Oklart om fler ”stopplistor”

Idag på Kommunfullmäktiges sammanträde ställde jag en enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande (fp) Staffan Werme om huruvida det finns fler ”stopplistor”, även på andra programområden i Örebro kommun. Så här skrev jag: ”Finns det fler hemliga ”stopplistor” av denna typ på andra programområden?”. (Läs frågan här.)

Staffan Werme svarade å ena sidan att det är ett ”generellt arbetssätt” att upprätta olika typer av arbetsmaterial som sätter ”start och stopp” för olika projekt. När jag fullföljde frågan och pekade på problemet att dessa listor, som har en styrande effekt på kommunens verksamhet, inte är kända för allmänheten tolkade jag Werme som att han blev mer precis: då finns det inga fler listor. Med andra ord: det verkar finnas fler ”stopplistor” men 1/delas inte ut till tjänstemännen eller 2/de är inte hemliga. Jag tror att det var ett bra svar eftersom det rimligen borde innebära att högerkoalitionen i fortsättningen kommer att vara mer öppna när de avbryter projekt som pågått under en längre tid. Eller?

För första gången: läsvärd Ahlmark

Trodde aldrig jag skulle behöva skriva det, men dagens krönika i DN av Per Ahlmark är ett måste att läsa. En mer svidande uppgörelse med Reinfeldts och Bildts krypande i utrikespolitiken har jag inte läst sedan Bildt var statsminister… Läs den här! Vad sägs om denna recension av Reinfeldts tal på Förintelsens minnesdag: ”Men aldrig har jag läst ett så intetsägande, meningslöst och okänsligt anförande som Reinfeldts inför Stockholms fullsatta synagoga den 27 januari i år. Ur hans patetiska snömos, utan fakta eller bärande reflexioner, skriker bara en insikt: jag vet ingenting om det här ämnet, nu ska jag bara formulera några plattheter – och jag har ingenting att säga er utom att jag är landets statsminister. Om alliansens regeringschef hade för avsikt att demonstrera att han i frågor om folkmord på alla sätt skiljer sig från Göran Persson var han alltså ytterst övertygande.”

(Jo, jag tycker fortfarande att Ahlmark är en anti-liberal, muslimhatande, ärkekonservativ krigshetsare utan särskilt många sympatiska drag.)

Inflytande i Vintrosa/förhastade beslut

Jag har tidigare beskrivit den oro (s) och (v) känner för den ”nollvision” som högerkoalitionen drivit igenom. Ännu ett exempel på att ”nollvisionen” drivits igenom för snabbt, utan att lyssna på andras åsikter, har nu visat sig. I Tysslinge är folk rätt upprörda över att de inte ens tillfrågats om att göra om hela Vintrosahemmet till demensboende, vilket innebär att alla ”vanliga” vårdboendeplatser försvinner. Detta har Tysslinge lokala nämnd protesterat mot. I en skrivelse, undertecknad av samtliga partiföreträdare i nämnden, påpekas att ”inget samråd eller information förevarit innan beslut” och att den nämndens kännedom om lokala förhållanden inte tagits tillvara överhuvudtaget. Partiföreträdarna i Tysslinge lokala nämnd föreslår att beslutet om att Vintrosahemmet enbart ska vara demensboende ”bereds ytterligare och i samråd med Tysslinge lokala nämnd för att hitta lösningar som också medger lokalt äldreboende”.

Därför har jag ställt en fråga till det ansvariga kommunalrådet Rasmus Persson (c) om detta. Frågan kommer förhoppningsvis att behandlas på onsdag, tillsammans med den tidigare fråga jag ställt om ”nollvisionen”. Läs Vintrosafrågan här.

