt en ny friidrottshall, hon fick ingen förklaring till varför de stängs ute från möten, hon fick inget svar på vilka som var med på det möte som socialdeokraterna och vänsterpartiet inte fick vara med på och hon fick inget svar på vilka ny uppdrag eller direktiv som nu gäller i arbetet med en ny friidrottshall). Efter mötet fick hon dock vad som skulle vara svaret på frågorna runt friidrottshallen. En teckning… (se den fantastiska teckningen i bifogad fil här – alltför dålig upplösning när jag laddar upp den här)

Det finns de som tycker att vi socialdemokrater gnäller. Men ärligt talat, är inte landets sjunde största kommun värd en kommunledning som tar ansvar just för att leda kommunen? Som anstränger sig för att diskutera seriöst och som gör vad de kan för att skapa tillräckliga underlag? Jag tycker inte att tjänstemän ska styra kommunen (det är politikerna valda för att göra) men tjänstemännens kompetens är just att ta fram underlag, att vara experter och att se till så att det dagliga i kommunen sköts.