Intressant definition på öppenhet

 I NA idag hoppar folkpartisten Lars-Eric Gustafson på Jonas Karlsson (s) (artikeln ligger inte på webben). Gustafson är arg för att Jonas kallar stopplistan för ”stopplista” och för att han kritiserat högerkollisionens slutenhet, kartellen ska ju leda kommunen ”öppet och tydligt”. Vad det där betyder har jag – och många med mig – undrat en del över, men nu förstår vi. Gustafson levererar nämligen en av de mest intressanta definitioner på ”öppenhet” som jag någonsin läst: ”Den öppenhet som koalitionen förespråkar handlar om hur vi internt bollar frågor mellan samtliga fem partier innan vi gör ett gemensamt ställningstagande. Vi kör med öppna kort, inga dolda agendor.”

I min värld handlar öppenhet om att alla kan ta del av exempelvis beslut eller handlingar som upprättats i kommunen. Men så icke i högerkoalitionens Örebro. Där är öppenhet att företrädare för fem partier träffas. Vad säger örebroarna om det? Och vad säger juristerna? Var det verkligen så lagstiftarna tänkte när Sverige gick före inom offentlighetsprincipens område? Så här skriver för övrigt CODEX om begreppet ”allmän handling” (jag vet att det finns bättre juridiksidor, men jag hittade ingen just nu).

Ångrar sig Eskil om märkningen?

”När man går ut och äter ska man redan idag vara säker på att den mat som serveras ska vara hälsosam och av bra kvalitet, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.” Har Eskil funderat på att säga det till den kvinna som nu vårdas på USÖ på grund av matförgiftning? Om krogar var tvungna att visa resultaten av hygienkontroller skulle kvinnan kanske ha sluppit lidandet, det är nämligen inte första gången den aktuella restaurangen misskött hygienen. Men den borgerliga regeringen drog tillbaka förslaget om en sådan märkning (läs pressmeddelandet med Eskils uttalande!). Enkel logik: om Sverige haft en socialdemokratisk regering efter valet hade vi haft en sådan märkning och då hade vi kanske sluppit några fall av matförgiftning… Även om det enklaste självklart är at restauranger sköter hygienen.

Här kan du läsa mer om förslaget om ”Smiley-märkning”, enligt dansk modell (att krogar måste sätta upp ett märke som visar om de är godkända – Livsmedelsverket drev på i den frågan). Här kan du läsa vad jag tidigare skrivit i frågan.

Är ett nytt bibliotek ”för visionärt”?

Behcet Barsom är en klok och trevlig politiker, som tagit över som ordförande i Kultur- och medborgarnämnden efter mig. Men i fredags blev jag lite besviken: han avfärdade vårt förslag om att bygga ett nytt stadsbibliotek i Örebro med att det är en för visionär idé och att kommunen inte har råd (se inslaget i Tvärsnytt här). Vi förstår också att bygget inte kommer att komma igång under 2006 (bara planprocessen lär ta längre tid än så – sedan återstår upphandlingar och annat) men jag tycker nog att idén är värd mer diskussion än så. Nåväl; vi ger inte upp idén så lätt. Vid tillfälle ska jag förklara idén utförligare för Behcet.

Ökat tryck men minskade resurser i hemvården

Idag behandlade Vård- och omsorgsnämnd Väster ett första förslag för budget för 2007. Förutom att det givetvis är ett problem att budgetbehandlingen sker sent (en färdig budget kommer beslutas först i mars) så kommer äldrevården i Örebro att drabbas av besparingar – samtidigt som behoven ökar. I Vård- och omsorgsnämnd Väster har vi i alla fall fått ett förslag presenterat. I Öster fick de inte ens ett förslag: men där är oron kanske ännu större. Emma Lidell (ledare för s-gruppen i Öster) uttryckte det tydligt: ”jag fick ont i magen när jag förstod vilka problem som väntar”.

I äldrevården på väster kommer det förmodligen bland annat bli besparingar inom hemvården (minus 8,5 anställda) samtidigt som vi vet att trycket kommer att öka som en följd av den nyligen antagna ”nollvisionen” som utgår från att alla som skrivs ut från USÖ ska kunna vårdas i sitt eget hem. Vi har lyft vår oro kring ”nollvisionen” (både i Kommunfullmäktige och i Programnämnd Social välfärd) och idag lyfte vi även i Vård- och omsorgsnämnd Väster frågan om att göra ordentliga uppföljningar om hur ”nollvisionen” påverkar de enskilda äldre som har behov av vård och omsorg. Jag är orolig för vad ”nollvisionen” kommer att innebära redan från början: inte blir det bättre om vi samtidigt minskar resurserna i äldrevården. Socialdemokraterna och vänsterpartiet valde att göra viktiga nysatsningar för äldrevården i budgeten men tyvärr har vi ju inte majoritet i kommunen. Utmaningarna inom äldrevården är stora, men lyckligtvis tycker jag att vi har en rätt genomarbetad politik på området. Under de senaste dagarna har jag fått mycket idéer på hur vi kan ta ytterligare steg för att ge ett bra liv på äldre dar. Skriver om det senare.

När börjar bygget av ett nytt stadsbibliotek…?

Det är inte bara de största grejerna som får mest uppmärksamhet. Ett exempel på det är när jag i september bloggade om att vi borde bygga ett nytt stadsbibliotek på ”gamla riksbanksparkeringen” vid ån (”Det bästa vi har på den vackraste tomten som är kvar”). Detta uppmärksammades visserligen av bl a NA (hyfsat stor artikel) men med tanke på att andra saker som får hyfsat med uppmärksamhet glöms bort/inte noteras särskilt mycket så är det fascinerande med vilken kraft frågan om nytt stadsbibliotek levt kvar i folks medvetande.

Denna fråga har kommit tillbaka gång efter gång sedan dess, från människor med de mest skiftande bakgrunder. Uppenbarligen var det en fråga som fick folk att börja fundera och reagera: med andra ord den bästa sortens politisk fråga. De flesta jag pratat med har i huvudsak varit positiva – och därför var det så kul att före jul få vara med och underteckna en motion där vi föreslår att ett nytt bibliotek byggs på ”Riksbanksparkeringen”. 

Och eftersom ”gunnar” skrev en klok synpunkt till inlägget om att använda lokalerna bättre till verksamhet (och det har han ju rätt i – ett tomt fint bibliotek är inte bättre än ett fullt fult bibliotek…) så kanske det är läge att konstatera att ett nytt bibliotek inte automatiskt gör biblioteksverksamheten bättre. Men ett nybyggt bibliotek ger oss dels chansen att tänka nytt och att bygga för en modern verksamhet. Men framförallt: det handlar om att bygga för framtiden och på denna plats – en av få riktigt vackra platser i Örebro som är obebyggda – bör vi bygga något som symboliserar framtiden och som vi kan vara stolta över för lång tid framåt. Och ett nytt stadsbibliotek är precis en sådan byggnad. Eller som vi skriver i motionen:

”Genom att bygga ett nytt Stadsbibliotek på tomten bakom Riksbanken skulle vi kunna skapa framtidens bibliotek. Ett bibliotek som skapar bättre förutsättningar för medborgarkontakter och kultur. Det har byggts flera nya bibliotek under de senaste åren. Halmstad och Linköping är ett par exempel som man kan titta närmare på.

Ett nytt Stadsbibliotek på fastigheten Nikolai 3:311 skulle kunna skapa ett kulturellt kraftcentrum längs Svartån och i anslutning till Konserthuset. Verksamheterna skulle delvis kunna integreras och funktioner samutnyttjas. Kulturhuset i Stockholm, med allt från bibliotek till konserter och utställningslokaler är ett spännande exempel. Ett nytt Stadsbibliotek skulle dessutom ytterligare förstärka Örebro som kulturstad.”

Så nu blir det spännande att se när den nya högerkoalitionen svarar på motionen. Och vad svaret blir. Men med tanke på att vi säkert är överens om vikten av att satsa på läsande, böcker och bibliotek och att vi bör använda denna vackra tomt till något bra blir svaret säkert positivt. Även om högern säkert grämer sig över att de inte var först med att lägga förslaget… 😉

Ingen tävling – bara bra citat

(REV) Igår startade jag en tävling här. Jag skrev då att jag skulle lotta ut ett pris ”bland dem som röstar fram sitt favoritcitat från Staffan Wermes blogg”. Det där har fått några folkpartister att ilskna till. De hörde i och för sig inte av sig till mig, men eftersom Lena Baastad (som de ringde) berättade vad de sagt så vet jag att de är arga. Tydligen anser de att jag startat en tävling om ”dumma citat” på Staffans blogg. Som ni kan se i citatet ovan (vilket alltså är vad jag skrev igår) var det inte alls ”dumma citat” tävlingen handlade om. Den handlade om favoritcitat. Men eftersom det där var en känslig fråga så ändrar jag här och ber om ursäkt om någon blev sårad. Tävlingen avslutas (någon av dem som skrivit får ett pris). Det här är alltså mina fem ”favoritcitat”, utan inbördes rangordning (resten av detta inlägg är ett citat från gårdagen – hoppas att det inte var det som följer som gjorde folkpartisterna arga):

  1. ”I andra länder finns korruptionen som en otydlig kraft under ytan. I Sverige annonseras den ut på LOs affischtavlor.” (2006-04-18, i detta inlägg skriver han också ”Nej – enpartistat är ett för starkt ord. Men det socialdemokratiska Sverige är rent politiskt sett ett av de minst jämlika länderna i Europa.”)
  2. ”Socialdemokraterna är allt mindre sociala, och tyvärr allt mindre demokratiska. Det är den råa makten som gäller.” (2006-08-15, under rubriken ”lögnarna(s) parti bl a angriper mig – på min födelsedag…)
  3. ”Lars Danielsson har bevisligen försökt försvåra utredningar om tsunamikatastrofen. Han har bidragit till svenska medborgares ofärd och kanske död.” (2006-09-07, att Lars Danielsson ljugit verkar rätt sannolikt men anklagelsen om ”vållande till annans död” är rätt unik – kanske borde undersökas av polis?).
  4. ”Det finns ingen demokrati där ett liknande system accepteras. LO stöttar sossarna med nästan en miljard och får den lagstiftning man vill ha. LOs pampar kan fortsätta lyfta miljonlöner och statsministern kan bygga mångmiljonslott genom att de kliar varandras ryggar. I andra länder skulle det troligen kallas korruption. I Sverige kallas det fackligt-politiskt samarbete.” (2006-09-13)
  5. ”hycklaren Persson”, ”lögnaren Persson” och ”hymlaren Persson” (2006-01-18) 

Anledningen till att Staffan Werme slutar blogga är att språket på bloggarna är grövre. På många sätt har han givetvis rätt: ”Språket på en blogg blir ett annat än när två människor står öga mot öga med varandra och diskuterar. Det är enklare att uttrycka sig grövre på bloggen än i samtalet.” I NA svarar han så här på frågan ”Men du har ju inte själv använt ett ”hårt” språk på din egen blogg. Så varför lägga ner?”: ”Nej, men jag läser ju andras, som inte alltid varit så välartikulerade.”

PS Om någon undrar: nej, jag tror inte att jag någon gång skrivit något på bloggen som jag inte skulle vara beredd att framföra direkt till någon. Fast det ska ärligt sägas att om jag träffade Pinochets släktingar skulle jag inte kasta min avsky mot hans brott i ansiktet på dem.

PS 2 Så här skrev jag, ordagrant, igår: ”Därför utlyser jag en ny tävling (den förra gick ju så bra…): bland dem som röstar fram sitt favoritcitat från Staffan Wermes blogg lottar jag ut det pris som blev över efter förra tävlingen (vinnare i förra tävlingen är Mattias Wirf och Rasmus Persson som får välja varsitt pris – ”anonym” borde nog ha vunnit men det är svårt att dela ut priset utan namn…). Här är de nominerade citaten från Staffans blogg: ”